Вид документа: Однотомное издание
Шифр издания: 504.055+550.34+55/М77-907591
Заглавие: Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища : Матеріали V міжнар. наук. конф., Київ, 7-9 жовтня 2004 р.
Выходные данные: К.: ВПЦ "Київський університет", 2004
Колич.характеристики: 186 с
Цена: Б.ц.
УДК: 504.055+550.34+550.83
Содержание: Стан сейсмічного захисту ГЕС і АЕС в Україні/ О.В. Кендзера. Электромагнитные зондирующие системы: состояние и перспективы/ В.Н. Шуман. Детальне сейсмічне районування південного заходу України/ В.Д. Омельченко, О.Б. Носенко, О.В. Кендзера и др. Характер взрывообразования в очагах землетрясений Крыма/ Б.Г. Пустовитенко, С.А. Капитанова, А.А. Пустовитенко. Напряженное состояние черноморских структур по данным о механизмах очагов землетрясений/ А.А. Пустовитенко, Б.Г. Пустовитенко. Використання нейронних мереж для оцінки координат джерела землетрусів по запису однієї сейсмічної станції/ М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко. Врахування сейсмічних впливів у проекті ДБН-2004/ О.В. Кендзера, Ю.В. Лісовий. Про еквівалентність чотириелементних реологічних тіл / Є.М. Бицань. Уточнення енергетичних характеристик землетрусів карпатського регіону з врахуванням частотного складу сейсмічних коливань/ Л.Є. Назаревич, О.В. Кендзера, А.В. Назаревич. Комплексирование гоэлектрических методов и низкочастотной акустической разведки при поисках нефтегазовых месторождений/ С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин и др. О возможности обнаружения и картирования газоносных пластов геоэлектрическими методами/ С.П. Левашов, Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин и др. Статистична оцінка сучасної просторово-часової трансформації озонового екрану над територією України/ Р.Я. Белевцев, В.М. Волощук, С.Г. Бойченко. Модель земної літосфери: карпатський регіоп України, сучасне геолого-геофізичне уявлення/ Ю.П. Стародуб, О.В. Кендзера, Б.Є. Купльовський. Сценарії можливої динаміки повторюваностіклімато-екологічних катастрофічних подій для різних фізико-географічних регіонів Європи/ С.Г. Бойченко. Наукові основи оптимізації мережі кліматичного моніторингу на території України/ Н.М. Сердюченко, с.Г. Бойченко. Вирішення основних задач гравіметрії за значеннями поля сили тяжіння, заданого на обмежених множинах/ Ю.І. Дубовенко. Застосування гравіметрії для моніторингу слабоінтенсивних геодинамічних процесів/ Ю.І. Дубовенко. Про можливість комплексування електромагнітних методів при дослідженні грунтів/ А.В. Сухорада, С.І. Шепель, Р.В. Хоменко. Електрофізичні властивості грунтів полігону "Святошин"/ С.І. Шепель, П.А. Буртний, В.Г. Максимов и др. Електричні характеристики деяких грунтів гірського Криму/ С.І. Шепель, О.В. Сухорада. Оцінка можливості одночасного визначення коефіцієнтів пористості і нафтонасиченості колекторів узгодженим комплексом стаціонарних нейтронних методів/ В.В. Кулик, М.С. Бондаренко.
Экземпляры: (1)
Свободны: (1)
Доп.точки доступа:
Носенко