551.583.7
Б77


    Бойченко, С. Г.
    Колебания климата и вековая динамика содержания углекислого газа в земной атмосфере [Текст] / С.Г. Бойченко, В.М. Волощук // Геофизический журнал : Международный журнал. - 2005. - Том27, N1. - С. 172-186. - Библиогр.: с. 185-186 . - ISSN 0203-3100
УДК

Аннотация: Установлено основні особливості різномасштабних коливань кліматичних умов на Землі та вмісту вуглекислого газу в атмосфері у фанерозої (останні 570 млн. років), у пізньому плейстоцені (останні 420 тис. років), в останньому тисячолітті та в сучасеу епоху. Обговорено можливі фізічні механізми, відповідальні за природні коливання клімату та вмісту вуглекислого газу в атмосфері для розглянутих проміжків часу. Сконструйовано сценарії можливої динамики вмісту вуглекислого газу та глобальної приземної температури повітря в ХХ ст.


Доп.точки доступа:
Волощук, В.М.

Нет сведений об экземплярах