Вид документа: Продолжающееся издание
Шифр издания: 63/Д 36
Автор(ы):
Заглавие: Вісник Державного вищого навчального закладу "Державний агроекологічний ун-т": наук.-теорет. зб./ Державний агроекологічний ун-т; ред. кол.: А. С. Малиновський (гол.). №2(19) . т.1
Выходные данные: [Житомир?]: [ДАУ], 2007
Колич.характеристики: 332 с.: рис., табл.
Коллективы: Державний агроекологічний ун-т, Державний агроекологічний ун-т
Примечания: Бібліогр. в кінці ст. - Матеріали друкуються українською, частково російською та англійською мовами
Цена: 30.00 грн.
ГРНТИ: 68
УДК: 63
Предметные рубрики: Сільське господарство
Содержание: Проблеми екології галузі ветеринарної медицини України/ І. Б. Іванов. Досягнення і завдання служби ветеринарної медицини Житомирщини/ А. С. Жиліхівський. Токсикологічний контроль антианемічних препаратів/ В. С. Бітюцький, О. М. Мельниченко. Взаємозв’язок органолептичних показників та вмісту пігментів в яловичині якості NOR, PSE, DFD/ Н. М. Богатко, Н. О. Рябчук. Вплив умов транспортування та передзабійного утримання свиней на якісні показники м’яса/ Н. В. Букалова, О. А. Хіцька. Щодо корисності кролятини для населення у змінених екологічних умовах Поліського регіону/ В. А. Котелевич, В. С. Федотов. Шляхи зниження вмісту радіонуклідів у риби прісних водойм України в системі "від ставу - до солу"/ Ю. М. Ситник, О. М. Арсен, Д. А. Засєкін. Накопичення та розподіл хлорогранічних пестицидів в органах і тканинах риби водосховищ Дніпра/ Ю. М. Ситник, О. М. Арсан, Д. А. Засєкін. Ветеринарно-санітарна оцінка молока, одержаного в особистих підсобних господарствах/ С. В. Фурман, Д. В. Лісогурська. Стабільний стронцій - необхідність контролю в тваринному організмі та продукції/ Н. М. Хмельницька, Д. А. Засєкін. Губчастоподібна енцефалопатія великої рогатої худоби: інфекційне чи аутоімунне захворювання?/ І. К. Авдосьєва, О. С. Калініна. Культуральные свойства изолированных культур М. AVIUM/ Н. В. Алексеева. Характеристика амінокислотного складу молока, отриманого від серопозитивних на лейкоз корів/ Р. І. Білик. Роль водних тварин у формуванні природних вогнищ інфекцій/ О. Є. Галатюк, А. В. Абрамов. Ринопневмонія та стахіботріотоксикоз коней: профілактика та лікування/ О. Є. Галатюк, А. І. Каньовський. Порівняльна ефективність серологічних та бактеріологічних досліджень в прижиттєвій діагностиці ієрсиніозної інфекції у свиней/ Н. О. Головачова [и др.]. Визначення імуногенної активності сироватки антитоксичної проти пастерельозу кролів/ І. І. Головащук, А. О. Головащук. Сучасна епізоотична ситуація іхтіофауни прісноводних водойм України/ О. М. Давидов, Л. Я. Куровська. Влияние повышенного радиационного фона и социально-экономических факторов на эпизоотическую ситуацию туберкульозу животных/ В. Ю. Кассич, Ю. Я. Кассич. До питання прогнозування та боротьби зі сказом в сучасних умовах/ В. П. Литвин [и др.]. Нові активні біологічні препарати та їх вплив на імунний статус телят і поросят/ В. П. Литвин [и др.]. Вплив епізоотичних штамів вірусу інфекційного бронхіту курей на мітотичний режим перещеплюваної культури клітин VERO/ Л. Ю. Нестерова. Первинна ізоляція вірусу чуми м’ясоїдних від собак/ Л. І. Пархоменко, О. В. Ільїна. Визначення впливу рео- та анденовірусів на ефективність вакцинопрофілактики інфекційного бронхіту курей/ Л. І. Пархоменко, О. О. Пащенко. Перспективи використання імуномоделюючого препарату "Нукливет" у вівчарстві/ О. В. Пінський, О. Б. Семененко, І. Ф. Палій. Епізоотологічний моніторинг і аналіз основних факторів, що впливають на розвиток епізоотичного процесу при лейкозі рогатої худоби в Житомирській області/ Т. О. Романишина. Гематологічні показники за хронічного перебігу лептоспірозу великої рогатої худоби/ Ж. В. Романюк, Л. М. Цибульчак. Поширення лейкозу великої рогатої худоби у Рівненській області/ О. Г. Рудь, В. П. Марциновський, Т. М. Гусаковська. Методи ідентифікації культур актиноміцетів/ Л. О. Солодка. Реконвалесценты и хронически больные - пастереллоносители как стационарный источник эндогенной инфекции с респираторным синдромом/ А. И. Сосницкий. Динаміка живої маси підсвинків при використанні вітаміну U/ В. А. Бурлака, Л. В. Логвиненко, Т. М. Сукненко. Розпилювання рідких біологічних препаратів для інгаляційної імунізації тварин/ В. А. Бурлака, І. В. Логвиненко, І. В. Хом’як. Клініко-біохімічні показники та гістологічні зміни печінки і нирок у корів Житомирського полісся/ І. П. Лігоміна [и др.]. Активність ферментів гамма-глутамілтрансферази та лужної фосфатази після імплантації гранул амінокислот молодняку великої рогатої худоби/ М. П. Ніщеменко. Вікові особливості активності глутатіонзалежних ферментів у сироватці крові страусів/ В. М. Поліщук. Імунофізіологічний статус вагітних свиноматок та їх поросят за корекції залізодефіцитних раціонів/ Л. Я. Пукало. Імунобіохімічні показники крові у собак та котів при хворобах хребта й вплив на них медикаментозного лікування/ В. П. Сухонос, О. С. Вишняк. Профілактика D-гіповітамінозу у молодняка великої рогатої худоби/ Н. В. Тишківська, В. В. Сахнюк, М. Я. Тишківський. Порушення ліпідного обміну у корів при дії несприятливих екологічних екологічних факторів Чорнобильського походження/ І. В. Чала, Л. О. Чупрун. Динаміка показників природної резистентності організму овець при гострому асептичному запаленні/ С. С. Челідзе, Б. П. Киричко. Стан ферментативної ланки антиоксидантної системи печінки перепелів за умов гіпоксичного стресу/ О. М. Чубар. Обсіменіння грунту збудниками токсокарозу в місцях реалізації продукції тваринництва/ Н. О. Волошина, І. В. Чорненька. Доцільність використання препаратів стимулюючої дії при лікуванні хворих на сетаріоз тварин/ І. С. Дахно, О. С. Клименко. Імунокорегувальна терапія великої рогатої худоби при фасціольозі/ Ю. Ю. Довгій [и др.]. Застосування лічильної камери для зажиттєвої діагностики інвазійних хвороб/ В. О. Євстаф’єва, В. Ф. Галат, М. В. Галат. Вивчення фауни гельмінтів диких хижих північно-східної України/ О. М. Ємець. Біохімічні та морфологічні показники крові корів, інвазійних дикроцеліями, після використання "Броттелу 10 %"/ А. О. Замазій. Біохімічні показники сироватки крові при експериментальному печінковому еймеріозі кролів/ О. Ф. Манжос, Р. В. Передера, О. О. Передера. Вивчення хронічної токсичності інсекто-акарицидного препарату "Дермасектин" на білих щурах/ Ж. М. Періг [и др.]. Компресійний метод виявлення саркоцист у продуктах забою свиней, диференційна діагностика від трихінел та цистицерків/ М. М. Тирсіна, Р. В. Тирсін, Б. М. Ярчук. Вплив "Бровадазолу 20%" на організм коропа у гострому експерименті/ І. Д. Юськів.
Аннотация: Збірник присвячено проблемам безпеки та якості сировини та харчових продуктів, біотехнології, мікробіології та інфекційним хворобам у тваринництві та ін.
Экземпляры: ХР(1)
Свободны: ХР(1)
Держатели документа:
Херсонський ДАУ

Доп.точки доступа:
Малиновський, А. С. \ред.\; Бублик, В. М. ; Нескоромна, С. П. ; Олішевич, О. О. ; Литвиненко, В. М. ; Гомзиков, О. М. ; Утеченко, М. В. ; Соловйова, Л. М. ; Москаленко, В. П. ; Левківський, С. П. ; Сободош, О. Й.; Висоцька, Т. М.; Фаріон, О. В.; Державний агроекологічний ун-т