Шаповалов, В. П.
    Патогенетичне значення цитокінів при особливостях перебігу специфічного заалення у хворих на деструктивний туберкульоз легень [Текст] / В.П. Шаповалов, Ю.Є. Роговий // Одеський медичний журнал. - 2006. - N5. - С. 37-40. - Бібліогр.: с. 40
Рубрики: ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ--TUBERCULOSIS, PULMONARY
   ЦИТОКИНЫ--CYTOKINESДоп.точки доступа:
Роговий, Ю.Є.

Нет сведений об экземплярах