Скибчик, В. А.
    Інсуліно-резистентність та системне запалення у хворих на гострий інфаркт міокарда і цукровий діабет 2-го типу: клінічне значення [Текст] / В.А. Скибчик // Укр. мед. часоп. - 2007. - N2. - С. 72-77. - Бібліогр. в кінці ст.
Рубрики: ДИАБЕТ САХАРНЫЙ ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫЙ--DIABETES MELLITUS, NON-INSULIN-DEPENDENT
   ИНФАРКТ МИОКАРДА--MYOCARDIAL INFARCTION

   ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ--INSULIN RESISTANCE

   ВОСПАЛЕНИЕ--INFLAMMATION

   ИНТЕРЛЕЙКИНЫ--INTERLEUKINSНет сведений об экземплярах