(Нет сведений об экземплярах)
Шифр: УУ18/2006/2
   

Український ревматологічний журнал [Текст] : науково-практичний журнал. - 1999 . - ISSN 1607-2669. - Выходит ежеквартально
2006г. N 2
Содержание:
Викторов, А. П. Проблемы применения анальгетиков-антипиретиков в соответствии с критериями их безопасности / А.П. Викторов, В.Г. Кучер, А.В. Кашуба. - С.4-9
Кузьміна, Г. П. Функціональний стан серцево-судинної системи у хворих на системну склеродермію / Г.П. Кузьміна, О.О. Константінова. - С.10-12
Пішак, О. В. Віддалені результати комплексного лікування з використанням системної ензимотерапії у хворих на ревматоїдний артрит / О.В. Пішак, Т.І. Сук. - С.13-16
Дынник, О. Б. Современные биоаналитические (протеомные) технологии в лабораторной диагностике ревматических заболеваний / О.Б. Дынник, В.Н. Залесский. - С.17-24
Ткачишин, В. С. Професійні захворювання опорно-рухового апарату та прилеглих структур, спричинені впливом ряду шкідливих виробничих факторів. Лекція 6. Фізичні, хімічні та біологічні фактор и у процесі виробничої діяльності / В.С. Ткачишин. - С.25-29
Ткачишин, В. С. Лекція 7. Основні клінічні синдроми / В.С. Ткачишин. - С.30-32
Беленький, А. Г. Роль мышечного спазма в генезе дорсалгий / А.Г. Беленький. - С.33-36
Поглиблення знань з ревматології серед сімейних лікарів. - С.37-39
Лисенко, І. В. Діагностична цінність оксипроліну й арахідонової кислоти як біологічних маркерів деградації хрящової тканини / І.В. Лисенко. - С.40-44
Викторов, А. П. Рофекоксиб: рациональная фармакотерапия обоснована, контроль за безопасностью продолжается / А.П. Викторов, Г.А. Проценко, О.Е. Базика. - С.45-53
Коваленко, В. Н. Структурные изменения митрального клапана у больных с постинфарктным кардиосклерозом при митральной регургитации / В.Н. Коваленко, Ж.М. Высоцкая, Н.С. Поленова. - С.54-56
Григор", єва Н. В. Особливості зв'язку між структурно-функціональним станом кісткової тканини та розвитком гонартрозу у жінок у постменопаузальний період / єва Н.В. Григор". - С.57-60
Борткевич, О. П. Ураження плечових суглобів у хворих на ревматоїдний артрит: клініко-інструментальне дослідження / О.П. Борткевич, К.А. Терзов. - С.61-65
Шевчук, С. В. Рівень розчинної молекули адгезії судинних клітин (sVCAM) у пацієнтів із системним червоним вовчаком: зв"язок з активністю захворювання, дисфункцією ендотелію та атеросклерозом / С.В. Шевчук. - С.66-69
Бойко, Я. Є. Аналіз причин затримки росту у дітей, хворих на ювенільний ідіопатичний артрит / Я.Є. Бойко, І.І. Грицюк, Т.В. Бурак. - С.70-73
Синяченко, О. В. Течение и вопросы патогенеза поражений гениталий при системной красной волчанке / О. В. Синяченко, А.В. Чурилов, И.В. Барабадзе. - С.74-80
Інституту кардіології ім. М.Д. Стражеска надано національний статус. - С.3
Нет сведений об экземплярах