Вид документа:
Шифр издания:
Автор(ы): Кравець Л.
Заглавие: Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст.
Место публикации: Гуманіт. вісн. Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Тернопіль, 2006. - Вип. 8. - С. 371-377
Примечания: Бібліогр.: 10 назв.