Вид документа:
Шифр издания:
Автор(ы): Трепкачова О.Д.
Заглавие: Економічна політика нацистів стосовно єврейського населення Дніпропетровської області (1941-1943 рр.)
Место публикации: Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 58-64
Примечания: Бібліогр.: 19 назв.
Географич. рубрики: Дніпропетровська обл.