Фіцак, І.
    Обряд народин у міського населення Прикарпаття в ХХ столітті [Текст] / І. Фіцак // Наук. вісн. Чернів. ун-ту. - 2008. - Вип. 380-381. - С. 165-169. - Бібліогр.: 21 назва.
Рубрики: Прикарпаття