Дяченко, О. В.
    Олександр Якович Кониський і процес українського націотворення другої половини ХІХ століття [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 "Історія України" / О. В. Дяченко ; Дніпропетр. нац. ун-т. - Дніпропетровськ, 2008. - 20 с.


Доп.точки доступа:
Кониський, О.Я. \про нього\; Дніпропетр. нац. ун-т
Свободных экз. нет