Галія Інсафівна Чанишева [Текст] : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. юрид. акад., Наук. б-ка ; уклад. Т. Ю. Іванійчук ; наук. ред.: Ю. М. Оборотов, М. М. Солодухіна. - Одеса : Юрид. л-ра, 2009. - 64 с. - (Вчені Одеської національної юридичної академії ; вип. 12)


Доп.точки доступа:
Іванійчук, Т.Ю. \уклад.\; Оборотов, Ю.М. \наук. ред.\; Солодухіна, М.М. \наук. ред.\; Чанишева, Г.І. \про неї\; Одес. нац. юрид. акад.
Свободных экз. нет