Дяченко, О. В.
    Українські народолюбці Олександр Кониський і Дмитро Пильчиков [Текст] : парадокси взаємовідносин / О. В. Дяченко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2007. - Вип. 15. - С. 16-21. - Бібліогр.: 15 назв.


Доп.точки доступа:
Кониський, О.Я. \про нього\; Пильчиков, Д. \про нього\