Логінов, О.
    Ліквідація "іоаннітського" руху в 1920-1950-х рр. на Вінниччині [Текст] / О. Логінов // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 2007. - № 2. - С. 18-38. - Бібліогр.: 73 назви.
Рубрики: Вінниччина