Кандюк, С.
    Історія української мемуарної літератури перших десятиріч ХІХ століття (теоретичні узагальнення) [Текст] / С. Кандюк // Гуманіт. вісн. Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Тернопіль, 2006. - Вип. 8. - С. 314-320. - Бібліогр.: 13 назв.