Слоньовська, О.
    Міфопоетична парадигма "великого часу" в літературі української діаспори 30-х - 50-х років ХХ століття [Текст] / О. Слоньовська // Гуманіт. вісн. Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Тернопіль, 2006. - Вип. 8. - С. 489-496. - Бібліогр.: 19 назв.