Бірьова, О. Ю.
    Перші поселення на території Слобідської України [Текст] / О. Ю. Бірьова // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2006. - Вип. 17. - С. 49-55.
Рубрики: Слобідська Україна