Робак, І. Ю.
    Боротьба з віспою в Харкові в дореформений період ХІХ ст. [Текст] / І. Ю. Робак // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2006. - Вип. 17. - С. 55-62.
Рубрики: Харків, м.