Дмитренко, Т. О.
    Умови виникнення вітчизняної соціальної педагогіки [Текст] / Т. О. Дмитренко, К. В. Яресько // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2006. - Вип. 17. - С. 226-232.


Доп.точки доступа:
Яресько, К.В.