Робак, І. Ю.
    Особливості організації охорони здоров'я у Харкові в післяреформений дожовтневий період [Текст] / І. Ю. Робак // Вісн. Харк. держ. акад. культури. - 2006. - Вип. 18. - С. 35-43. - Бібліогр.: 41 назва.
Рубрики: Харків, м.