Нестеренко, П. В.
    Гербовий український екслібрис ХІХ-початку ХХ століть [Текст] / П. В. Нестеренко // Вісн. Укр. акад. геральдики, товарного знаку та логотипу. - 2006. - № 63. - С. 2-20. - Бібліогр.: 46 назв.