Буланова, Н. М.
    Духоборці на Катеринославщині (остання чверть ХVІІІ-ХІХ ст.) [Текст] / Н. М. Буланова // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 10-13. - Бібліогр.: 16 назв.
Рубрики: Катеринославщина