Портнова, Т. В.
    "Киевский телеграф" проти "Киевлянина" [Текст] : селянське питання на сторінках преси 1870-х років / Т. В. Портнова // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 19-23. - Бібліогр.: 21 назва.