Лимар, А. О.
    Краєзнавчі студії Матвія Номиса [Текст] / А. О. Лимар // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 23-30. - Бібліогр.: 42 назви.


Доп.точки доступа:
Номис, М. \про нього\