Лучка, Л. М.
    Катеринославські бібліотеки пореформеної доби (60-90-х років ХІХ століття) [Текст] / Л. М. Лучка // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 31-39. - Бібліогр.: 25 назв.
Рубрики: Дніпропетровськ, м.