Шляхов, О. Б.
    Про природу монополій в Україні на початку ХХ ст. [Текст] / О. Б. Шляхов // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 39-47. - Бібліогр.: 28 назв.