Світленко, С. І.
    Зародження анархістського руху в Катеринославі [Текст] / С. І. Світленко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 47-52. - Бібліогр.: 15 назв.
Рубрики: Дніпропетровськ, м.