Голуб, А. І.
    Володимир Винниченко про репресивну складову радянського тоталітаризму [Текст] / А. І. Голуб, А. Ю. Шевченко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 52-58. - Бібліогр.: 15 назв.


Доп.точки доступа:
Шевченко, А.Ю.; Винниченко, В. \про нього\