Трепкачова, О. Д.
    Економічна політика нацистів стосовно єврейського населення Дніпропетровської області (1941-1943 рр.) [Текст] / О. Д. Трепкачова // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 58-64. - Бібліогр.: 19 назв.
Рубрики: Дніпропетровська обл.