Бородін, Є. І.
    "Дні Уряду України" у Верховній Раді України з питань молодіжної політики (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) [Текст] / Є. І. Бородін // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 64-74. - Бібліогр.: 37 назв.