Ємець, С. Д.
    Закордонне українство та деякі аспекти новітньої української міграції [Текст] / С. Д. Ємець // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 103-108. - Бібліогр.: 25 назв.