Микитчук, Н. М.
    Ідея української соборності у світогляді і діяльності М. Драгоманова та І. Франка [Текст] : історіогр. аспект / Н. М. Микитчук // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 121-128. - Бібліогр.: 74 назви.


Доп.точки доступа:
Драгоманов, М. \про нього\; Франко, І. \про нього\