Дяченко, О. В.
    Постать О.Я. Кониського [Текст] : історіографічний та джерелознавчий аспекти вивчення / О. В. Дяченко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 129-137. - Бібліогр.: 58 назв.


Доп.точки доступа:
Кониський, О.Я. \про нього\