Роєнко, В. І.
    Матвій Іванович Яворський: життя та наукова діяльність [Текст] / В. І. Роєнко // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Історія та археологія. - 2006. - Вип. 14. - С. 192-199. - Бібліогр.: 31 назва.


Доп.точки доступа:
Яворський, М.І. \про нього\