Безносюк, О. П.
    Діяльність винищувальних батальйонів та груп охорони громадського порядку на Прикарпатті в 1944 - 1954 роках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.01 "Історія України" / О. П. Безносюк ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький : [б. и.], 2008. - 20 с.
Рубрики: Прикарпаття


Доп.точки доступа:
Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди
Свободных экз. нет