Слотюк, Г. М.
    Система краєзнавчих баз даних - важливий сегмент інформаційних ресурсів бібліотеки [Текст] / Г. М. Слотюк ; Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К.А. Тімірязєва // Краєзнавство в системі розвитку духовності і культури регіону: матеріали Міжнар. наук. -практ. конф. 21-23 жовт. 2008 р. - Вінниця, 2008. - С. 48-54.
Рубрики: Вінницька обл.