Кокіна, В.
    Державна допомога дітям [Текст] / В. Кокіна // Урядовий кур'єр. - 2008. - 17 квіт. . - С. 7
ГРНТИ

Рубрики: Помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам
   Украина -- 7679