На главную Библиотеки США

Библиотеки


Херсон ОУНБ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=ІВАНЕНКО, НАДІЯ$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
   М81я54
   Х39


Херсонський державний університет.

    Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т; редкол.: В. Олексенко (голов. ред.) та ін. - Херсон : Вид-во ХДУ, [200-] - .
   Вип. 5. - 2007. - 386 с. - Ст. рос., укр. - Бібліогр. у кінці ст. - 300 экз.. - 35.00 грн.
    Содержание:
Пентилюк, Марія. Текст і дискурс як наукові поняття / М. Пентилюк. - С .23-27. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: категорії тексту, МОВЛЕННЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ, комунікативний підхід
Фещенко, Юлія. Ієрархія концептів ідіоматичного простору "Homo Socialis" (на матеріалі сучасної англійської мови) / Ю. Фещенко. - С .34-38. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Кл.слова: вербалізований концепт, мегаконцепт, макроконцепт
Югай, Клара. Фердинанд де Соссюр и его роль в создании теории языка : (к 150-летию со дня рождения) / К. Югай. - С .38-43. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: мовознавці, синхронія і діахронія, синтагматика і парадигматика
Іваненко, Надія. Системно-структурна організація лексико-семантичного поля "добро" в українській та англійській мовах / Н. Іваненко. - С .60-64. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: лексико-семантичне поле, синоніми, опозиція
Красножан, Жаннетта. Тенденції розвитку мови науки / Ж. Красножан. - С .72-75. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: термінологізація, масова номінація, парадигматична регулярність
Миронова, Лариса. Порівняльна характеристика українських та іспанських фразеологізмів, що базуються на опозиції "верх-низ" / Л. Миронова. - С .78-82. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: соматизм, координата, фразеологія іспанська
Скрипник, Тетяна. Вербальне втілення концепту 'сталий розвиток' у сучасній англійській мові / Т. Скрипник. - С .101-104. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: концептуальна метафора, поняття, картина світу
Горчак, Тетяна. Знаковість словесного образу-символу (на матеріалі американської поезії модерну й постмодерну) / Т. Горчак. - С .117-121. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Кл.слова: рівень символізації, емблематичний характер, образність
Дьомкіна, Олена. Вербальні засоби реалізації стратегій домінантності в ситуації судового спілкування : (на матеріалі слухань Верховного Суду США) / О. Дьомкіна. - С .122-127. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: стратегія запиту інформації, етикетизація, стратегія корекції інформації
Короткова, Людмила. Параллельные миры в постмодернистском художественном тексте / Л. Короткова. - С .131-133. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: текстові аномалії, текстове напруження, текстові світи
Мазур, Олена. Риси перекладності та переспівності у перекладі вірша "Евлалія" Едгара По Анатолієм онишком / О. Мазур. - С .137-145. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: переклад поезії
Заболотська, Ольга. Сленг у сучасному кіномистецтві / О. Заболотська. - С .187-192. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: мова кіно, стилі мовлення
Іваницька, Наталя. Мовне вираження мікроденотата "початкова стадія буття (існування)" в українській та англійській мовах / Н. Іваницька. - С .192-196. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: дієслівна система, процесуальний денотат
Тронь, Андрій. RL-дієслова як засіб вираження кратності / А. Тронь. - С .262-266. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Кл.слова: мультиплікативи, словотвір
Ковбасюк, Лариса. Die SMS-Kommunikation als Gegenstand der germanistischen Forschung / Л. Ковбасюк. - С .284-287. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: смс-комунікація, лексика німецька
Крутовська, Олена. Media Ethics and Politically Correct Language in Modern Mass Communication / О. Крутовська. - С .287-290. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: етика медіа, синонім, політична коректність
Браницька, Яніна. Мотивація французьких гастронімів у когнітивно-ономасіологічному аспекті / Я. Браницька. - С .316-319. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: ономасіологічна структура
Ігнатьєва, Катерина. Колоративний простір в американській поезії / К. Ігнатьєва. - С .325-328. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Кл.слова: поетичний образ, картина світу
Колесник, Валентина. Когнітивний аспект дослідження артикля у болгарській мові / В. Колесник. - С .328-333. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: граматика болгарська, граматичні балканізми, означений артикль
Кравцова, Юлия. Метафоризация как способ познания и концептуализации мира / Ю. Кравцова. - С .333-337. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: метафора, когнітивна лінгвістика, мовна картина світу
Мрозова, Елена. Метафорический образ лжи, запечатленный именем существительным lie / Е. Мрозова. - С .341-345. - Бібліогр. у кінці ст. : табл.
Кл.слова: концептуальна метафора, матриця доменів
Романова, Наталя. Про вербалізацію поняття "простір" у давньоверхньонімецькій мові / Н. Романова. - С .349-353. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: розвиток етимології, першопростір, структура складу
Свірідова, Юлія. Семантико-когнітивні та культурологічні аспекти поетики пейзажу в австралійській поезії ХХ століття / Ю. Свірідова. - С .353-359. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: аналіз поезії, поезія Австралії, урбанізм
Стрільчук, Антоніна. Когнітивно-семіотичні принципи синтаксичної організації поетичного тексту / А. Стрільчук. - С .369-373. - Бібліогр. у кінці ст.
Кл.слова: аналіз поезії, асистемність, символьність
ГРНТИ
ББК М81я54
РУБ
Рубрики: Прикладне мовознавство--Збірники
   Херсонський державний університет--Наукові твори--Херсон, місто (Україна)--ЗбірникиДоп.точки доступа:
Олексенко, Володимир \редкол.:, голов. ред.\; Міністерство освіти і науки УкраїниХерсонський державний університет
Экземпляры всего: 2
хр (2)
Свободны: хр (2)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017