На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев ННМБУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>K=ATTENTION$<.>)
Найдено 43 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
   L-3908

    Nadeau, K. G., Littman E.B., Quinn P.O.
    Understanding girls with attention deficit hyperactivity disorder [Text] / Littman E.B., Quinn P.O., Nadeau K.G. . - Silvex-Spring : Advantage, 1999. - 291 p. - Ref.: p. 278-291. - ISBN 0-9660366-5-4 : Б. ц.
Перевод заглавия: Понимание девочек, страдающих дефицитом внимания с гиперактивностью.
УДК
РУБ 52002 + 92002
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY


Доп.точки доступа:
Littman E.B., Quinn P.O
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   Б-81046

    Лисенко, В. І.
    Діагностика та корекція синдрому дефіциту уваги у постраждалих від Чорнобильської катастрофи [Текст] : наук.- метод. посіб. / В.І. Лисенко, І.В. Загоруйченко, Ю.К. Батозський ; Ін-т соціології НАН України, Центр соц. експертиз і прогнозів ін-ту соціології НАН України. - К. : [б. и.], 2000. - 82 с. - Б. ц.
УДК
РУБ 52002 + 92002
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY
   ДЕТИ--CHILD

   ЧЕРНОБЫЛЬ--CHERNOBYL

Аннотация: Розглянута проблема мінімальних мозкових дисфункцій у комплексному аспекті, запропоновано методологічні основи вивчення ММД, діагностичний інструментарій, методи лікування та корекції для постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Вперше поданий доступний і апробований алгоритм для виявлення мінімальних мозкових дисфункцій при масових дослідженнях.


Доп.точки доступа:
Загоруйченко, І.В.; Батозський, Ю.К.
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
   W-345

    Arnold , L. E.
    Contemporary diagnosis and management of attention-deficit/hyperactivity disorder [Text] / L.E. Arnold . - 2nd ed. - Newtown et al. : Handbooks in health care co.,, 2002. - 199 p. - Ind.: p.189-199 . - ISBN 1-884065-99-6 : Б. ц.
Перевод заглавия: Современная диагностика и лечение расстройства внимания с гиперактивностью.
УДК
РУБ 52002
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY

Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   Б-81327

    Брязгунов, И. П.
    Дефицит внимания с гиперактивностью у детей [Текст] / И.П. Брязгунов. Е.В.Касатикова. - М. : МЕДПРАКТИКА-М, 2002. - 128 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-113. - ISBN 5-901654-09-9. : 9.00 грн.
УДК
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY


Доп.точки доступа:
Касатикова, Е.В.
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   S-8507

    Barkley, R. A.
    Taking charge of ADHD [Text] : the complete, authoritative guide for parents / R.A. Barkley. - New York : The guilford press, 1995. - 294 р. - Ref.: p.281-283.- Ind.: p.285-294. - ISBN 0-89862-099-6 : 10 грн
Перевод заглавия: Состояние работы при ADHD: Полное авторитетное руководство для родителей.
УДК
РУБ 52004 + 92004
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY

Свободных экз. нет
Найти похожие


6.
   Р-48675

    Борисова, М. В.
    Викликані ЕЕГ-потенціали у дітей і підлітків: зв'язок з індивідуальними особливостями уваги [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / М.В. Борисова ; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. - Сімф., 2003. - 19 с. - Библиогр.: с. 14-15. -
УДК
РУБ 92005 + 52005
Рубрики: ВНИМАНИЕ--ATTENTION
   ДЕТИ--CHILD

Аннотация: Проаналізовано взаємозв'язок біопотенціалів головного мозку та індивідуальних характеристик уваги у дітей. На основі результатів дослідження у здорових дітей (5 - 16 років) та в дітей з порушеннями мовлення і затриманим психічним розвитком (10 - 12 років) зареєстровано викликані потенціали (ВП) у процесі визначення часу реакції, показники уваги за методиками "Таблиці Шульте" та "Знайди і викресли". Доведено, що особливістю ВП дітей 5 - 7 років є виражена хвиля N2, слабкий розвиток умовної негативної хвилі (УНХ). Виявлено кращі характеристики уваги у дітей зазначеної групи та у здорових дітей 10 - 12 років з максимально вираженою хвилею N1 - P2. Відзначено, що у дітей 15 - 16 років розвинено увагу з максимальними амплітудами Р1, Р2, УНВ, Р300 та мінімальною амплітудою N2, з функціональними порушеннями збільшений час реакції, знижена амплітуда УНХ, збільшені амплітуда і латентний період Р300.

Свободных экз. нет
Найти похожие


7.
   Б-84908

    Чутко, Л. С.
    Синдром нарушения внимания с гиперактивностью у детей и подростков [Текст] : монография / Л.С. Чутко, А.Б. Пальчик, Ю.Д. Кропотов. - СПб. : Изд. дом СПбМАПО, 2004. - 108 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 90-108. - ISBN 5-98037-027-7 : 20.00 р.
УДК
РУБ 52006
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY
   ДЕТИ--CHILD

   ПОДРОСТКИ--ADOLESCENCEДоп.точки доступа:
Пальчик, А.Б.; Кропотов, Ю.Д.
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
   Б-85388

    Кропотов, Ю. Д.
    Современная диагностика и коррекция синдрома нарушения внимания (нейрометрика, электромагнитная томография и нейротерапия) [Текст] : монография / Ю.Д. Кропотов. - СПб. : Элби-СПб, 2005. - 147 с. : ил., табл. - ISBN 5-93979-108-5 : 24 р.
УДК
Рубрики: НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ--CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASES
   ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА--MENTAL DISORDERS

   ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY


Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
   Б-85471

    Политика, О. И.
    Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью [Текст] : монография / О.И. Политика. - СПб. : Речь, 2005. - 208 с. : ил. - (Детская психология и психотерапия). - Библиогр.: с. 117-131. - ISBN 5-9268-0331--4 : 30.10 р.
УДК
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY
   ДЕТИ--CHILD


Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
   Р-50129

    Дмитроца, О. Р.
    Викликані потенціали головного мозку в умовах мимовільної та довільної уваги у підлітків [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / О.Р. Дмитроца ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2005. - 22с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.18-20. -
УДК
РУБ 52006 + 92006
Рубрики: ВНИМАНИЕ--ATTENTION
   ПОДРОСТКИ--ADOLESCENCE

Аннотация: Вивчено викликані (ВП)потенціали кори головного мозку підлітків за умов уваги залежно від її поточного рівня (високого, середнього, низького) та статі досліджених. Установлено особливості амплітудно-часових характеристик ВП за відповідних етапів сприйняття й обробки інформації, просторового розподілу та динаміки фокусів активації та кореляційних зв'язків у корі великих півкуль мозку, які відображають міжпівкульові та внутрішньопівкульові взаємодії за уваги, висвітлено особливості активаційних процесів у великих півкулях. Показано, що динаміка показників ВП мозку у підлітків на послідовних етапах сприйняття й обробки інформації свідчить про наявність закономірностей структурно-функціональної організації уваги та незрілий механізм формування мимовільної та довільної уваги.

Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
   S 9306

   
    Attention, development, and psychopathology [Text] / Ed. J.A. Burack, J.T. Enns. - New York ; London : The Guilford Press, 1997. - XIV, 414 p. - Ref. after chap. - Ind.: p.403-414. - ISBN 1-57230-198-8 : 41 грн.
Перевод заглавия: Внимание, развитие и психопатология.
УДК
Рубрики: ВНИМАНИЕ--ATTENTION
   ПСИХОПАТОЛОГИЯ--PSYCHOPATHOLOGYДоп.точки доступа:
Burack, J.A. \ed.\; Enns, J.T.
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.


    Брязгунов, И. П.
    Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: протокол лечения [Текст] / И.П. Брязгунов, О.В. Гончарова, Е.В. Касатикова // Российский педиатрический журнал. - 2001. - N5. - С. 34-36
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY
   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Гончарова, О.В.; Касатикова, Е.В.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


13.


   
    Применение транскраниальной микрополяризации в лечении синдрома нарушения внимания с гиперактивностью у детей и подростков [Текст] / Ю.Д. Кропотов , Л.С. Чутко, В.А. Яковенко, В.А. Гринь-Яценко // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2002. - Том102, N5. - С. 26-28. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 28 . - ISSN 0044-4588
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY
   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Кропотов , Ю.Д.; Чутко, Л.С.; Яковенко, В.А.; Гринь-Яценко, В.А.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


14.


   
    Применение инстенона при лечении минимальной мозговой дисфункции у детей [Текст] / Н.Н. Заваденко, Н.Ю. Суворинова, М.В. Румянцева, А.А. Овчинникова // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2002. - Том102, N5. - С. 29-35. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 35 . - ISSN 0044-4588
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY
   ДЕТИ--CHILD

Кл.слова (ненормированные):
ИНСТЕНОН / терапевтическое применение


Доп.точки доступа:
Заваденко, Н.Н.; Суворинова, Н.Ю.; Румянцева, М.В.; Овчинникова, А.А.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


15.


   
    Нейромультивит при синдроме нарушения внимания с гиперактивностью у детей [Текст] / Л.С. Чутко, Ю.Д. Кропотов, Е.А. Яковенко, Н.Ю. Королева // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. - 2002. - Том102, N5. - С. 56-57. - Библиогр.: с. 57 . - ISSN 0044-4588
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY
   ДЕТИ--CHILD

Кл.слова (ненормированные):
НЕЙРОМУЛЬТИВИТ/терапевтическое применение


Доп.точки доступа:
Чутко, Л.С.; Кропотов, Ю.Д.; Яковенко, Е.А.; Королева, Н.Ю.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


16.


    Мостова, О. П.
    Лікування дітей з гіперкінетичним розладом поведінки [Текст] / О.П. Мостова, Д.Ю. Мостова // Український вісник психоневрології. - 2001. - N1. - С. 57. - Рез. англ. - Бібліогр.: с.57
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY
   ДЕТИ--CHILDДоп.точки доступа:
Мостова, Д.Ю.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


17.


    Гурьева, М. Б.
    Когнитивные процессы у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью [Текст] / М.Б. Гурьева // Российский педиатрический журнал. - 2001. - N6. - С. 39-40
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY
   КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА--COGNITION DISORDERS

   ДЕТИ--CHILDНет сведений об экземплярах
Найти похожие


18.


    Загоруйченко, И. В.
    Диагностика и коррекция синдрома дефицита внимания на этапе санаторно-курортного лечения [Текст] / И.В. Загоруйченко // Вестник физиотерапии и курортологии. - 2002. - Том8, N1. - С. 66-69. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 69
Рубрики: ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY
   КУРОРТЫ--HEALTH RESORTSНет сведений об экземплярах
Найти похожие


19.


    Лебейко, Т. Я.
    Нарушение мнестических функций у больных рассеянным склерозом [Текст] / Т.Я. Лебейко, Т.М. Шамова, Я.Я. Гордеев // Здравоохранение /Минск. - 2002. - N6. - С. 9-11. - Рез. англ. - Библиогр.: с. 11
Рубрики: СКЛЕРОЗ РАССЕЯННЫЙ--MULTIPLE SCLEROSIS
   ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY

   ПАМЯТИ РАССТРОЙСТВА--MEMORY DISORDERSДоп.точки доступа:
Шамова, Т.М.; Гордеев, Я.Я.

Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


20.


    Алиева, Х. М.
    Гиперкинетический синдром у детей с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС и задержкой внутриутробного развития [Текст] / Х.М. Алиева // Российский педиатрический журнал. - 2003. - N1. - С. 17-19. - Рез. англ. . - Библиогр.: с. 19.
Рубрики: ПЛОДА РАЗВИТИЯ ЗАДЕРЖКА--FETAL GROWTH RETARDATION
   ВНИМАНИЯ ДЕФИЦИТ С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ--ATTENTION DEFICIT DISORDER WITH HYPERACTIVITY

   НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ--CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASESНет сведений об экземплярах
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-43 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017