На главную Библиотеки США

Библиотеки


Нежин НГУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=HILL, R. A$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
15
Н 34


   
    Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки [Текст] : науковий журнал. № 5 / Гол. ред. Є. І. Коваленко ; Міністерство освіти і науки України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2007. - 182 с. - Літ. в кінці кожної статті. - 24.00 грн.
    Содержание:
Андрійко, І. Ф. Соціальний рівень методичної підготовки майбутніх учителів іноземної мови / І. Ф. Андрійко. - С .6-9
Асоянц, П. Г. Навчання англійської мови спеціального вжитку з використанням комп'ютерних технологій / П. Г. Асоянц, О. С. Синекоп. - С .10-12
Байда, Ю. М. Тестовий контроль рівня сформованості іншомовної аудитивної компетенції студентів першого курсу мовного вищого навчального закладу / Ю. М. Байда. - С .13-17
Бігич, О. Б. Система навігації в електронному навчальному посібнику "Планування уроку англійської мови в початковій школі" / О. Б. Бігич. - С .18-20
Богушевич, Н. В. Інтегровано-диференційний підхід до навчання діагностичного мовлення учнів загальноосвітньої школи / Н. В. Богушевич. - С .21-25
Волик, В. В. Методика подолання мовних труднощів у процесі навчання читання газетних текстів / В. В. Волик. - С .26-28
Гільчук, Ю. В. Особливості використання комп'ютерних технологій для реалізації комунікативного підходу до вивчення іноземних мов / Ю. В. Гільчук. - С .29-31
Гордєєва, А. Й. Організація аудиторної та самостійної роботи з метою формування граматичної компетенції в майбутніх учителів іноземної мови / А. Й. Гордєєва. - С .32-34
Грицай, А. М. Організація читання оригінальних художніх творів студентами мовних вищих навчальних закладів / А. М. Грицай, І. В. Колесник. - С .35-37
Гулецька, Я. Г. Полікультурна освіта в системі професійної підготовки учителів в університетах США / Я. Г. Гулецька. - С .38-41
Гулідова, А. О. Актуалізація професійної компетенції майбутнього вчителя іноземних мов у полікультурному вихованні учнів / А. О. Гулідова. - С .42-44
Дацків, О. П. Драматизація поезій на заняттях з іноземної мови / О. П. Дацків. - С .45-47
Дауменко, Л. Г. Науково-дослідна робота вчителів іноземної мови як засіб професійного розвитку на післядипломному етапі / Л. Г. Дауменко. - С .48-50
Заіка, Д. В. Державна політика США у галузі професійної іншомовної освіти на немовних факультетах університетів / Д. В. Заіка. - С .51-53
Іванишина, В. П. Використання інформаційних технологій як складова частина професійної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови / В. П. Іванишина, І. М. Білогура. - С .54-55
Івашньова, С. В. Підготовка вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій / С. В. Івашньова. - С .56-59
Івашньова, С. В. Використання комп'ютерного тестування в навчальному процесі / С. В. Івашньова, О. І. Мірошниченко. - С .60-63
Кіш, Н. В. Психолого-педагогічні особливості формування мовленнєвої компетентності вчителя німецької мови / Н. В. Кіш. - С .64-67
Ковальова, І. Б. Using video in foreign language lerning / І. Б. Ковальова, В. А. Сердюков. - С .68-70
Колесникова, Н. О. Інтеркультурна концепція викладання іноземних мов / Н. О. Колесникова. - С .71-73
Коломінова, О. О. Можливості комп'ютерної підтримки навчально-методичного комплексу з англійської мови для початкової школи / О. О. Коломінова. - С .74-79
Корнієнко, В. В. Інформаційний стандарт учителя: досвід США / В. В. Корнієнко. - С .80-82
Кресан, Т. Д. Зарубіжний досвід упровадження компетентнісного підходу в педагогічній освіті / Т. Д. Кресан. - С .83-85
Ларіна, Т. В. Рефлексія як засіб професійного вдосконалення вчителів у США / Т. В. Ларіна. - С .86-89
Литвиненко, С. П. Відбір комунікативних ситуацій для навчання іншомовного діалогічного спілкування / С. П. Литвиненко. - С .90-92
Малишкевич, Л. М. Електроннне портфоліо майбутнього перекладача з дисципліни "Інформаційні технології у перекладі" / Л. М. Малишкевич. - С .93-95
Мацнєва, О. А. Вивчення національних та регіональних типів вимови англоійської мови як компонент соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземної мови / О. А. Мацнєва. - С .96-98
Мовчан, Л. Г. Особливості підготовки вчителів іноземних мов для обов'язкової школи Королівства Швеція / Л. Г. Мовчан. - С .99-100
Мормуль, А. М. Опорні технології як засіб формування іншомовної лінгвокраїнознавчої компетенції на початковому етапі мовного ВНЗ / А. М. Мормуль. - С .101-103
Мосьпан, Н. В. Ефективність використання фонограми та відеофонограми для навчання емоціно-модальної інтонації / Н. В. Мосьпан. - С .104-106
Нагорна, О. О. Застосування навчальних диференційованих завдань як компонент професійної компетентності вчителя іноземної мови / О. О. Нагорна. - С .107-109
Олійник, Т. О. Експериментальна перевірка методики формування стратегічної компетенції в оволодінні німецькою мовою учнів загальноосвітньої школи / Т. О. Олійник. - С .110-114
Орловська, Л. К. Етапи навчання майбутніх учителів англомовного граматичного матеріалу в усному мовленні / Л. К. Орловська. - С .115-117
Палій, О. А. Використання авторських програм у курсі "Комп'ютерні технології навчання іноземних мов" / О. А. Палій. - С .118-120
Петрова, М. Б. О роли преподавателя в создании програмных средств, предназначенных для обучения иностранному языку / М. Б. Петрова. - С .121-123
Полякова, А. А. Формування вчителя іноземної мови на заняттях з англійської дитячої літератури / А. А. Полякова. - С .124-125
Попсуй, А. В. Міжкультурний підхід до навчання іноземних мов як засіб навчання та формування особистості учнів середніх шкіл / А. В. Попсуй. - С .126-128
Редько, В. Г. Чинники впливу на формування цілісної терії шкільного підручника з іноземної мови / В. Г. Редько. - С .129-133
Рекун, Н. М. Проектування спецкурсів як функція вчителів ділової англійської мови / Н. М. Рекун. - С .134-136
Реутов, Н. И. Профессиональная речь учителя немецкого языка как важная часть методической подготовки учителя иностранного языка / Н. И. Реутов. - С .137-139
Ржевська, А. В. Управление классом на уроках английского язіка в средней школе / А. В. Ржевська, Т. С. Гаркавенко. - С .140-142
Serdyukov, P. Knowledge Construction and Skill Development in Online Learning / P. Serdyukov, R. A. Hill. - С .143-147
Сливка, В. П. Акредитація навчальних закладів як засіб підвищення якості педагогічної освіти (американський досвід) / В. П. Сливка. - С .148-150
Смелянська, В. В. Моделі фахової підготовки вчителів до викладання іноземних мов у початковій школі США / В. В. Смелянська. - С .151-154
Сопілко, Н. В. Психолого-педагогічні особливості взаємодії викладача та студентів ВНЗ під час вивчення іноземної мови / Н. В. Сопілко. - С .155-157
Тезікова, С. В. Підготовка вчителя іноземної мови у контексті реформ, орієнтованих на стандарти: вітчизняний та зарубіжний досвід / С. В. Тезікова. - С .158-163
Халимон, І. Й. Теоретичне обгрунтування критеріїв та показників сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя з другої спеціальності "іноземна мова" / І. Й. Халимон. - С .164-167
Чекаль, Г. С. Проект як залікове завдання курсу "Комп'ютерні технології навчання іноземних мов" / Г. С. Чекаль, Н. М. Жилко, Є. О. Плотніков. - С .168-169
Чекаль, Г. С. До проблеми формування професійних умінь майбутнього вчителя англійської мови / Г. С. Чекаль, Л. С. Панова. - С .170-171
Черниш, В. В. Зарубіжний досвід тестування професійних умінь учителя англійської мови / В. В. Черниш. - С .172-175
Чувакова, Т. Г. Особливості професійного розвитку вчителів у США і Японії: порівняльний аналіз / Т. Г. Чувакова, Л. Б. Андрущенко. - С .176-178
ГРНТИ
ББК 88я5 + 74я5
РУБ 15
Рубрики: Підготовка вчителів іноземної мови
   Майбутні вчителі іноземних мовДоп.точки доступа:
Коваленко, Євгенія Іванівна \ред.\; Міністерство освіти і науки УкраїниНіжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Экземпляры всего: 5
фб (2), ав (1), Ч.З.№2 (2)
Свободны: фб (2), ав (1), Ч.З.№2 (2)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017