На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>T=ФІНАНСОВІ РИНКИ$<.>)
Найдено 8 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 8

1.


    Любкіна, О. В.
    Фінансові ринки у контексті глобалізації [Текст] / О.В. Любкіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2005. - N9. - С. 122-129
Рубрики: РИНОК
   ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


2.
336.76
З-62


    Зимовець, В.В..
    Фінансове посередництво: Навч.посібник [Текст] / В.В. Зимовець, С. П. Зубик. - К. : КНЕУ, 2004. - 288 с. - ISBN 966-574-620-0 : 36.25 р.
    Содержание:
Передмова . - С .3
Роль фінансового посередництва в розвитку економіки . - С .9
Фінансове посередництво в економічній теорії . - С .9
Функції фінансового посередництва . - С .17
Фінансове посередництво в системі інформаційного забезпечення інвесторів . - С .24
Місце фінансових посередників на ринку фінансових інвестицій . - С .28
Інвестиційне середовище та його елементи . - С .28
Загальна характеристика елементів інвестиційного середовища . - С .28
Фінансові ринки . - С .31
Фінансові інструменти . - С .34
Інфраструктура фінансового ринку . - С .40
Структура та ознаки фінансового посередництва . - С .45
Вплив інвестиційних мотивів населення на інституційну спеціалізацію фінансових посередників . - С .49
Цілісний механізм фінансового посередництва в ринковій економіці . - С .52
Конкуренція у сфері фінансового посередництва . - С .58
Європейська та американська фінансові системи . - С .60
Інституційно-правові основи діяльності фінансових посередників . - С .63
Виникнення та еволюція інституту посередництва . - С .63
Основні види небанківських фінансових інститутів . - С .68
Договірні ощадні інститути . - С .68
. - С .77
Інвестиційні посередники . - С .
Розвиток небанківських фінансових посередників в
Україні . - С .89
Довірчі товариства . - С .89
Недержавні пенсійні фонди . - С .90
Страхові компанії . - С .99
Інститути спільного інвестування . - С .101
Організація інвестиційного менеджменту та вибір інвестиційної політики . - С .120
Інвестиційний процес та його етапи . - С .120
Організація та функції інвестиційного менеджменту . - С .122
Розробка інвестиційної політики — перший етап інвестиційного процесу . - С .125
Вимоги до диверсифікації та ліквідності інвестицій як стандартів інвестиційної політики . - С .126
Типи інвестиційної політики . - С .127
Інвестиційні пріоритети власників заощаджень — вирішальний фактор вибору інвестиційної політики . - С .132
Основи побудови взаємовідносин фінансових посередників з клієнтами . - С .132
Вплив інвестиційної стратегії життєвого циклу індивідуального інвестора на вибір інвестиційної політики . - С .135
Визначення прийнятних значень дохідності та ризику інвестицій під час розробки інвестиційної політики . - С .137
Очікувана дохідність і ризик як категорії інвестування . - С .138
Криві байдужості інвесторів . - С .139
Толерантність ризику інвесторів та гарантована еквівалентна дохідність . - С .141
Аналіз цінних паперів як етап інвестиційного процесу . - С .146
Вплив сприйняття ефективності ринку на здійснення фінансового аналізу . - С .147
Традиційні об'єкти інвестування коштів фінансовими посередниками та їх характеристики . - С .149
Ризик фінансового інвестування . - С .154
Оцінка цінних паперів . - С .158
Оцінка очікуваної дохідності . - С .158
Оцінка ризику . - С .159
Зміст і методологія аналізу цінних паперів . - С .160
Підходи до здійснення аналізу цінних паперів: загальна характеристика . - С .160
Вибір цінного папера на основі фундаментального аналізу . - С .162
Сутність технічного аналізу . - С .168
Формування інвестиційного портфеля та його перегляд . - С .173
Поняття інвестиційного портфеля . - С .173
Теоретичні основи портфельного інвестування . - С .174
Зміст «портфельної теорії» Г. Марковіца . - С .174
Узагальнення «портфельної теорії»: включення до складу портфеля безризикових активів . - С .183
Модель оцінювання фінансових активів . - С .187
Пасивне й активне управління інвестиційним портфелем . - С .194
Пасивне управління . - С .195
Активне управління . - С .196
Пасивний та активний менеджмент: переваги й недоліки . - С .198
Процес формування інвестиційного портфеля . - С .200
Перегляд портфеля цінних паперів. Аналіз витрат і вигод. Свопи . - С .202
Результати діяльності фінансових посередників та особливості їх оподаткування . - С .207
Оцінка ефективності управління портфелем . - С .207
Поняття чистих активів . - С .207
Оцінка дохідності інвестиційного портфеля . - С .209
Оцінка ризику інвестиційного портфеля . - С .212
Оцінка доходності з урахуванням ризику . - С .215
Результати діяльності фінансових посередників . - С .223
Доходи фінансових посередників . - С .223
Витрати фінансових посередників . - С .227
Особливості оподаткування фінансових посередників . - С .231
Післямова . - С .239
Глосарій . - С .241
Література . - С .283
Зміст . - С .285
УДК
ББК 65.262.1

Кл.слова (ненормированные):
Фінанси -- Finances -- Финансы -- Ринок фінансовий -- FinanCal market -- Рынок финансовый -- Ресурси фінансові -- FinanCal resources -- Ресурсы финансовые -- Посередник -- Mediator -- Посредник -- Менеджмент інвестиційний -- Investment management -- Менеджмент инвестиционный -- Інвестиції -- Investments -- Инвестиции -- Папери цінні -- Security papers -- Бумаги ценные


Доп.точки доступа:
Зубик, С.П.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


3.
336.7
Д-43


    Дзюбик, С.Д..
    Грошовий обіг: Навчальний посібник [Текст] / С.Д. Дзюбик. - К. : УАДУ, 1997. - 100 с. - ISBN 5-8238-0535-7 : 3.30 р.
    Содержание:
ОШОВИЙ ОБІГ . - С .7
Суть та функції грошей . - С .8
Засіб обігу . - С .9
Міра вартості . - С .15
Засіб нагромадження . - С .18
Кількість грошей в умовах розвинутих ринкових відносин . - С .20
Агрегат перший . - С .20
Агрегаі другий . - С .21
Агрегат третій . - С .23
Історія виникнення грошей . - С .25
Гроші у давнину . - С .26
Монетна система . - С .27
Трансакційні депозити . - С .29
Ринок грошей . - С .32
Фінансові ринки . - С .32
Державний сектор у моделі кругообігу . - С .35
Іноземний сектор у моделі кругообігу . - С .38
Підсумки . - С .43
Ключові пісрміни . - С .45
Запитання для повторення . - С .46
Ті'ми длн обговорення . - С .47
ринок цінних ПАПЕРІВ . - С .50
Світові стандарти ринку цінних паперів . - С .50
Цінні папери державної скарбниці . - С .51
Цінні папери місцевих органів влади . - С .58
Цінні папери приватних корпорацій . - С .60
Методика визначення поточної вартості цінних паперів . - С .61
Становлення ринку цінних паперів в Україні . - С .64
Види діяльності ринку цінних паперів . - С .64
Основні принципи фондового ринку . - С .65
Учасники та посередники ринку цінних паперів . - С .67
Біржовий та позабіржовий ринок цінних паперів . - С .68
Державне регулювання ринку цінних паперів . - С .70
Основні види цінних паперів в Україні . - С .75
Акції . - С .74
Облігації . - С .76
Векселі . - С .81
Ощадні сертифікати, казначейські зобов'язання та похідні цінних паперів . - С .85
Місце операцій із цінними паперами в механізмі управління грошовим обігом . - С .88
Підсумки . - С .94
Ключові терміни . - С .95
Запитання для повторення . - С .96
Теми для обговорення . - С .97
УДК
ББК 65.26я73

Кл.слова (ненормированные):
Банк -- Bank -- Банк -- Гроші -- Money -- Деньги -- Папери цінні -- Security papers -- Бумаги ценные -- Акція -- Stock -- Акция -- Вексель -- Bill -- Вексель -- Облігація -- Bond -- Облигация -- Обіг грошовий -- Money Crculation -- Обращение денежное -- Системи грошові -- Currency systems -- Системы денежные -- Фінанси державні -- State finances -- Финансы государственные -- Фінанси корпоративні -- Corporate finances -- Финансы корпоративные -- Фінанси місцеві -- Local finances -- Финансы местные
Аннотация: У книзі розглядається механізм функціонування грошового обігу, процес формування ринку цінних паперів та його роль у стабілізації національної валюти. Для глибшого засвоєння матеріалу в посібнику вміщено перелік ключових термінів, запитання для повторення, теми для обговорення, що допоможуть слухачам і студентам на семінарських заняттях краще зрозуміти процес формування грошової системи України у досить складних і суперечливих умовах.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


4.
336
З-34


    Зарєчнєв, А.М..
    Фінанси. Тести та задачі: Навчальний посібник [Текст] / А.М. Зарєчнєв, Т. В. Малаєва, Р. П. Русанова. - К. : ЦУЛ, 2003. - 196 с. - ISBN 966-8253-12-4 : 13.30 р.
    Содержание:
ПЕРЕДМОВА . - С .4
ФІНАНСИ ТА ФІНАНСОВА СИСТЕМА . - С .8
Фінанси як наукова дисципліна та форма суспільних відносин. Функції фінансів . - С .8
Основні терміни і поняття . - С .9
Тести . - С .10
Правильно/неправильно . - С .13
Відповіді . - С .14
Фінансова система. Фінансова політика.
Фінансовий механізм . - С .15
Основні терміни і поняття . - С .16
Тести . - С .17
Правильно/неправильно . - С .19
Відповіді . - С .20
Гроші. Грошовий обіг. Грошова система . - С .21
Основні терміни і поняття . - С .22
Тести . - С .24
Правильно/неправильно . - С .27
Відповіді . - С .28
Фінансовий контроль. Фінансове право . - С .29
Основні терміни і поняття . - С .30
Тести . - С .31
Правильно/неправильно . - С .34
Відповіді . - С .35
Організація фінансів підприємств . - С .36
Основні терміни і поняття . - С .37
Тести . - С .39
Правильно/неправильно . - С .42
Відповіді . - С .43
ПОДАТКОВА ТА БЮДЖЕТНА СИСТЕМИ . - С .44
Сутність, функції і класифікація податків.
Податкова система . - С .44
Основні терміни і поняття . - С .45
Тести . - С .47
Правильно/неправильно . - С .51
Відповіді . - С .52
Бюджет. Бюджетна система. Доходи і витрати бюджет . - С .53
Основні терміни і поняття . - С .54
Тести . - С .56
Правильно/неправильно . - С .60
Відповіді . - С .61
Державний кредит . - С .62
Основні терміни і поняття . - С .63
Тести . - С .64
Правильно/неправильно . - С .67
Відповіді . - С .68
ФІНАНСОВІ РИНКИ . - С .69
Поняття і класифікація фінансових ринків . - С .69
Основні терміни і поняття . - С .70
Тести . - С .71
Правильно/неправильно . - С .73
Відповіді . - С .74
Страхування і страховий ринок . - С .75
Основні терміни і поняття . - С .76
Тести . - С .78
Правильно/неправильно . - С .81
Відповіді . - С .82
Види цінних паперів і їхня характеристика . - С .83
Основні терміни і поняття . - С .84
Тести . - С .85
Правильно/неправильно . - С .89
Відповіді . - С .90
Фондова біржа . - С .91
Основні терміни і поняття . - С .92
Тести . - С .94
Правильно/неправильно . - С .98
Відповіді . - С .99
Фінансовий механізм зовнішньоекономічних відносин . - С .100
Основні терміни і поняття . - С .101
Тести . - С .103
Правильно/неправильно . - С .106
Відповіді . - С .107
ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ . - С .108
Облік фактора часу у фінансових розрахунках . - С .108
Прості відсотки . - С .109
Складні відсотки . - С .117
Вплив інфляції на результати фінансових розрахунків . - С .117
Інфляція та її вимір . - С .124
Облік інфляції у фінансових розрахунках . - С .124
Задачі для самостійного розв'язання
Відповіді . - С .137
Оцінка прибутковості часткових цінних паперів
Задачі для самостійного розв'язання . - С .147
ВІДПОВІДІ . - С .151
Визначення прибутковості боргових паперів
Розрахунок прибутковості за облігаціями . - С .152
Розрахунок прибутковості за сертифікатами . - С .163
Задачі для самостійного розв'язання . - С .168
Відповіді . - С .173
Складання графіка погашення кредиту . - С .176
Задачі для самостійного розв'язання . - С .179
Відповіді . - С .186
Література . - С .194
УДК
ББК У26


Доп.точки доступа:
Малаєва, Т.В.; Русанова, Р.П.
Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие


5.
339
С-24


   
    Світова економіка: Підручник [Текст] : філіпенко А.С., Рогач О.І., Шнирков О.І. та ін. - К. : Либідь, 2000. - 582 с. - ISBN 966-06-0157-3 : 11.80 р.
    Содержание:
Вступ . - С .10
СВІТОВА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА
Теоретична основа аналізу сучасної світової економіки . - С .14
Поняття економічного дискурсу . - С .14
Субстанційні підвалини глобальної економічної системи . - С .15
Загальноцивілізаційні економічні ознаки та критерії . - С .16
Головні елементи міжнародної економічної системи . - С .20
Світова економічна система на межі II і III тисячоліть . - С .28
Формування економічної єдності світу . - С .28
Поглиблення інтернаціоналізації сучасного господарства . - С .29
Технологічний поступ та розвиток міжнародних виробничих систем . - С .30
Головні елементи глобальної економіки . - С .33
Сутність світової економічної рівноваги . - С .44
Основні пропорції світової економіки . - С .47
Механізм регулювання світової економічної рівноваги . - С .48
Глобалізація економічних процесів . - С .51
Сутність та головні етапи економічної глобалізації . - С .51
Особливості сучасної економічної глобалізації . - С .53
Головні форми економічної глобалізації . - С .56
Економічний розвиток у світовому контексті . - С .67
Сутність економічного розвитку . - С .67
Фактори економічного розвитку . - С .69
Моделі економічного розвитку . - С .70
Світова економічна динаміка . - С .83
Концепції економічної динаміки . - С .83
Головні чинники економічного зростання . - С .87
Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки . - С .96
Суть та основні риси транснаціоналізації . - С .96
Масштаби діяльності транснаціональних корпорацій . - С .98
Глобальні інвестиційні цикли . - С .100
Транснаціоналізація середніх та малих фірм . - С .103
Трансформація організаційної стратегії ТНК . - С .104
Модифікація управлінських систем транснаціональних фірм . - С .107
Стратегічні альянси транснаціональних фірм . - С .108
РИНКОВА ОСНОВА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Міжнародний ринок товарів та послуг . - С .112
Міжнародна торгівля товарами в умовах глобалізації . - С .112
Світовий ринок послуг . - С .121
Світова торгівля та міжнародна економічна інтеграція . - С .127
Ринок міжнародних інвестицій . - С .132
Характеристика ринку міжнародних інвестицій . - С .132
Міжнародний кредит як елемент міжнародного ринку позичкових капіталів . - С .136
Прямі іноземні інвестиції . - С .139
Україна на ринку міжнародних інвестицій . - С .144
Міжнародний фінансовий ринок . - С .146
Фінансові ринки . - С .146
Фондові біржі . - С .149
Фінансові інновації на світовому фінансовому ринку . - С .157
Ринки похідних фінансових інструментів . - С .166
Єврофінансові ринки . - С .174
Кризи новітньої світової фінансової системи.
Проблеми реформування МВФ та СБ . - С .177
Світовий ринок технологій (СРТ) . - С .183
СРТ як системоутворювальний фактор світової економіки . - С .183
Структура СРТ і класифікація технологій . - С .185
Об'єкти СРТ і форми трансферу технологій . - С .187
Суб'єкти СРТ і канали трансферу технологій . - С .191
Стратегії та економіка трансферу технологій . - С .194
Теоретичні концепції й інноваційна практика
України . - С .197
Світовий ринок праці . - С .202
Сутність та структура світового ринку праці . - С .202
Основні риси сучасного міжнародного ринку праці . - С .208
Масштаби, форми й основні напрямки сучасних міграційних процесів . - С .213
Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили . - С .217
Вплив НТР та ТНК на міжнародну трудову міграцію . - С .220
Місце мігрантів у структурі сучасного ринку праці . - С .224
Напрямки і форми інтеграції України в міждержавний обмін робочою силою . - С .227
ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Тенденції розвитку галузевої структури світової економіки . - С .234
Умови формування та різностадійність розвитку світового господарства . - С .234
Загальні закономірності зміни галузевої структури світової економіки . - С .241
Світові промислові комплекси . - С .249
Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарського виробництва . - С .256
Інфраструктурні галузі у світовому господарстві . - С .273
Світова транспортна система . - С .275
Автомобільний транспорт . - С .277
Залізничний транспорт . - С .279
Повітряний транспорт . - С .281
Морський транспорт . - С .284
Трубопровідний транспорт . - С .287
Зв'язок . - С .288
РЕГІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА СФЕРА СВІТОВОЇ
ЕКОНОМІКИ
Європейський економічний і валютний союз . - С .296
Передумови та етапи формування ЄС . - С .296
Інституції ЄС та інтегрована система управління . - С .301
Єдиний внутрішній ринок . - С .307
Спільний бюджет . - С .312
Формування європейської валютної системи . - С .314
Створення Європейського валютного союзу . - С .317
Запровадження євро — центральна проблема створення ЄВС . - С .322
Структурна та науково-технічна політика ЄС . - С .325
НАФТА і розвиток економічної інтеграції в
Північній Америці . - С .336
Особливості розвитку інтеграційних процесів в
Азійсько-тихоокеанському регіоні . - С .349
Специфіка міжнародного поділу праці в регіоні . - С .349
Посилення економічної взаємозалежності країн
АТР . - С .355
Характеристика інтеграційних угруповань у регіоні . - С .360
Економічна інтеграція країн СНД . - С .369
СНД — організація співробітництва пострадянських країн . - С .369
•18.2. Україна та Співдружність Незалежних Держав . - С .376
ГОЛОВНІ СУБ'ЄКТИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Економіка розвинутих країн . - С .388
Загальна характеристика . - С .388
Основні моделі економіки розвинутих країн . - С .391
Державна власність та регулювання соціально-економічних відносин . - С .393
Банки і фінансова система . - С .398
Антимонопольні заходи держави . - С .400
6.'Країни ОЕСР у системі міжнародних економічних відносин . - С .402
Економіка країн Східної Європи . - С .408
Загальна характеристика . - С .408
Національні програми переходу до ринкової ' економіки та практика реформ у східноєвропейських країнах . - С .414
Зовнішньоекономічні відносини країн регіону . - С .418
Економіка країн, що розвиваються . - С .424
Головні риси країн, що розвиваються, та їхнє місце у світовій економіці . - С .424
Соціально-економічна структура . - С .429
Динаміка економічного зростання . - С .432
Структура економіки. Характеристика основних галузей . - С .437
Зовнішньоекономічні зв'язки . - С .440
ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
Міжнародні економічні аспекти вирішення екологічних проблем . - С .448
Оцінка сучасної екологічної ситуації у світі . - С .450
Діалектика взаємодії суспільства з навколишнім середовищем . - С .454
Суперечливість сучасного природокористування
Генезис екологічної кризи . - С .456
Основні напрями міжнародного економічного співробітництва в галузі екології . - С .459
Перехід до моделі сталого розвитку як магістральний напрям вирішення глобальних екологічних проблем . - С .464
Розвинуті країни . - С .467
Країни «третього світу . - С .470
Країни з перехідною економікою . - С .471
Міжнародне співробітництво в реалізації глобальних екологічних проектів . - С .473
10. Діяльність ООН щодо поліпшення екологічної ситуації у світі . - С .476
Світова продовольча проблема . - С .481
Сутність проблеми . - С .481
Продовольча проблема в країнах, що розвиваються . - С .486
Основні шляхи та механізми розв'язання глобальної продовольчої проблеми . - С .492
Ресурсово-енергетичний потенціал світової економіки . - С .497
Використання глобальних ресурсів палива та сировини: сутність проблеми . - С .497
Характер та моделі споживання сировинно-енергетичних ресурсів . - С .502
Україна в контексті глобальних питань видобутку й споживання природних ресурсів . - С .504
Практичні шляхи розв'язання глобальної ресурсовоенергетичної проблеми . - С .508
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА
Економічна політика країн з розвинутою ринковою економікою . - С .514
Узгоджене формування зовнішньоекономічної політики . - С .515
Зовнішньоекономічні стратегії розвинутих країн . - С .523
Особливості економічних стратегій деяких найбільш розвинутих країн . - С .526
Економічна політика перехідних суспільств . - С .531
Теоретичні основи економічної політики . - С .531
Моделі ринкової трансформації . - С .534
Економічна політика країн, що розвиваються . - С .543
Міжнародна економічна політика . - С .551
Зовнішньоекономічна політика . - С .551
Взаємозалежність суб'єктів світової економіки — об'єктивна передумова координації економічної політики . - С .556
Координація міжнародної політики в системі ООН . - С .558
Здійснення міжнародної економічної політики через структуру ГАТТ/ СОТ . - С .568
Інтеграція — вища форма міжнародної координації економічної політики . - С .570
Економічні аспекти безпеки світової економіки . - С .572
Список рекомендованої літератури . - С .578
УДК
ББК 65.5я73

Кл.слова (ненормированные):
Економіка світова -- World economy -- Экономика мировая -- Глобалізація -- Globalisation -- Глобализация -- Ринок -- Market -- Рынок -- Ринок фінансовий -- FinanCal market -- Рынок финансовый -- Ринок праці -- Labour market -- Рынок труда -- Екологія -- Ecology -- Экология -- Економіка ринкова -- Market economy -- Экономика рыночная
Аннотация: У підручнику світова економіка розглядається як цілісна система їх матеріальна основа сучасної цивілізації. Значна увага приділяється аналізові процесів інтернаціоналізації, транснаціоналізації та глобалізації економічного життя. Висвітлюється взаємодія сукупності міжнародних ринків: товарів і послуг, капіталів, технологій, робочої сили. Чільне місце відведено галузевим аспектам розвитку світової економіки. Розкриваються особливості діяльності міжнародних економічних організацій.

Экземпляры всего: 112
АБ (112)
Свободны: АБ (112)
Найти похожие


6.
330.3
Е-45


   
    Економіка України: десять років реформ [Текст] : за ред. Ватаманюка З., Панчишина С. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. - 496 с. - ISBN 966-613-043-2 : 26.00 р.
    Содержание:
ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ
Островерх, О. Островерх, І. Шегинський)
Суть перехідної економіки та її моделі . - С .10
Шляхи переходу від командно-адміністративної системи до ринкової економіки . - С .13
Приватизація державних підприємств і лібералізація економіки . - С .17
ПРИВАТИЗАЦІЯ ЯК КЛЮЧОВА УМОВА
РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ . - С .27
УКРАЇНИ (3. Ватаманюк, С. Кудин)
Приватизація - основа структурної перебудови економіки України . - С .28
Аналіз впливу приватизаційного процесу на ефективність роботи підприємств . - С .39
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ЕКОНОМІЦІ . - С .47
УКРАЇНИ (С. Панчишин, М. Стирський)
Головні параметри та причини інвестиційної кризи у вітчизняній економіці . - С .47
Державне регулювання інвестиційної активності в
Україні . - С .57
Фінансові ринки в інвестиційному процесі . - С .66
Пряме іноземне інвестування в економіці України . - С .80
Перспективи активізації інвестиційного процесу у вітчизняній економіці . - С .91
ПЕРЕХІД ВІД АДМІНІСТРАТИВНОКОМАНДНОГО ДО
РИНКОВОГО ТИПУ . - С .103
МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (С. Панчишин, А.Стасишин)
Суть та інструментарій макроскономічного регулювання . - С .103
Макроекономічна координація в командноадміністративній системі . - С .110
Теорія та світовий досвід переходу до ринкового типу макроекономічного регулювання . - С .119
Причини і рівень розбалансованості економіки
України та проблеми макроскономічного регулювання . - С .136
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ . - С .149
Крупка, Т. Моряк, Н. Гнатюк)
Макро- та мікроссредовищс функціонування малого підприємництва у вітчизняній економіці . - С .150
Інституційні чинники розвитку малого бізнесу в
Україні . - С .192
РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО ТА ВЕЛИКОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ . - С .201
Цимбал, 0. Кухар)
Проблеми приватизації та реструктуризації діяльності середніх і великих підприємств . - С .201
Ефективність державного регулювання процесів становлення середнього і великого підприємництва в умовах перехідної економіки . - С .217
ЗАЙНЯТІСТЬ ТА ФОРМУВАННЯ РИНКУ ПРАЩ
В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ . - С .227
Панчишин, Р. Михайлшиин)
Макроскономічні чинники трансформації зайнятості та становлення ринку праці в Україні . - С .227
Причини зростання безробіття в умовах ринкової трансформації економіки України . - С .243
Ефективність державної політики зайнятості в умовах перехідної економіки України . - С .260
ОСОБЛИВОСТІ ІНФЛЯЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В
ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ ТА ПРИБОРКАННЯ
ГІПЕРІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ . - С .283
Панчишин, В. Буняк)
Основні чинники інфляції в економіках перехідного періоду . - С .283
Причини та наслідки інфляційного вибуху в
Україні у1991-1994 роках . - С .286
Антиінфляційна політика в Україні у період фінансової стабілізації . - С .303
ЗАОЩАДЖЕННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ . - С .323
Ватаманюк)
Заощадження в Україні за командноадміністративної системи . - С .324
Початок ринкової трансформації економіки
України . - С .329
Період відносної стабілізації 1995-1999 pp. і початок економічного зростання . - С .337
ПРОБЛЕМИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ . - С .347
Mauoeeifb, І. Грабинська)
Аграрний сектор економіки, його особливості та місце в системі продовольчої безпеки України . - С .347
Трансформаційні процеси в АПК: напрями та ефективність . - С .353
Державне підтримання розвитку приватних агро формувань . - С .360
Вплив сільського господарства на стан ділової активності в економіці України . - С .366
МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В УМОВАХ
ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ . - С .379
Панчишин, Н. Тушницькиіі) $1. Особливості монетарної політики у 1991Ї994 pp . - С .379
Роль монетарного інструментарію у досягненні макроскономічної стабільності в Україні . - С .390
ФОРМУВАННЯ НОВОГО МЕХАНІЗМУ
РОЗПОДІЛУ ТА ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ . - С .407
НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ (С. Панчишин, Н. Холод)
Розподіл доходів населення в Україні за умов командно-адміністративної системи . - С .407
Формування нормативної бази нової системи розподіл)' доходів . - С .413
Функціональний та родинний розподіл доходів в
Україні . - С .428
ФОРМУВАННЯ РИНКОВО-ОРІЄНТОВАНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ . - С .449
Бандера)
Нова країна прагне нової економічної системи . - С .449
Робочі матеріали і джерела інформації . - С .451
Система, яка формується . - С .452
Правова структура пострадянської системи . - С .454
Приватизація і права власності . - С .455
Іноземний сектор у відкритій економіці . - С .458
Роль держави . - С .463
Перспективи системного успіху . - С .467
ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ
ЕКОЛОГОЕКОНОМІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ В УКРАЇНІ . - С .471
Стеблій, І. Шегипський)
Історична спадщина адміністративно-командної системи як головна причина екологічної кризи в
Україні . - С .471
Нові підходи до вирішення екологічних проблем в умовах ринкової трансформації економіки України . - С .474
Світовий досвід використання відходів та можливості його застосування в Україні . - С .482
Запровадження ринкових інструментів охорони довкілля, шляхом екологічного менеджменту . - С .490
УДК
ББК У9(4Укр)-18

Кл.слова (ненормированные):
Економіка україни -- Economy of ukraine -- Экономика украины -- Період перехідний -- Transition period -- Период переходный -- Приватизація -- Privatization -- Приватизация -- Інвестиції -- Investments -- Инвестиции -- Регулювання державне -- State regulation -- Регулирование государственное -- Бізнес малий -- Small business -- Бизнес малый -- Підприємництво -- Business undertakings -- Предпринимательство -- Інфляція -- Inflation -- Инфляция -- Політика національна -- National policy -- Политика национальная -- Політика економічна -- Economic policy -- Политика экономическая
Аннотация: У монографії розглядаються актуальні проблеми ринкової трансформації економіки України. У полі зору авторів: інвестиційний процес і макроекономічне рсгулювання, інфляція і безробіття, велике і мале підприємництво, приватизація і роздержавлення, розподіл і перерозподіл доходів, макроекономічна політика, охорона довкілля та ін. На широкій аналітичній і фактологічній базі виявлено чинники, що стримують перетворення надмонополізованої і неефективної пострадянської української економіки в самодостатню і саморегульовану ринкову систему. Водночас автори пропонують заходи, які необхідно здійснити, аби досягти рівня добробуту, який існує в інших країнах.

Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие


7.
65:336
К-78


    Крамаренко, Г.О..
    Фінансовий менеджмент: Підручник [Текст] / Г.О. Крамаренко, О. Є. Чорна. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 520 с. - ISBN 966-364-151-7 : 35.00 р.
    Содержание:
ВСТУП . - С .3
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ . - С .6
Цілі, завдання і сутність фінансового менеджменту . - С .6
Фінанси, їх роль і функції в процесі суспільного відтворення . - С .6
Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту . - С .13
Функції і механізм фінансового менеджменту . - С .18
Правове, податкове і фінансове середовище бізнесу . - С .23
Правове середовище бізнесу . - С .24
Податкове середовище бізнесу . - С .32
Фінансове середовище бізнесу . - С .38
Призначення фінансових ринків . - С .38
Фінансові ринки . - С .39
Фінансові посередники . - С .41
Фінансові брокери . - С .43
Система забезпечення фінансового менеджменту . - С .46
Організаційне забезпечення фінансового менеджменту . - С .46
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту . - С .54
Фінансовий аналіз діяльності підприємства . - С .57
Методи внутрішнього фінансового контролю . - С .66
Методичні основи фінансового менеджменту . - С .77
Методичний інструментарій оцінки вартості грошей у часі . - С .77
Процентна ставка . - С .77
Прості проценти . - С .78
Складні проценти . - С .79
Розрахунок майбутньої вартості . - С .80
Приведена (дисконтована) вартість . - С .81
Невідома процентна (або дисконтна) ставка . - С .83
Невідома кількість періодів нарахування складних відсотків (дисконтування) . - С .84
Ануїтети . - С .84
Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень . - С .87
Методичний інструментарій оцінки вартості грошових засобів з урахуванням фактора інфляції . - С .90
Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції . - С .91
Методичний інструментарій врахування фактора ризику . - С .93
АНАЛІЗ І ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ . - С .98
Бухгалтерська звітність у системі інформаційного забезпечення діяльності підприємства . - С .98
Основні джерела інформації для фінансового аналізу . - С .98
Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу . - С .99
Загальна оцінка динаміки і структури статей бухгалтерського балансу . - С .101
Основи структури аналітичного балансу . - С .101
Аналітичне групування статей балансу . - С .105
Аналіз валюти бухгалтерського балансу . - С .114
Методологічні основи аналізу фінансової діяльності підприємства . - С .116
Основні принципи і логіка фінансового аналізу господарської діяльності підприємства . - С .116
Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки . - С .122
Показники і моделі оцінки активів підприємства . - С .124
Аналіз стану основних засобів і необоротних активів підприємства . - С .126
Аналіз стану і структури оборотних активів підприємства . - С .128
Аналіз динаміки складу і структури пасивів балансу . - С .133
Загальна оцінка пасивів підприємства . - С .133
Аналіз руху джерел власних коштів . - С .134
Аналіз руху джерел позикових коштів . - С .135
Аналіз фінансової стійкості підприємства . - С .136
Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості . - С .136
Оцінка ліквідності активів підприємства . - С .138
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства . - С .142
Факторний аналіз прибутку від реалізації продукцГ . - С .143
Аналіз розподілу і використання прибутку . - С .145
Аналіз показників рентабельності . - С .146
Аналіз ділової активності та ефективності функціонування підприємства . - С .148
Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів . - С .148
Аналіз стійкості економічного зростання підприємства . - С .151
Фінансове планування і прогнозування діяльності підприємства . - С .154
Види планів і послідовність їх розробки . - С .154
Процес фінансового планування . - С .160
Перспективне фінансове планування . - С .162
Поточне фінансове планування . - С .165
Оперативне фінансове планування . - С .172
Методи фінансового планування і прогнозування . - С .178
Прогнозування на підставі використання невласних задач математичного програмування . - С .185
Причини виникнення несумісних задач фінансового планування діяльності підприємства . - С .185
Методи подолання несумісних обмежень у задачах перспективного та поточного фінансового планування . - С .192
Класифікація невласних задач лінійного та випуклого програмування . - С .193
Змістовна інтерпретація невласних задач лінійного програмування . - С .196
Моделі коригування невласних задач . - С .197
1. Модель прямої апроксимації . - С .197
2. Симетрична корекція задач лінійного програмування . - С .199
Основні фінансові елементи в системі бизнес-планування . - С .203
Категорії ризику і левериджу . - С .209
Леверидж та його роль у фінансовому менеджменті . - С .209
Методика розрахунку критичного обсягу продажів . - С .216
Оцінка виробничого левериджу . - С .221
Оцінка фінансового левериджу . - С .225
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА:
ФІНАНСОВІ РІШЕННЯ . - С .232
Методи оцінки фінансових активів . - С .232
Склад і структура активів підприємства . - С .232
Методи оцінки сукупної вартості активів підприємства . - С .236
Доходність фінансових активів: види та оцінка . - С .239
Оцінка облігацій з фіксованим доходом . - С .243
Управління оборотними активами . - С .246
Політика підприємства у сфері оборотного капіталу . - С .246
Управління виробничими запасами . - С .248
Управління дебіторською заборгованістю . - С .252
Вибір політики оперативного управління оборотними активами і короткостроковими зобов'язаннями . - С .255
Управління необоротними активами . - С .259
Політика підприємства в управлінні необоротними активами . - С .259
Управління оновленням необоротних активів . - С .264
Управління фінансуванням необоротних активів . - С .268
ДЖЕРЕЛА КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА: ФІНАНСОВІ
РІШЕННЯ . - С .271
Джерела коштів і методи фінансування . - С .271
Фінансування діяльності підприємства: основні поняття і категорії . - С .271
Довгострокові пасиви: склад, структура, основні способи збільшення капіталу . - С .275
Традиційні методи короткострокового і середньострокового фінансування . - С .282
Управління капіталом підприємства . - С .287
Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства . - С .287
Функції і механізм управління капіталом підприємства . - С .300
Основні теорії структури капіталу . - С .309
Оптимізація структури капіталу . - С .319
Методологічні основи оцінки вартості капіталу підприємства . - С .330
Сутність концепції вартості капіталу . - С .330
Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства . - С .334
Моделі оцінки вартості зобов'язань підприємства . - С .338
Управління власним капіталом . - С .348
Формування і управління власним капіталом підприємства . - С .348
Оцінка вартості власного капіталу . - С .356
Політика формування власних фінансових ресурсів підприємства . - С .362
Дивідендна політика і можливості її вибору . - С .370
Управління позиковим капіталом . - С .375
Політика залучення і формування позикового капіталу підприємства . - С .375
Управління залученням банківського кредиту . - С .376
Забезпечення стійких темпів економічного розвитку підприємства . - С .388
СТРАТЕГІЧНИЙ І ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИЙ
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ . - С .393
Управління грошовими потоками на підприємстві . - С .393
Поняття і значення грошових потоків у діяльності підприємства . - С .393
Принципи управління грошовими потоками підприємства . - С .397
Методи управління грошовими потоками підприємства . - С .399
Грошові потоки від активів і методи їх вимірювання . - С .399
Грошові потоки кредиторам і акціонерам . - С .403
Планування грошових потоків . - С .405
Управління інвестиціями . - С .411
Економічна сутність і класифікація інвестицій . - С .411
Інвестиційна політика підприємства . - С .416
Ключові принципи оцінки інвестиційних проектів . - С .419
Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів . - С .420
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДОДАТКОВІ РОЗДІЛИ . - С .431
Управління фінансовими ризиками . - С .431
Сутність і класифікація фінансових ризиків підприємства . - С .431
Методи аналізу ризику . - С .436
Оцінка ризику і диверсификація . - С .439
Механізми нейтралізації фінансових ризиків . - С .444
Фінансова неспроможність, банкрутство підприємства . - С .446
Визначення незадовільної структури балансу підприємства . - С .446
Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства . - С .450
Аналіз та оцінка реальних можливостей відновлення платоспроможності підприємства . - С .458
Аналіз зв'язку неплатоспроможності підприємства із заборгованістю держави перед ним . - С .460
Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства . - С .464
ДОДАТОК . - С .469
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК . - С .477
ЛІТЕРАТУРА . - С .507
УДК
ББК 65.29-93я73

Кл.слова (ненормированные):
Менеджмент фінансовий -- FinanCal management -- Менеджмент финансовый -- Діяльність фінансова -- FinanCal activity -- Деятельность финансовая -- Планування -- Planning -- Планирование -- Прогнозування -- Forecasting -- Прогнозирование -- Менеджмент стратегічний -- Strategic management -- Менеджмент стратегический -- Активи -- Assets -- Активы -- Інвестиції -- Investments -- Инвестиции -- Капітал -- Capital -- Капитал -- Банкрутство -- Bankruptcy -- Банкротство -- Ризик -- Risk -- Риск


Доп.точки доступа:
Чорна, О.Є.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


8.


    Любкіна, О. В.
    Фінансові ринки у контексті глобалізації [Текст] / О. В. Любкіна // Фінанси України. - 2005. - 09. - С. 122-128
Кл.слова (ненормированные):
Ринок фінансовий -- Financial market -- Рынок финансовый -- Глобалізація -- Globalisation -- Глобализация


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017