На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2007$<.>)
Найдено 6203 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
   368
   С 83


   
    Страхові послуги [Текст] : підручник / С. С. Осадець, Т. М. Артюх, О. О. Гаманкова ; ред.: С. С. Осадець, Т. М. Артюх. - К. : КНЕУ, 2007. - 464 с. - ISBN 978-966-483-011-6 : 052.00 р.
УДК
ББК 65.271
Рубрики: страхування
   послуги страхові

Кл.слова (ненормированные):
СТРАХУВАННЯ -- ПОСЛУГи страхові
Аннотация: Підручник опрацьовано відповідно до навчальної програми з дисципліни "Страхові послуги". У ньому, з позицій досягнень розвитку теорії та практики надання страхового сервісу в Україні, розкрито зміст страхової послуги, порядок її опрацювання та просування до споживача. Велику увагу приділено висвітленню умов формування і виконання страхової угоди як основного документа, що регулює взаємовідносини між страхувальником і страховиком. Викладено умови здійснення основних видів особистого та майнового страхування, а також страхування відповідальності.??Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, слухачів шкіл та інститутів підвищення кваліфікації, працівників страхових компаній, банків, фінансових менеджерів підприємств та інших зацікавлених осіб.


Доп.точки доступа:
Осадець, Семен Степанович; Артюх, Тетяна Михайлівна; Гаманкова, Ольга Олексіївна; Осадець, С.С. \ред.\; Артюх, Т.М. \ред.\
Экземпляры всего: 5
АБ (5)
Свободны: АБ (5)
Найти похожие


2.
   336.22
   Д 58


    Довгалюк, В. І.
    Податкова система [Текст] : навч. посіб. / В. І. Довгалюк, М. Ю. Ярмоленко. - К. : ЦУЛ, 2007. - 360 с. - ISBN 966-364-366-8 : 030.00 р.
УДК
ББК 65.261.4я73
Рубрики: Податкова система
Кл.слова (ненормированные):
ПОДАТКИ -- СИСТЕМА ПОДАТКОВА -- ПДВ -- ЗБІР АКЦИЗНИЙ -- ОПОДАТКУВАННЯ
Аннотация: Навчальна дисципліна "Податкова система" належить до нормативних дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів з фінансів.??Навчальний посібник містить матеріал, необхідний для вивчення дисципліни, питання для самоконтролю, тестові контрольні завдання для проведення поточного контролю, задачі, глосарій, список використаної літератури, додатки та алфавітно-предметний покажчик. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, спеціалі-стів-фінансистів, які працюють на виробництві.??


Доп.точки доступа:
Ярмоленко, М.Ю.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


3.
   346
   Щ 64


    Щербина, Валентин Степанович.
    Господарське право [Текст] : підручник / В. С. Щербина. - 3-е вид., перероб. і допов. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 656 с. - ISBN 978-966-667-232-5 : 055.00 р.
УДК
ББК 67.9(УКР)304я73
Рубрики: Право господарське
Кл.слова (ненормированные):
ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКА -- РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ -- ЗАКОНОДАВСТВО ГОСПОДАРСЬКЕ -- ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ -- ІНВЕСТИЦІЇ ІНОЗЕМНІ
Аннотация: У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути Загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особлива частина) на основі Господарського та Цивільного кодексів України, а також інших нормативно-правових актів господарського законодавства. Головну увагу зосереджено на правових питаннях господарської діяльності та управління нею. Для студентів і аспірантів, які вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності.

Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


4.
   159.9:37
   П 50


    Поліщук, Валерій Миколайович.
    Вікова і педагогічна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) [Текст] : НМП / В. М. Поліщук. - Суми : ВТД "Університетська книга", 2007. - 330 с. - ISBN 978-966-680-309-5 : 030.00 р.
УДК
ББК 88.8я73
Рубрики: психологія
Кл.слова (ненормированные):
ОСВІТА -- ПЕДАГОГІКА
Аннотация: У посібнику викладений основний зміст вікової та педагогічної??психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми??навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню навчального??матеріалу.??Посібник підготовлений для впровадження у навчальний процес педагогічних університетів кредитно-модульної системи навчання і є пробним.??Враховані основні вимоги до навчальної програми дисципліни (індивідуального розділу) як найважливішої частини ECTS - інформаційного пакета.??Посібник адресований викладачам, студентам педагогічних університетів.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


5.
   334.012
   Х 20


    Хардинг , Дэвид.
    Искусство слияний и поглощений: Четыре ключевых решения, от которых зависит успех сделки [Текст] / Дэвид Хардинг , Сэм Роувит ; пер. с англ. А. Г. Петкевич. - Минск : "Гревцов Паблишер", 2007. - 256 с. - ISBN 978-985-6569-05-3 : 162.00 р.
УДК
ББК 65.290.2
Рубрики: Форми організації та співробітництва в економіці
Кл.слова (ненормированные):
СТРАТЕГІЇ корпоративні -- УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНЕ -- МЕНЕДЖМЕНТ СТРАТЕГІЧНИЙ
Аннотация: Процесс слияний и поглощений строится вокруг многочисленных решений, с которыми сталкивается руководитель, инициируя и совершая сделку. Это трудный путь, и чтобы пройти его, необходимо поэтапно принять четыре наиболее важных решения, которые, по сути, являются ответами на вопросы: как выбирать компании - цели сделок? какие сделки следует заключать? где действительно необходима интеграция? что делать, если сделка отойдет от плана? Д. Хардинг и С. Роувит рассматривают весь цикл сделки, начиная с момента, когда логика корпоративной стратегии может потребовать заключения сделки, через все этапы сделки вплоть до интеграции приобретенного бизнеса. Эта книга написана для людей, принимающих решения в корпорациях, - особенно для тех, кто не имеет большого опыта во всех аспектах цикла сделки и кому этот опыт, возможно, вскоре понадобится.


Доп.точки доступа:
Роувит, Сэм; Петкевич, А.Г. \пер. с англ.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


6.
   65
   Т 82


    Туленков, Микола Васильович.
    Сучасні теорії менеджменту [Текст] : навч. посіб. / М. В. Туленков. - К. : Каравела, 2007. - 304 с. - ISBN 966-8019-88-1 : 044.00 р.
УДК
ББК 65.290
Рубрики: Менеджмент
Кл.слова (ненормированные):
МЕНЕДЖМЕНТ -- УПРАВЛІННЯ -- ОРГАНІЗАЦІЇ
Аннотация: Пропонований посібник присвячений аналізу концептуальних засад сучасного менеджменту і є першою в Україні узагальненою і концептуальною науково-методичною працею, у якій з системних позицій висвітлено сутність і зміст основних теорій, концепцій і моделей організації управління, що задіяні в реалізації державної соціальної й економічної політики та широко застосовуються у світовій управлінській практиці. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів і науковців, а також усіх, хто цікавиться актуальними проблемами сучасного наукового менеджменту.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


7.
   65.012.12
   П 44


    Подольська, Валентина Олексіївна.
    Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. - К. : ЦУЛ, 2007. - 488 с. - ISBN 966-364-360-2 : 038.00 р.
УДК
ББК 65.053я73
Рубрики: Аналіз фінансовий
Кл.слова (ненормированные):
АНАЛІЗ -- ФІНАНСИ -- АКТИВИ ОБОРОТНІ -- ФОНДИ ОСНОВНІ -- КАПІТАЛ -- ПІДПРИЄМНИЦТВО
Аннотация: Навчальний посібник включає питання, які передбачені програмою вивчення дисципліни "Фінансовий аналіз" і спрямовані на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведення аналітичних досліджень фінансового стану підприємств різних організаційно-правових форм власності. З цією метою в посібник включені перелік питань для самоконтролю і роздуму, практичні завдання, тести вихідного контролю, розв'язок яких дозволить глибше засвоїти і закріпити програму курсу та сприятиме підвищенні якості стратегічних рішень, спрямованих на посилення позиції підприємства у ринковому середовищі. При цьому, теоретичний аспект методичних підходів проілюстровано на фактичних матеріалах підприємства.??Особливу увагу приділено діагностиці кризових явищ на рівні господарюючого суб'єкта з урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду.??Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів системи підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, практичних працівників.


Доп.точки доступа:
Яріш, Олена Валентинівна
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


8.
   336.7
   Г 55


    Глущенко, Світлана Василівна.
    Гроші та кредит [Текст] : конспект лекцій / C. В. Глущенко. - К. : НаУКМА, 2007. - 86 с. - ISBN 978-966-518-418-8 : 012.60 р., 012.60 р.
УДК
ББК 65.262я73
Рубрики: Банківська справа
Кл.слова (ненормированные):
ІНФЛЯЦІЯ -- РИНОК ВАЛЮТНИЙ -- БАНК -- РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНЕ
Аннотация: У посібнику розглядаються питання щодо закономірностей функціонування грошей і грошового ринку, кредитної системи, діяльності комерційних банків та небанківських кредитних установ. Посібник може бути корисний для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться питаннями функціонування грошово-кредитної системи економіки

Экземпляры всего: 5
АБ (5)
Свободны: АБ (5)
Найти похожие


9.
658.15

   
    Фінанси підприємства [Текст] : підручник / Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва, Н. А. Гринюк. - К. : КНТЕУ, 2007. - 491 с. - ISBN 966-629-256-4 : 040.00 р.
УДК
ББК Е290-93
Рубрики: Фінанси підприємств
Кл.слова (ненормированные):
РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНЕ -- ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКА -- ПРИБУТОК -- ПОДАТОК -- КРЕДИТУВАННЯ -- БАНКРУТСТВО
Аннотация: У підручнику розкриваються базові поняття сфери фінансів та фінансового механізму підприємства, зокрема окремі напрями його фінансової діяльності, сутність і принципи формування і функціонування активів, власного й позикового капіталу, забезпечення фінансового відтворення основних фондів, форм та інструментів державного регулювання фінансової діяльності підприємства з питань оподаткування, організації грошового обороту та системи його грошових розрахунків тощо. Підручник містить практикум, у якому представлено типові ситуаційні завдання, тести, завдання для самоконтролю. Видання призначене для студентів та викладачів економічних вузів, а також стане у нагоді керівникам і спеціалістам фінансово-економічних підрозділів підприємств.


Доп.точки доступа:
Лігоненко, Л.О.; Гуляєва, Н.М.; Гринюк, Н.А.
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


10.
   331.45
   П 34


    Пістун, Ігор Павлович.
    Охорона праці в сільському господарстві [Текст] : навч. посіб. / І. П. Пістун, В. В. Хом'як, Й. В. Хом'як. - Суми : Університетська книга, 2007. - 456 с. - ISBN 978-966-680-286-333-0 : 030.00 р.
УДК
ББК 65.9
Рубрики: Охорона праці
Кл.слова (ненормированные):
ОХОРОНА ПРАЦІ
Аннотация: Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров'я і працездатності людей, які працюють у галузі сільськогосподарського виробництва, зокрема при технічному обслуговуванні та ремонті сільськогосподарських машин. Подані основні відомості з питань пожежної безпеки.??Для студентів вищих технічних закладів освіти. Може бути корисним викладачам, працівникам сільськогосподарського виробництва.


Доп.точки доступа:
Хом'як, В.В.; Хом'як, Й.В.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


11.
   339.138
   О-70


    Ортинська, Валентина Василівна.
    Маркетингові дослідження [Текст] : підручник / В. В. Ортинська, О. М. Мельникович. - К. : КНТЕУ, 2007. - 376 с. - ISBN 966-629-311-0 : 030.00 р.
УДК
ББК У 421.0-36
Рубрики: Маркетинг
Кл.слова (ненормированные):
ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВІ -- КОМУНІКАЦІЇ МАРКЕТИНГОВІ
Аннотация: У підручнику розглянуто важливі теоретично-методологічні питання організації маркетингових досліджень. Розкриваються зміст та особливості проведення різноманітних видів опитування, спостереження та експерименту. Викладені методичні підходи до дизайну опитних листів. Певні розділи розкривають прикладні питання маркетингових досліджень. Кожний розділ підручника супроводжується завданнями і ситуаційними вправами для обговорення і тестами для перевірки рівня засвоєння матеріалу. Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки "Маркетинг", "Економіка підприємства", "Менеджмент", "Товарознавство і торговельне підприємництво". Матеріал, викладений в підручнику, може бути корисним для керівників та спеціалістів служб маркетингу виробничих й торговельних підприємств.


Доп.точки доступа:
Мельникович, Олена Миколаївна
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


12.
   346
   Р 98


    Рябота, Владислава Володимирівна.
    Захист прав акціонерів при злитті та поглинанні акціонерних товариств в Україні [Текст] : монографія / В. В. Рябота. - К. : НаУКМА, 2007. - 159 с. - ISBN 978-966-518-433-1 : 035.00 р.
УДК
ББК 67.9
Рубрики: Право акціонерне
Кл.слова (ненормированные):
ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ -- ПРАВО АКЦІОНЕРНЕ -- РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Аннотация: Монографію присвячено дослідженню процесів злиття та поглинання акціонерних товариств: дано визначення поглинання акціонерного товариства та класифіковано способи поглинання; визначено та класифіковано права, які виникають у акціонерів при злитті та поглинанні акціонерного товариства; сформульовано визначення нових для українського права понять ворожого поглинання та рейдерства; аргументовано доцільність поширення права на незгоду на випадки поглинання акціонерного товариства; проведено дослідження поняття грінмейлу та змісту права акціонера на витіснення.??Монографія становитиме інтерес для акціонерів, науковців, викладачів, студентів та аспірантів юридичних, економічних та інших спеціальностей, а також для практичних працівників, які застосовують законодавство про акціонерні товариства у повсякденній діяльності.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


13.
   004
   Б 51


    Бернерс-Лі, Тім.
    Заснування павутини: З чого починалася і до чого прийде Всесвітня мережа [Текст] / Т Бернерс-Лі, М. Фічетті ; пер. з англ. А. Іщенка. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 207 с. - ISBN 978-966-518-408-9 : 025.00 р.
УДК
ББК 32.973.202
Рубрики: Комп'ютери та комп'ютерна техніка
Аннотация: Геніальний вчений, винахідник Всесвітньої мережі Тімоті Бер-нерс-Лі у своїй книжці розповідає про те, що зробило його - багато в чому всупереч його волі - знаменитим. Він є автором не тільки виразів і абревіатур, які стали символами комп'ютерної доби, зокрема www, http і html, а й відповідних ідей, понять і технічних механізмів, що за ними стоять.??Книжка поєднує наукову точність з доступністю - автор свідомо намагався зробити її якомога зрозумілішою для читачів-непрофесіоналів, водночас показуючи професіоналам загальні принципи і наслідки, що виходять за межі суто фахових знань.??Для широкої освіченої аудиторії, передусім представників комп'ютерної спільноти і студентської молоді.??


Доп.точки доступа:
Фічетті, Марк; Іщенка, Андрія \пер. з англ.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


14.
   340.12
   Т 17


    Таманага, Браян.
    Верховенство права: історія, політика, теорія [Текст] / Браян Таманага ; пер. з англ. А. Іващенка. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 208 с. - ISBN 978-966-518-406-5 : 020.00 р.
УДК
ББК 67
Рубрики: Теорія держави і права
Кл.слова (ненормированные):
ТЕОРІЯ ПРАВА -- ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Аннотация: Верховенство права - найважливіший політичний ідеал сьогодення, однак існує чимало хибних уявлень про його сутність і механізми реалізації. У цій книжці розглядаються історичні, політичні й теоретичні аспекти ідеї верховенства права починаючи від Давньої Греції і Риму та Середньовіччя, висвітлюється роль, яку верховенство права відіграє у лібералізмі та ліберальних політичних системах. Браян Таманага знайомить із консервативними поглядами на верховенство права, представники яких попереджають про його занепад, і пропонує своє пояснення того, чому радикальні ліві цьому занепаду сприяли. Автор аналізує два головних напрями інтелектуальної традиції верховенства права, зупиняючись на перевагах і слабких сторонах кожного з них. Верховенство права тлумачиться також і у глобальному вимірі універсальності та загальнолюдського значення цього ідеалу.


Доп.точки доступа:
Іващенка, А. \пер. з англ.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


15.
   336.77
   В 35


    Версаль, Наталія Іванівна.
    Теорія кредиту [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Версаль, Т. В. Дорошенко. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 483 с. - ISBN 978-966-518-410-2 : 050.00 р.
УДК
ББК 65.262.2я73
Рубрики: Банківська справа
Кл.слова (ненормированные):
ЕКОНОМІКА РИНКОВА -- КРЕДИТУВАННЯ БАНКІВСЬКЕ -- СИСТЕМА БАНКІВСЬКА -- ІНВЕСТУВАННЯ -- БАНК ЦЕНТРАЛЬНИЙ
Аннотация: У навчальному посібнику викладено основи кредиту та кредитної системи України. Визначено сутність кредиту, функції та роль у ринковій економіці, розглянуто теорії банківського кредиту. Відображено структуру ринку позичкових капіталів, розкрито механізм організації кредитування в сучасних умовах. Здійснено розгляд фінансового посередництва у кредитуванні. Особливу увагу приділено розгляду таких форм кредиту, як фірмовий, банківський, державний та кредити небанківських фінансових посередників.??Для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей бакалаврського рівня підготовки, аспірантів, викладачів, спеціалістів кредитної сфери.


Доп.точки доступа:
Дорошенко, Тетяна Вікторівна
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


16.
   341
   А 72


    Антонович, Мирослава.
    Україна в міжнародній системі захисту прав людини: Теорія і практика [Текст] : монографія / М. М. Антонович. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 384 с. - ISBN 978-966-518-428-7 : 025.00 р., 035.80 р.
УДК
ББК 67.312.1
Рубрики: Право міжнародне
Кл.слова (ненормированные):
ПРАВО МІЖНАРОДНЕ -- ПРАВА ЛЮДИНИ
Аннотация: У монографії комплексно проаналізовано історію, теорію і практику становлення та розвитку міжнародної системи захисту прав людини з точки зору участі України в цих процесах; розставлено українські акценти у формуванні та функціонуванні розгалуженої, складної та багатоаспектної галузі міжнародного права захисту прав людини; визначено місце України в міжнародній системі захисту прав людини на сучасному етапі та перспективи участі нашої держави у міжнародних механізмах забезпечення прав людини в майбутньому.??Для юристів-міжнародників, викладачів, студентів, аспірантів та докторантів вищих навчальних закладів, а також практиків, які займаються право-захисною діяльністю.

Экземпляры всего: 3
АБ (3)
Свободны: АБ (3)
Найти похожие


17.
   17
   Ч-74


    Чмут, Тамара Купріянівна.
    Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / Т.К Чмут, Г. Л. Чайка . - 6-те вид., виправ. і допов. - К. : Знання, 2007. - 230 с. - ISBN 978-966-346-355-1 : 036.55 р.
УДК
ББК 87.715я73
Рубрики: Етика
Кл.слова (ненормированные):
СПІЛКУВАННЯ -- КОНФЛІКТ
Аннотация: У пропонованому посібнику розглядаються етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Автори розглядають спілкування як особливий вид творчої діяльності людини та загальнолюдську цінність. Поряд з теоретичними матеріалами у посібнику подаються практичні поради, що допоможуть читачеві краще пізнати себе та інших людей, внести відповідні корективи у свою поведінку і поведінку осіб, які спілкуються. Значна увага приділяється з'ясуванню шляхів розвитку культури спілкування студентів вищих навчальних закладів. Розраховано насамперед на студентів вищих закладів освіти, викладачів, усіх, хто прагне до підвищення культури спілкування.


Доп.точки доступа:
Чайка , Галина Леонідівна
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


18.
   174
   С 60


    Соловьев, Э. Я.
    Современный этикет. Деловой и международный протокол [Текст] / Э. Я. Соловьев. - М. : Ось-89, 2007. - 320 с. - ISBN 978-5-98534-673-2 : 076.74 р.
УДК
ББК 87.717.7

Кл.слова (ненормированные):
ЕТИКА
Аннотация: В популярной и доступной форме раскрываются основные нормы и правила современного этикета. Особое внимание уделено деловому и международному протоколу, без соблюдения которых сегодня практически невозможно добиться успеха и поддерживать репутацию делового человека.??Рекомендуется в качестве учебного пособия по этике и культуре делового общения в школах, лицеях, гимназиях, колледжах и вузах. Книга, без сомнения, будет полезна каждому, кто стремится преуспеть в жизни и в делах.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


19.
   37
   П 24


   
    Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова ; за ред. З. Н. Курлянд. - К. : "Знання України", 2007. - 495 с. - ISBN 966-346-270-1 : 062.00 р.
УДК
ББК 74я73
Рубрики: Педагогіка
Кл.слова (ненормированные):
ОСВІТА


Доп.точки доступа:
Хмелюк, Раїса Іллівна; Семенова, Алла Василівна; Курлянд, З.Н. \за ред.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


20.
   17
   Е 88


   
    Етика ділового спілкування [Текст] : навч. посіб. / за ред. Т. Б. Гриценко. - К. : ЦУЛ, 2007. - 344 с. - ISBN 978-966-364-476-9 : 041.75 р.
УДК
ББК 87.75я73
Рубрики: Етика
Аннотация: У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ поколотії та етики спілкування у сфері управління, діловій відносин, наукової організації праці. Широко висвітлені питання спілкування як соціального феномену, функцій спілкування, значення невербального спілкування в ділових стосунках, форм та стилів ділового спілкування, вимог до сучасного керівника, стилів управління, службового етикету, морально-етичних проблем особистості. Розглянуто природу виникнення виробничих конфліктів та способи їх розв'язання. Наведено конкретні приклади щодо організації роботи сучасного менеджера, керівника??Посібник дасть змогу ознайомитися з теорією, методами, методологією та мистецтвом ділового спілкування, управлінської діяльності в сучасних умовах організації виробництва, практтгчно оволодіти відповідними навичками та вміннями.


Доп.точки доступа:
Гриценко, Т.Б. \за ред.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017