На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>G=2005$<.>)
Найдено 7329 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
347
П-78
06 / П-78-ЧЗ


    Київський міжнародний університет (Київ).
    Проблеми кодифікації цивільного та господарського права [Текст] : збірник наук. статей за матер. Республіканської наук.-практ. конф. 18.03.2005 / Київський міжнародний університет (Київ) ; Київський міжнародний університет (Київ). - К. : КМУ, 2005. - 482 с. - Б. ц.
    Содержание:
Бабич, Ірина Григорівна. Принцип справедливості - принцип права чи принцип законодавства? / І. Г. Бабич. - С .3-12
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Барахнян, Наталія Веніамінівна. Методологічні проблеми співвідношення Цивільного та Господарського кодексів України / Н. В. Барахнян, О. В. Шевердіна. - С .13-25
Кл.слова: КОДЕКС ГОСПОДАРСЬКИЙ, КОДЕКС ЦИВІЛЬНИЙ
Богдан, Володимир Васильович. Духовность гражданского законодательства / В. В. Богдан. - С .26-41
Кл.слова: КОДЕКС ЦИВІЛЬНИЙ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Боднар, Тетяна Валеріївна. Особливості виконання альтернативних і факультативних зобов'язань / Т. В. Боднар. - С .42-53
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, ПРАВО ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ
Ганзенко, Олександр Олександрович. Проблема існування закритих акціонерних товариств у контексті реалізації Цивільного та Господарського кодексів України / О. О. Ганзенко. - С .73-83
Кл.слова: ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ, КОДЕКС ГОСПОДАРСЬКИЙ, КОДЕКС ЦИВІЛЬНИЙ
Грін, Олександр Олексійович. Сучасні проблеми визначення критеріїв щодо місця господарського права у системі приватного права / О. О. Грін. - С .74-98
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ПРИВАТНЕ, МЕТОДОЛОГІЯ
Жуков, Віктор Іванович. Чи потрібно Україні при вступі до ЄС мати два кодекси: Цивільний і Комерційний? / В. І. Жуков. - С .117-129
Кл.слова: КОДЕКС, ТОРГІВЛЯ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Карпечкін, Петро Феофанович. Законодавче забезпечення функціонування судів загальної юрисдикції та проблеми кодифікації цивільного і господарського права / П. Ф. Карпечкін. - С .130-143
Кл.слова: СУДОУСТРІЙ, ЗАКОНОДАВСТВО
Кібенко, Олена Рувимівна. Новий погляд на реорганізацію / О. Р. Кібенко. - С .144-152
Кл.слова: КОДЕКС ГОСПОДАРСЬКИЙ, ПІДПРИЄМСТВО, КОДЕКС ЦИВІЛЬНИЙ
Кириченко, Ірина Анатоліївна. Деякі питання співвідношення нового Цивільного кодексу з Господарським кодексом України / І. А. Кириченко. - С .153-175
Кл.слова: КОДЕКС ГОСПОДАРСЬКИЙ, КОДЕКС ЦИВІЛЬНИЙ
Кожемякин, Сергей Анатольевич. Право хозяйственных систем Украины как шаг на пути интеграции в ВТО и ЕС / С. А. Кожемякин. - С .176-189
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, СОТ, КОРПОРАЦІЇ
Козлов, Дмитро Віталійович. Проблеми свободи у використанні об'єктів авторського права / Д. В. Козлов. - С .190-203
Кл.слова: ПРАВО АВТОРСЬКЕ, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ІНТЕРНЕТ
Кохановська, Олена Велеонінівна. Удосконалення термінології у сфері інформаційних відносин у процесі кодифікації цивільного права / О. В. Кохановська. - С .204-223
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНА, ПРАВО інформаційне
Малыга, Виктория Анатольевна. Проблемы легального определения понятия промышленно-финансовых групп / В. А. Малыга. - С .224-234
Кл.слова: група промислово-фінансова, ДІЯЛЬНІСТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧ, ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Мальцев, Дмитро Олександрович. Застосування заставної в забезпеченні кредиту за законодавством України / Д. О. Мальцев. - С .235-255
Кл.слова: ІПОТЕКА, КРЕДИТУВАННЯ ІПОТЕЧНЕ
Мельниченко, Олександр Іванович. Конкуренційне законодавство і Господарський кодекс: "Quo Vadis?" / О. І. Мельниченко. - С .256-266
Кл.слова: КОДЕКС ГОСПОДАРСЬКИЙ, ЗАКОНОДАВСТВО антимонопольне
Михайленко, Ольга Олександрівна. Межі здійснення права приватної власності в Україні / О. О. Михайленко. - С .267-282
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ПРИВАТНЕ
Міщенко, А. В. Вдосконалення транспортного законодавства України: проблеми кодифікації / А. В. Міщенко. - С .283-296
Кл.слова: ЗАКОНОДАВСТВО транспортне
Мосейчук, Римма Олександрівна. Відшкодування збитків за Господарським і Цивільним кодексами України / Р. О. Мосейчук. - С .297-306
Кл.слова: КОДЕКС ГОСПОДАРСЬКИЙ, КОДЕКС ЦИВІЛЬНИЙ
Панченко, Володимир Олександрович. "Руська правда", звичаєве право і християнська мораль / В. О. Панченко. - С .307-318
Кл.слова: ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Перимський, Олег Цезаревич. Захист майнових прав та інтересів учасників акціонерних товариств за новими Цивільним та Господарським кодексами України / О. Ц. Перимський. - С .319-341
Кл.слова: ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ, ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Прилуцький, Роман Борисович. Проблеми кодифікації цивільного та господарського права / Р. Б. Прилуцький. - С .342-365
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Присяжнюк, Алла Володимирівна. Особливі підстави зміни і розірвання договорів приєднання, типових і примірних договорів у сфері підприємницької діяльності / А. В. Присяжнюк. - С .366-382
Кл.слова: ПРАВО ДОГОВІРНЕ, ПРАВО ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ, ПІДПРИЄМНИЦТВО
Серебрякова, Юлія Олександрівна. Державна реєстрація договору оренди: господарсько-правовий аспект / Ю. О. Серебрякова. - С .383-399
Сєліванова, Ірина Анатоліївна. Про необхідність удосконалення законодавства про оренду / І. А. Сєліванова. - С .400-408
Кл.слова: КОДЕКС ГОСПОДАРСЬКИЙ, КОДЕКС ЦИВІЛЬНИЙ
Татькова, Зоя Федорівна. Гармонізація поняття "підстави відповідальності" в господарському та цивільному праві / З. Ф. Татькова. - С .409-428
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Федорчук, Даніїл Едуардович. Щодо узгодження норм Цивільного та Господарського кодексів України про укладення договорів / Д. Е. Федорчук. - С .429-444
Кл.слова: КОДЕКС ГОСПОДАРСЬКИЙ, КОДЕКС ЦИВІЛЬНИЙ
Цимбалюк, Віталій Степанович. Інформація як об'єкт цивільних і господарських правовідносин / В. С. Цимбалюк. - С .445-459
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Щербачов, Андрій Петрович. Особливості купівлі-продажу нерухомого майнв за новим Цивільним кодексом України / А. П. Щербачов. - С .460-479
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, НЕРУХОМІСТЬ
УДК
ББК 67.404( укр)
Рубрики: Цивільне право
   Господарське право

Кл.слова (ненормированные):
ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ -- ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ


Доп.точки доступа:
Прилуцького, Р.Б. \за заг. ред.\
Экземпляры всего: 1
ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)
Найти похожие


2.
   342(100)
   Б 85


    Бостан, С. К.
    Державне право зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / С. К. Бостан, С. М. Тимченко. - К. : ЦУЛ, 2005. - 504 с. - ISBN 966-364-054-5 : 040.00 р.
УДК
ББК 67.9(о)я73
Рубрики: Право конституційне
Кл.слова (ненормированные):
ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ -- КОНСТИТУЦІЯ -- КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Аннотация: Навчальний посібник являє собою комплекс навчально-методичних матеріалів до курсу "Державне (конституційне) право зарубіжних країн", який є обов'язковим для викладання у вищих юридичних закладах III-IV рівня акредитації. Зміст та структурна побудова посібника обумовлена потребами юридичної освіти на сучасному етапі і спрямований на впровадження в навчальному процесі новітніх технологій навчання, зокрема модульно-рейтин-гової системи. Посібник побудований на основі модулів - навчальних блоків, кожний з яких містить у собі навчальну та методичну частини. Основу навчальної частини складає тези і тексти лекцій, методичної частини комплекс завдань для індивідуальної самостійної роботи, підготовки до семінарських занять та проміжного (модульного) і підсумкового контролю, їх виконанню допоможуть додаткова література та джерельний матеріал -витяги з 11 конституцій зарубіжних країн. Для студентів вищих юридичних закладів та факультетів.??


Доп.точки доступа:
Тимченко, С.М.
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


3.
   330.4
   Д 64


    Долінський, Леонід Борисович.
    Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів [Текст] : навч. посіб. / Л. Б. Долінський. - К. : Майстер-клас, 2005. - 192 с. - ISBN 966-8882-28-8 : 017.00 р.
УДК
ББК 65.9
Рубрики: Банківська справа
Кл.слова (ненормированные):
ПАПЕРИ ЦІННІ -- ІНВЕСТИЦІЇ -- РЕНТА -- вексель
Аннотация: Розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти фінансової математики та економіко-математичного аналізу цінних паперів. Послідовно викладено як класичні, традиційні методи фінансових обчислень, так і сучасні підходи, що дають змогу проводити економіко-математичний аналіз в умовах невизначеності (з урахуванням фінансових ризиків). Наведено моделі оцінювання різних видів цінних паперів на підґрунті методів та інструментарію фінансової математики. Теоретичний матеріал проілюстровано числовими прикладами. Наприкінці кожного розділу запропоновано запитання для самоперевірки знань. Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів та широкого кола фахівців-практиків фінансового ринку.??

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


4.
   330.101.542
   К 78


    Краснікова, Лариса Іванівна.
    Практикум з мікроекономіки: Тести, проблемні ситуації, вправи [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Краснікова, І. Г. Лук'яненко. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 317 с. - ISBN 966-518-315-Х : 020.00 р.
УДК
ББК 65.012.1я73
Рубрики: Мікроекономіка
Кл.слова (ненормированные):
МІКРОЕКОНОМІКА -- ВИРОБНИЦТВО -- ВИТРАТИ -- МОНОПОЛІЯ -- КОНКУРЕНЦІЯ


Доп.точки доступа:
Лук'яненко, Ірина Григорівна
Экземпляры всего: 12
АБ (12)
Свободны: АБ (12)
Найти похожие


5.
   330.342
   Р 79


    Роузфілд, Стівен.
    Порівнюємо економічні системи. Культура, багатство та влада в XXI столітті [Текст] / Стівен Роузфілд ; пер. з англ. В. Вишенської. - К. : "К.І.С.", 2005. - 370 с. - ISBN 966-8039-74-2 : 020.00 р.
УДК
ББК 65.01
Рубрики: Історія економіки
Кл.слова (ненормированные):
СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНІ -- КОНКУРЕНЦІЯ -- СПРОМОЖНІСТЬ КУПІВЕЛЬНА -- РИНОК -- ЕКОНОМІКА РИНКОВА
Аннотация: Стосовно порівняльного аналізу економічних систем є як різні підходи, так і ставлення економістів. Одні вважають його дуже корисною галуззю економіки, інші ж не вбачають у ньому сенсу. Щодо перших, то вони стоять на позиції, що в перебігу такого аналізу можна виробити загальні підходи до вивчення економіки загалом і знайти певні правила, за якими вона працює. їхні ж опоненти обстоюють думку, що зайве порівнювати економічні системи, бо всім відомо, що найефективнішою є лише основана на конкурентних засадах.??Однак практика знає як ефективні керовані системи, так і не зовсім ефективні ринкові економіки.??Ці та інші питання становлять основу цього навчального посібника з економіки, розрахованого на студентів і викладачів економічних дисциплін, а також усіх охочих вивчати зазначені питання.


Доп.точки доступа:
Вишенської, Вікторії \пер. з англ.\
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


6.
   316
   Г 34


   
    Гендерний розвиток у суспільстві: (конспекти лекцій) [Текст]. - 2-е вид. - К. : ПЦ "Фоліант", 2005. - 351 с. - ISBN 966-8474-22-8 : 018.00 р.
    Содержание:
Левківський, Казимир. Передмова редактора / К. М. Левківський. - С .4-5
Фурман, А. В. Основи гендерної рвіності / А. В. Фурман, Т. Л. Надвинична. - С .7-46
Свида, Т. О. Гендерна проблематика і право / Т. О. Свида. - С .47-181
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Цокур, О. С. Основи гендерного виховання / О. С. Цокур, І. В. Іванова. - С .183-222
Стрельчук, Н. В. Трансформаційні процеси в постсоціалістичних країнах Європи та становище жінок / Н. В. Стрельчук. - С .223-252
Дерій, Н. О. Стать і сексуальність: психолого-педагогічний погляд / Н. О. Дерій. - С .253-282
Дороніна, Т. О. Гендерний напрямок у літературознавстві: теоретико-методологічні основи та практика інтерпретацій / Т. О. Дороніна. - С .283-351
УДК
ББК 60.54р

Аннотация: Посібник є конспективним викладом змісту тем навчальних курсів з широкого кола гендерних проблем. Особливу увагу приділено питанням гендерної рівності, правовому забезпеченню гендерної рівноваги, інтеграції гендерних підходів у педагогічному вихованні, літературознавстві, формуванні культури міжстатевих відносин.Рекомендується для використання педагогічними та науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами, активістами гендерних та жіночих організацій, об'єднань і товариств.

Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


7.
   331.45
   К 56


    Коваль, Василь Іванович.
    Управління охороною праці в промисловості [Текст] : навч. посіб. / В. І. Коваль, В. А. Скороходов. - К. : Професіонал, 2005. - 448 с. - ISBN 966-8556-99-2 : 022.40 р.
УДК
ББК 65.9(2).248
Рубрики: Економіка праці
Аннотация: У навчальному посібнику висвітлюються теоретичні питання управління охороною праці і даються практичні рекомендації зі створення безпечних умов роботи на промислових підприємствах.??Проаналізовано основні законодавчі акти України з питань охорони праці, розглянуто питання організації роботи служб охорони праці, державного нагляду і громадського контролю. Особлива увага приділяється питанням виконання організаційних і технічних заходів щодо техніки безпеки при різних технологічних процесах. Усебічно проаналізовано питання пожежної безпеки, причини виникнення пожеж, методи боротьби з пожежами, особливості організації пожежної охорони в складі МНС. Розглянуто вплив сучасних комп'ютерів на людину і дано рекомендації щодо його послаблення.??Посібник призначено для студентів вузів, слухачів системи підвищення кваліфікації. Він може бути корисним у практичній роботі фахівців на виробництві, осіб, що здійснюють державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.??


Доп.точки доступа:
Скороходов, Вадим Анатолійович
Экземпляры всего: 1
АБ (1)
Свободны: АБ (1)
Найти похожие


8.
Шифр: А298861/2005/1
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2005г. N 1
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


9.
Шифр: А298861/2005/2
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2005г. N 2
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


10.
Шифр: А298861/2005/3
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2005г. N 3
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


11.
Шифр: А298861/2005/4
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2005г. N 4
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


12.
Шифр: А298861/2005/5
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2005г. N 5
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


13.
Шифр: А298861/2005/6
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2005г. N 6
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


14.
Шифр: А298861/2005/7
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2005г. N 7
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


15.
Шифр: А298861/2005/8
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2005г. N 8
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


16.
Шифр: А298861/2005/9
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2005г. N 9
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


17.
Шифр: А298861/2005/10
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2005г. N 10
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


18.
Шифр: А298861/2005/11
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2005г. N 11
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


19.
Шифр: А298861/2005/12
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2005г. N 12
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


20.
Шифр: А335329/2005/1
   Журнал

Актуальні проблеми економіки [Текст]. - К. : Національна академія управління. - ISSN 1993-6788. - Выходит ежемесячно
2005г. N 1
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (2)
Свободны: ЧЗ (2)

Найти похожие
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017