На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БЕЛІНСЬКА, ЯНІНА ВАСИЛІВНА$<.>)
Найдено 25 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 20

1.
   ДМ-2009
   Л 13


    Лавренов, Є. С.
    Управління витратами підприємства [Текст] : диплом / Є. С. Лавренов ; наук. керів. Я. В. Белінська. - К. : Національна академія управління, 2009. - 107 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Фінанси"
Кл.слова (ненормированные):
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ


Доп.точки доступа:
Белінська, Яніна Василівна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


2.
   ДМ-2009
   Л 68


    Лобода, І. О.
    Оцінка діяльності комерційного банку, вітчизняний та зарубіжний досвід, напрями удосконалення [Текст] : диплом / І. О. Лобода ; наук. керів. Я. В. Белінська. - К. : Національна академія управління, 2009. - 106 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Банківська справа"
Кл.слова (ненормированные):
СПРАВА БАНКІВСЬКА


Доп.точки доступа:
Белінська, Яніна Василівна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


3.
   ДМ-2009
   Р 24


    Расін, Б. А.
    Механізми оптимізації податкових показників суб'єктів малого бізнесу та напрямки його вдосконалення [Текст] : диплом / Б. А. Расін ; наук. керів. Я. В. Белінська. - К. : Національна академія управління, 2009. - 123 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Фінанси"
Кл.слова (ненормированные):
ОПОДАТКУВАННЯ


Доп.точки доступа:
Белінська, Яніна Василівна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


4.
   ДМ-2009
   А 45


    Алєксєєва, А. Д.
    Формування депозитного ринку в Україні та перспективи його розвитку [Текст] : диплом / А. Д. Алєксєєва ; наук. керів. Я. В. Белінська. - К. : Національна академія управління, 2009. - 105 с. - Б. ц.
Рубрики: банківська справа
Кл.слова (ненормированные):
СПРАВА БАНКІВСЬКА -- ДЕПОЗИТИ


Доп.точки доступа:
Белінська, Яніна Василівна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


5.
   339.9
   М 58


   
    Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Є. Сахаров [та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Сахарова. - 2-е вид. випр. - К. : Ін Юре, 2008. - 432 с. - ISBN 978-966-313-394-2 : 058.90 р.
УДК
ББК 65.5я73
Рубрики: Міжнародна економіка
Кл.слова (ненормированные):
ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА -- ВІДНОСИНИ МІЖНАРОДНІ -- інвестиції іноземні -- МІГРАЦІЯ -- ВАЛЮТА -- ГЛОБАЛІЗАЦІЯ -- ІНТЕГРАЦІЯ -- КРЕДИТ МІЖНАРОДНИЙ
Аннотация: Сучасна міжнародна економіка розглядається в навчальному посібнику як цілісна система, в якій органічно сполучаються не тільки традиційні, але й принципово нові форми, механізми та інструменти міжнародних економічних відносин між їхніми суб'єктами: державами, міжнародними та наддержавними структурами, фірмами й компаніями. Особлива увага приділяється розвиткові таких основних форм міжнародних економічних відносин, як міжнародна торгівля, рух капіталів та міграція робочої сили, валютна система тощо в сучасних умовах глобалізації світового господарства. Важливе місце належить вивченню міжнародних інтеграційних процесів. У кожній темі навчального посібника окремо представлений комплекс питань, пов'язаних з інтеграцією України у світову спільноту.


Доп.точки доступа:
Сахаров, Вадим Євгенович; Будкін, Віктор Сергійович; Єрохін, Сергій Аркадійович; Зав'ялова, Олена Володимирівна; Белінська, Яніна Василівна; Сахарова, Вадима Євгеновича \за заг. ред.\
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие


6.
Шифр: А335329/2009/8
   Журнал

Актуальні проблеми економіки [Текст]. - К. : Національна академія управління. - ISSN 1993-6788. - Выходит ежемесячно
2009г. N 8
Содержание:
Косарєв, Олександр Йосипович. Шляхи і проблеми розвитку та інтеграції української авіатранспортної системи до європейської / О. Й. Косарєв, Ю. С. Герасимчук. - С.5-11
Кл.слова: транспорт, євроінтеграція
Харчук, Тетяна Валеріївна . Шляхи виходу підприємств на зовнішні ринки / Т. В. Харчук. - С.12-16
Кл.слова: РИНОК СВІТОВИЙ, діяльність зовнішньоекономічна
Любенок, Наталія Олександрівна . Інтелектуальна власність та її роль у сучасних умовах господарювання / Н. О. Любенок. - С.33-38
Кл.слова: власність інтелектуальна
Савчук, Сергей Иванович. Технологические сдвиги в черной металлургии России и Украины как индикатор уровня конкурентоспособности предприятий отрасли / С. И. Савчук. - С.39-52
Кл.слова: промисловість, конкурентоспроможність
Антощишина, Наталя Іванівна . Особливості функціонування малобюджетних авіакомпаній в Україні / Н. І. Антощишина. - С.53-57
Кл.слова: транспорт, бізнес
Гойко, Анатолій Францович. Оптимізація управління бізнес-процесами будівельних підприємств в умовах економічної кризи / А. Ф. Гойко, В. А. СкакунЛ. В. Сорокіна. - С.58-66
Кл.слова: управління підприємством
Живко, Михайло Олександрович . Основні чинники інформаційної безпеки підприємства / М. О. Живко, Х. З. Босак. - С.67-74
Кл.слова: безпека інформаційна, безпека економічна
Заюкова, Марина Сергіївна . Методичні основи оцінки рівня розвитку переробних підприємств / М. С. Заюкова. - С.75-78
Кл.слова: ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА, промисловість
Костюк, Роман Валентинович . Розвиток інноваційної діяльності біотехнологічних підприємств у сучасних умовах / Р. В. Костюк. - С.79-84
Кл.слова: інновації, ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Кошеленко, Валерий Олегович. Дифференциация факторов конкурентоспособности предприятия на основе временного фактора / В. О. Кошеленко. - С.85-96
Кл.слова: економіка підприємства, конкурентоспроможність
Кужільна, Леся Костянтинівна . Підходи до управління комерційним ризиком на підприємствах легкої промисловості / Л. К. Кужільна. - С.103-107
Кл.слова: ризик, управління підприємством
Мельник, Олександр Григорович . Інноваційний прибуток як джерело фінансування інновацій / О. Г. Мельник. - С.108-115
Кл.слова: інновації, ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
Мозенков, Олег Володимирович . Управління реалізацією стратегії розвитку на підприємствах з корпоративними правами в режимі онлайн / О. В. Мозенков. - С.116-123
Кл.слова: управління стратегічне, підприємство акціонерне
Парій, Валентина Миколаївна . Шляхи подолання авіаційними підприємствами фінансової кризи / В. М. Парій. - С.124-128
Кл.слова: транспорт, криза
Різніченко, Людмила Василівна . Формування інноваційної складової в енергоефективній діяльності підприємства / Л. В. Різніченко, О. С. Хома. - С.129-135
Кл.слова: інновації, ПЕК, економіка підприємства
Сметанюк, Олена Анатоліївна . Етимологія категорії "ефективність управління організацією" / О. А. Сметанюк, О. П. Сочівець. - С.136-140
Кл.слова: управління підприємством
Харченко, Світлана Вікторівна . Управлінські аспекти забезпечення результативності використання потенціалу підприємства / С. В. Харченко. - С.141-149
Кл.слова: управління підприємством
Цогла, Олена Орестівна . Теоретичні основи управління диверсифікацією діяльності машинобудівного підприємства / О. О. Цогла. - С.150-155
Кл.слова: управління підприємством , диверсифікація
Ярмолка, Вікторія Михайлівна . Організаційні структури управління маркетингом на посередницьких підприємствах туристичної індустрії / В. М. Ярмолка. - С.156-161
Кл.слова: менеджмент маркетинговий, туризм , управління підприємством
Клебанова, Тамара Семеновна. Оценка и анализ неравномерности развития регионов Украины / Т. С. Клебанова [и др.]. - С.162-167
Другие авторы: Гурьянова Л.С., Трунова Т.Н., Смирнова А.Ю.
Кл.слова: економіка регіональна
Базилюк, Антоніна Василівна . Фінансова криза у США: економічна закономірність, цілеспрямована акція чи похибки в управлінні кредитним портфелем / А. В. Базилюк, І. М. Дугін. - С.184-192
Кл.слова: криза фінансова, іпотека, кредит
Барановська, Ірина Володимирівна . Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи / І. В. Барановська, Т. А. Варварич. - С.193-199
Кл.слова: криза, податки, система податкова
Белінська, Яніна Василівна. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні / Я. В. Белінська. - С.200-208
Кл.слова: валюта, гроші, криза
Береславська, Олена Іванівна . Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України / О. І. Береславська, Д. М. Серебрянський. - С.209-214
Кл.слова: девальвація, ревальвація
Єрмошенко, Анастасія Миколаївна . Види державної політики та їхній вплив на банківський і страховий сектори / А. М. Єрмошенко. - С.215-222
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНЕ, криза фінансова, банк
Кириченко, Олександр Анатолійович. Економічна безпека банківської системи України в умовах глобальної фінансової кризи / О. А. Кириченко, С. В. Мелесик. - С.223-232
Кл.слова: БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА, КРИЗА ФІНАНСОВА
Корнєва, Ірина Володимирівна . Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи / І. В. Корнєва. - С.233-237
Кл.слова: валюта, РИНОК ВАЛЮТНИЙ, КРИЗА ФІНАНСОВА
Сосєдова, Віолетта Сергіївна . Державне фінансування діяльності громадських організацій в Україні / В. С. Сосєдова. - С.238-241
Кл.слова: фінансування державне, бюджет
Олійничук, Олександра Іванівна . Концепція обліку витрат і доходів у менеджменті лісогосподарських підприємств / О. І. Олійничук. - С.242-249
Кл.слова: облік, витрати, дохід
Заяць, Василь Михайлович. Структура системи автоматизованого захисту комп'ютерної інформації від стороннього доступу / В. М. Заяць, М. М. Заяць. - С.250-258
Кл.слова: ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНІ, ІНФОРМАЦІЯ
Костяник, Наталія Василівна . Розвиток форм обліку з використанням інформаційних комп'ютерних технологій / Н. В. Костяник. - С.259-265
Кл.слова: ОБЛІК БУХГАЛТЕРСЬКИЙ, ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНІ
Матвійчук-Соскіна, Надія Олегівна. Аналіз сучасних підходів до створення маркетингових інформаційних систем / Н. О. Матвійчук-Соскіна. - С.266-272
Кл.слова: СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНА, МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВИЙ
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ЧЗ (3)
Свободны: ЧЗ (3)

Найти похожие


7.
   ДМ-2010
   Т 76


    Троценко, О. Г.
    Формування цінової стратегії підприємства в умовах фінансової кризи [Текст] : диплом / О. Г. Троценко ; наук. керів. Я. В. Белінська. - К. : Національна академія управління, 2010. - 108 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Фінанси"


Доп.точки доступа:
Белінська, Яніна Василівна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


8.
   ДМ-2010
   У 52


    Уманець, Р. В.
    Оцінка депозитної діяльності комерційних банків [Текст] : диплом / Р. В. Уманець ; наук. керів. Я. В. Белінська. - К. : Національна академія управління, 2010. - 93 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Банківська справа"


Доп.точки доступа:
Белінська, Яніна Василівна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


9.
   ДМ-2010
   В 19


    Василашко, О. Г.
    Державний борг України: динаміка та механізм сплати в умовах кризи [Текст] : диплом / О. Г. Василашко ; наук. керів. Я. В. Белінська. - К. : Національна академія управління, 2010. - 108 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Фінанси"


Доп.точки доступа:
Белінська, Яніна Василівна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


10.
   ДМ-2010
   Ф 17


    Файдюк, О. О.
    Механізм забезпечення фінансової стійкості комерційного банку АКІБ "УкрСиббанк" [Текст] : диплом / О. О. Файдюк ; наук. керів. Я. В. Белінська. - К. : Національна академія управління, 2010. - 96 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Фінанси"


Доп.точки доступа:
Белінська, Яніна Василівна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


11.
   ДМ-2010
   Ч-19


    Чапко, О. І.
    Методи та перспективи залучення коштів населення до комерційних банків [Текст] : диплом / О. І. Чапко ; наук. керів. Я. В. Белінська. - К. : Національна академія управління, 2010. - 90 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Фінанси"


Доп.точки доступа:
Белінська, Яніна Василівна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


12.
   ДМ-2010
   К 59


    Кокошко, А. Ю.
    Управління прибутком підприємства [Текст] : диплом / А. Ю. Кокошко ; наук. керів. Я. В. Белінська. - К. : Національна академія управління, 2010. - 133 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Фінанси"


Доп.точки доступа:
Белінська, Яніна Василівна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


13.
   ДМ-2010
   К 17


    Калач, А. А.
    Формування доходів місцевих бюджетів в умовах податкової реформи [Текст] : диплом / А. А. Калач ; наук. керів. Я. В. Белінська. - К. : Національна академія управління, 2010. - 102 с. - Б. ц.
Рубрики: ДМ за спеціальністю "Фінанси"


Доп.точки доступа:
Белінська, Яніна Василівна \наук. керів.\
Свободных экз. нет
Найти похожие


14.


    Белінська, Яніна Василівна.
    Формування пріоритетів економічного розвитку України [Текст] / Я. В. Белінська // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - 02(20). - С. 15-24
Кл.слова (ненормированные):
Розвиток економічний -- Economic development -- Развитие экономическое -- Регулювання державне -- State regulation -- Регулирование государственное -- Економіка україни -- Economy of ukraine -- Экономика украины


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


15.


    Белінська, Яніна Василівна.
    Методичні аспекти розрахунку рівноважного реального валютного курсу [Текст] / Я. В. Белінська // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - 03(21). - NULL
Кл.слова (ненормированные):
Валюта -- Currency -- Валюта -- Фінанси -- Finances -- Финансы -- Розрахунки безготівкові -- Noncash payment -- Расчеты безналичные


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


16.


    Белінська, Яніна Василівна.
    Практичні аспекти управління валютними ризиками [Текст] / Я. В. Белінська // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - 11. - С. 17-25
Кл.слова (ненормированные):
Управління -- Management -- Управление -- Ризик -- Risk -- Риск -- Валюта -- Currency -- Валюта -- Ринок валютний -- Currency market -- Рынок валютный -- Менеджмент фінансовий -- Financial management -- Менеджмент финансовый -- Форфейтинг -- Forfeiting -- Форфейтинг -- Форвард -- Forward -- Форвард -- Деривативи -- Derivatives -- Деривативы -- Своп -- Swap -- Своп -- Ринок фінансовий -- Financial market -- Рынок финансовый -- Ринок фондовий -- Stock market -- Рынок фондовый


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


17.


    Белінська, Яніна Василівна.
    Стабільний реальний валютний курс гривні як необхідна передумова економічного зростання в Україні [Текст] / Я. В. Белінська // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - 07. - С. 27-38
Кл.слова (ненормированные):
Валюта -- Currency -- Валюта -- Фінанси -- Finances -- Финансы -- Розвиток економічний -- Economic development -- Развитие экономическое -- Зростання економічне -- Economic growth -- Рост экономический -- Ринок валютний -- Currency market -- Рынок валютный


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


18.


    Белінська, Яніна Василівна.
    Сучасні підходи до проблеми регулювання зовнішньоекономічного балансу [Текст] / Я. В. Белінська // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - 10(28). - С. 51-60
Кл.слова (ненормированные):
Євроінтеграція -- Europian integration -- Евроинтеграция -- Баланс -- Balance -- Баланс -- Валюта -- Currency -- Валюта -- Фінанси міжнародні -- International finances -- Финансы международные


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


19.


    Белінська, Яніна Василівна.
    Інституції та економічний розвиток [Текст] / Я. В. Белінська // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - 02(32). - С. 36-49
Кл.слова (ненормированные):
Теорія економічна -- Economic theory -- Теория экономическая -- Економіка зарубіжних країн -- Foreign countries economy -- Экономика зарубежных стран -- Регулювання державне -- State regulation -- Регулирование государственное -- Економіка україни -- Economy of ukraine -- Экономика украины


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


20.


    Белінська, Яніна Василівна.
    Теоретичні засади аналізу валютних ризиків [Текст] / Я. В. Белінська // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - 10. - С. 34-40
Кл.слова (ненормированные):
Ризик -- Risk -- Риск -- Валюта -- Currency -- Валюта -- Ринок валютний -- Currency market -- Рынок валютный -- Хеджування -- Hedging -- Хеджирование


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 1-10    11-20   21-25 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017