На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БЕДРІЙ, МАР'ЯН МИРОНОВИЧ$<.>)
Найдено 3 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 3

1.
Шифр: Д223323/2009/43
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2009г. N 43
Содержание:
Оніщенко, Наталія Миколаївна. Права і свободи людини у контексті дії та дієвості права / Н. М. Оніщенко. - С.3-9
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Тимошенко, Віра Іванівна. Сутність права у вченні В.С.Соловйова / В. І. Тимошенко. - С.9-13
Кл.слова: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І
Плавич, Володимир Петрович. Сучасне праворозуміння: філософсько-правовий аналіз / В. П. Плавич. - С.14-19
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кельман, Михайло Степанович. Філософсько-методологічні засади юридичної науки / М. С. Кельман. - С.19-24
Кл.слова: філософія права
Лобода, Юрій Петрович. Методологія дослідження правової традиції як об'єкт методологічної рефлексії / Ю. П. Лобода. - С.30-34
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Шульгін, Володимир Вікторович. Принципи реалізації військового законодавства України / В. В. Шульгін. - С.34-41
Кл.слова: ЗАКОНОДАВСТВО військове
Чепульченко, Тетяна Олексіївна. Деякі проблеми розуміння права в умовах демократичного розвитку суспільства / Т. О. Чепульченко. - С.41-46
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Мірошниченко, Марія Іванівна. Категоріальний статус поняття "правова система" та його пізнавальний і методологічний потенціал у дослідженні генезису правової системи України / М. І. Мірошниченко. - С.46-52
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Полянський, Тарас Тарасович. Особливості інтерпретації феномена зла та її методологічне значення для дослідження зловживання правом / Т. Т. Полянський. - С.52-57
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Гордимов, Анатолій Володимирович. Місце і роль доктрини у загальній системі джерел права / А. В. Гордимов. - С.57-63
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кондратюк, Ольга Анатоліївна. Методологічні аспекти дослідження прогностичної функції права / О. А. Кондратюк. - С.63-68
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дзюбенко, Олена Леонідівна. Види юридичної техніки / О. Л. Дзюбенко. - С.69-73
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Шакірзянова, Ілона Віталіївна. Форма держави і державна влада: взаємовплив та взаємозумовленість категорій / І. В. Шакірзянова. - С.73-79
Кл.слова: ВЛАДА державна, ТЕОРІЯ ПРАВА
Зуєва, Аліна Миколаївна. Правові цінності в українській звичаєво-правовій культурі / А. М. Зуєва. - С.79-81
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Красовська, Вікторія Геннадіївна. Механізм правового регулювання як система правових засобів / В. Г. Красовська. - С.81-87
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ТЕОРІЯ ПРАВА
Іщук, Інна Василівна. Правовий нігілізм як явище правової дійсності: природа, сутність та шляхи подолання / І. В. Іщук. - С.87-92
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Ященко, Роман Юрійович. Пряма правотворчість як вид правотворчості в сучасній Україні: поняття, ознаки, проблеми забезпечення / Р. Ю. Ященко. - С.92-100
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Кирилюк, Тетяна Юріївна. Правова поведінка як юридична категорія та явище правової дійсності / Т. Ю. Кирилюк. - С.100-105
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Чечило, Марія Володимирівна. Історичний генезис прав людини / М. В. Чечило. - С.106-111
Кл.слова: ПРАВА людини
Осинська, Олена Валеріївна. Загальні принципи встановлення обмежень прав людини / О. В. Осинська. - С.116-121
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Бурдоносова, Марина Анатоліївна. Структура та види правового нігілізму / М. А. Бурдоносова. - С.122-127
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Сунєгін, Сергій Олександрович. Правовідносини як динамічний елемент романо-германської правової сім'ї / С. О. Сунєгін. - С.127-133
Кл.слова: ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ
Макарова, Олена Василівна. Низька правосвідомість і правова культура молоді як віддзеркалення недоліків сімейного та шкільного виховання / О. В. Макарова. - С.139-144
Кл.слова: КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Штанько, Артем Олександрович. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки / А. О. Штанько. - С.144-152
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Ковальова, Світлана Григорівна. Інститут заповіту в руському праві Х - першої половини XIV ст. / С. Г. Ковальова. - С.153-159
Кл.слова: ІСТОРІЯ держави і права
Бойко, Ігор Йосипович. Органи міського самоврядування у Галичині у складі Польського королівства (1349-1569 рр.) / І. Й. Бойко. - С.159-163
Кл.слова: ПРАВО магдебурзьке, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Журавель, Микола Володимирович. Порядок обрання гетьмана на Україні у XVII-XVIII ст. / М. В. Журавель. - С.168-173
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІСТОРІЯ України
Бедрій, Мар'ян Миронович. Рішення українських копних судів: порядок прийняття, зміст, оскарження та виконання (XIV-XVIII ст.) / М. М. Бедрій. - С.173-179
Кл.слова: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Кафарський, Володимир Іванович. Політичні партії та органи правосуддя: проблеми конституційно-правового регулювання / В. І. Кафарський. - С.180-185
Кл.слова: партія політична, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Приходько, Христина Вікторівна. Конституційний процес і політичний процес: діалектика взаємозв'язку / Х. В. Приходько. - С.185-191
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Севрюков, Валерій Вікторович. Міжнародні нормативно-правові гарантії забезпечення прав і свобод національних меншин і корінних народів в Україні / В. В. Севрюков. - С.192-198
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Галигіна, Жанна Валеріївна. Передумови та особливості конституційного переходу політичних систем країн Центральної та Східної Європи (1989 - 2000 рр.) / Ж. В. Галигіна. - С.198-204
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Котляревська, Ганна Мартіновна. Становлення законодавства України про звернення громадян до органів влади / Г. М. Котляревська. - С.205-210
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Потьомкін, Андрій Олександрович. Забезпечення стабільності конституційного ладу України в конституційному правосудді / А. О. Потьомкін. - С.216-222
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, СУД конституційний
Зезека, Наталія Олексіївна. Шляхи вдосконалення державного регулювання зайнятості населення / Н. О. Зезека. - С.222-227
Дерець, Вікторія Анатоліївна. Центральні органи виконавчої влади: сучасний стан та напрями реформування / В. А. Дерець. - С.228-234
Кл.слова: ВЛАДА виконавча, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Снігур, Ірина Йосипівна. Проблеми правового забезпечення адміністративної процедури в проекті Адміністративно-процедурного кодексу України / І. Й. Снігур. - С.234-240
Кл.слова: КОДЕКС адміністративно-процедурний
Синкова, Олена Михайлівна. Щодо вдосконалення правового забезпечення підзвітності в органах виконавчої влади / О. М. Синкова. - С.240-245
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Строцький, Руслан Євгенович. Адміністративно-правовий примус в юрисдикційній діяльності державних структур / Р. Є. Строцький. - С.255-259
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Бурда, Станіслав Ярославович. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення виборчих прав громадян / С. Я. Бурда. - С.263-269
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Ніколаєнко, Катерина Володимирівна. Сутність та ознаки адміністративних послуг / К. В. Ніколаєнко. - С.269-276
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВЛАДА ВИКОНАВЧА
Іванов, Андрій Валерійович. Права та обов'язки експерта як основні елементи правового статусу в провадженні у справах про адміністративні правопорушення: сучасний правовий аналіз / А. В. Іванов. - С.276-281
Кл.слова: ПРАВОПОРУШЕННЯ адміністративні, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Городецька, Ірина Альбінівна. Щодо поняття адміністративної діяльності державного інспектора з контролю за використанням та охороною земель / І. А. Городецька. - С.281-286
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Троханенко, Інна Іванівна. Сутність і призначення державного контролю у демократичному суспільстві / І. І. Троханенко. - С.286-290
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Убогий, Сергій Анатолійович. Проблеми захисту прав і свобод людини у сфері оподаткування та роль громадських організацій у цій діяльності / С. А. Убогий. - С.295-300
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Прилипко, Сергій Миколайович. Деякі питання управління у сфері соціального забезпечення / С. М. Прилипко. - С.307-313
Кл.слова: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ соціальне, ПРАВО СОЦІАЛЬНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Пазенок, Анна Сергіївна. Реалізація права на працю в умовах глобальної економічної кризи / А. С. Пазенок. - С.313-318
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Єфремова, Катерина Вікторівна. Господарсько-правові засоби регулювання діяльності у сфері виробництва виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння / К. В. Єфремова. - С.318-324
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
Кошелев, Денис Костянтинович. Правові проблеми набуття права власності на земельну ділянку багатоквартирного житлового будинку / Д. К. Кошелев. - С.324-328
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Негода, Олена Анатоліївна. Право дитини на проживання у сім'ї: сутність, реалізація, захист / О. А. Негода. - С.328-334
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО СІМЕЙНЕ
Трач, Юрій Юрійович. Деякі аспекти порівняння групового позову та позову на захист невизначеного кола осіб / Ю. Ю. Трач. - С.334-339
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ, ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ
Піцик, Христина Зіновіївна. Принципи спадкового права / Х. З. Піцик. - С.339-344
Кл.слова: ПРАВО СПАДКОВЕ
Зубков, Сергій Олександрович. Виникнення права власності на новостворені об'єкти нерухомості у вигодонабувача за договорами, укладеними учасниками фонду фінансування будівництва / С. О. Зубков. - С.344-349
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Менджул, Марія Василівна. Поняття та ознаки громадської організації: цивільно-правовий аспект / М. В. Менджул. - С.349-355
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, ПРАВО ПРИВАТНЕ
Сокол, Марія Василівна. Вирішення колективного трудового спору за допомогою трудового арбітражу / М. В. Сокол. - С.359-365
Кл.слова: СУД ТРЕТЕЙСЬКИЙ, ПРАВО ТРУДОВЕ, СПОРИ ТРУДОВІ
Підлубна, Тетяна Миколаївна . Самозахист як форма захисту суб'єктивних цивільних прав та інтересів / Т. М. Підлубна. - С.365-372
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Корякіна, Ірина Ігорівна. Адаптація законодавства України з охорони праці до окремих директив Європейського Союзу / І. І. Корякіна. - С.372-378
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА, ОХОРОНА праці
Простибоженко, Тетяна Василівна. Добросовісність як умова набуття права власності за набувальною давністю / Т. В. Простибоженко. - С.385-391
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Зоріна, Ольга Ігорівна. Поняття та дефінітивне визначення офшору як фінансово-правової (податкової) категорії / О. І. Зоріна. - С.392-398
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Свириденко, Ганна Вікторівна. Правовий статус акціонерного товариства як суб'єкта фінансових правовідносин / Г. В. Свириденко. - С.398-404
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ
Вівчаренко, Олег Антонович. Правова охорона земель: окремі проблеми нормативного визначення / О. А. Вівчаренко. - С.405-409
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Киндюк, Борис Володимирович. Історія розвитку джерел лісового права / Б. В. Киндюк, К. Б. Киндюк. - С.410-413
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРАВО лісове, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Кулинич, Павло Федотович. Виробництво органічної та екологічно чистої сільськогосподарської продукції: земельно-правові аспекти / П. Ф. Кулинич. - С.414-420
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ, ПРАВО АГРАРНЕ
Джуган, Вікторія Олегівна. Екологічний контроль як функція управління використанням та охороною вод в Україні / В. О. Джуган. - С.420-426
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Подоляк, Світлана Анатоліївна. Недійсність господарського договору в Україні: причини та правові підстави / С. А. Подоляк. - С.426-431
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Гурська, Галина Анатоліївна. Інститут екологічного аудиту в країнах СНД / Г. А. Гурська. - С.432-436
Кл.слова: АУДИТ екологічний, ЕКОЛОГІЯ
Литвинець, В'ячеслав Михайлович. Підстави набуття територіальною громадою села права власності на землю / В. М. Литвинець. - С.436-442
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Тарасюк, Валерій Михайлович. Принципи земельного аукціону / В. М. Тарасюк. - С.442-447
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Шахман, Наталія Володимирівна. Розвиток функцій криміналістики в умовах демократичної, правової держави / Н. В. Шахман. - С.459-464
Кл.слова: криміналістика
Берзін, Павло Сергійович. Особливості врахування наслідків поведінки людини у механізмі кримінально-правового регулювання, що "працює" в режимі дотримання певних кримінально-правових заборон / П. С. Берзін. - С.448-453
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Чернявський, Сергій Сергійович. Характеристика окремих способів учинення страхового шахрайства / С. С. Чернявський, І. В. Іщук. - С.453-459
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИНИ економічні, СТРАХУВАННЯ
Сидоренко, Микола Йосипович. Судимість як набутий довічний спеціальний правовий статус особи / М. Й. Сидоренко. - С.464-469
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Стеценко, Юрій Володимирович. Психолог у кримінальному судочинстві: погляд зі сторони захисту / Ю. В. Стеценко. - С.469-474
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПСИХОЛОГІЯ юридична
Чеботарьова, Галина Валентинівна. Історичний аспект кримінально-правової охорони правопорядку в сфері медичної діяльності / Г. В. Чеботарьова. - С.482-488
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВО Медичне
Рогатинська, Ніна Зіновіївна. Предмет доказування при закритті кримінальної справи внаслідок амністії / Н. З. Рогатинська. - С.488-494
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Анчукова, Марина Вікторівна. Кримінально-правовий захист таємниці голосування (ст. 159 КК України) / М. В. Анчукова. - С.494-500
Кл.слова: вибори, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Красницька, Анжела Віталіївна. Типові помилки процесуального характеру, яких припускаються у процесуальних актах судового провадження / А. В. Красницька. - С.500-505
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Харченко, Вадим Борисович. Про впорядкування кримінальної відповідальності за злочини у сфері інтелектуальної власності (зауваження до одного законопроекту) / В. Б. Харченко. - С.506-511
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО
Коваленко, Інна Анатоліївна. Порядок забезпечення слідчим цивільного позову у кримінальному процесі / І. А. Коваленко. - С.517-523
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, позов цивільний
Чайка, Олександра Всеволодівна. Особливості кваліфікації ст. 136 КК України / О. В. Чайка. - С.523-529
Кл.слова: КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ, ЗЛОЧИН, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Азаров, Максим Юрійович. Щодо визначення поняття "регіональна організована злочинність" / М. Ю. Азаров. - С.530-536
Гахраманов, Шахтин Мамед оглы. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений и ее основные особенности / Ш.М. оглы Гахраманов. - С.536-541
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ, КРИМІНАЛІСТИКА
Струць, Олена Анатоліївна. Фактичні підстави для провадження слідчих дій / О. А. Струць. - С.548-554
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Пукач, Ірина Богданівна. Проблеми досудового слідства у справах обмежено осудних осіб / І. Б. Пукач. - С.555-558
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Кончаковська, Валентина Василівна. Гуманізація кримінального законодавства у контексті концепції реформування кримінальної юстиції України / В. В. Кончаковська. - С.558-563
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗАКОНОДАВСТВО
Калюга, Каріна Вікторівна. Роль слідчого під час проведення огляду місця події з метою отримання інформації щодо встановлення особи, яка вчинила злочин: історичний аспект і сучасність / К. В. Калюга. - С.564-569
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Йосипів, Алла Олексіївна. Причини насильства та умови його попередження / А. О. Йосипів. - С.569-574
Кл.слова: ЗЛОЧИН, КРИМІНОЛОГІЯ
Шабанли, Расім Шагінович. Реальність погрози як обов'язкова ознака складу злочину, передбаченого ст. 129 КК України / Р. Ш. Шабанли. - С.574-580
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Ганова, Ганна Олександрівна. Відповідальність співучасників умисного вбивства у кримінальному законодавстві Великобританії, США, Франції і Німеччини / Г. О. Ганова. - С.580-585
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ЗЛОЧИН
Дубіцька, Тетяна Вікторівна. Витоки та історія розвитку документів-доказів у кримінальному процесі / Т. В. Дубіцька. - С.586-591
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Дырдин, Максим Евгеньевич. Особенности повторного следственного осмотра / М. Е. Дырдин. - С.591-596
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ, КРИМІНАЛІСТИКА
Клян, Федір Геннадійович. Проблемні питання адаптації митного законодавства України до європейських норм і стандартів / Ф. Г. Клян. - С.597-602
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МИТНЕ
Мельник, Оксана Зіновіївна. Значення універсального міжнародно-правового регулювання ненавігаційного використання водних ресурсів / О. З. Мельник. - С.602-608
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Синчанський, Станіслав Олександрович. Інституційний механізм забезпечення взаємозв'язку торгівлі й охорони навколишнього середовища у системі Світової організації торгівлі (СОТ) / С. О. Синчанський. - С.608-614
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ
Кубієвич, Сергій Петрович. Привілеї та імунітети Організації з безпеки і співробітництва в Європі / С. П. Кубієвич. - С.614-620
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Волошко, Юлія Анатоліївна. Класифікація міжнародних організацій зі співробітництва держав у сфері супутникових телекомунікацій / Ю. А. Волошко. - С.620-625
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО КОСМІЧНЕ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Кресіна, Ірина Олексіївна. Безальтернативна міграційна політика / І. О. Кресіна, О. М. Стойко. - С.626-629
Кл.слова: МІГРАЦІЯ
Нельма, Олександр В'ячеславович. Проблема прийнятної для України моделі нації: компаративні пошуки / О. В. Нельма. - С.637-643
Кл.слова: ДЕРЖАВА
Грищук, Микола Володимирович. Формування теоретичних концепцій розвитку місцевого самоврядування на українських землях: політико-правова ретроспекція проблеми / М. В. Грищук. - С.715-719
Кл.слова: ПРАВО МАГДЕБУРЗЬКЕ, САМОВРЯДУВАННЯ місцеве, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Оніщенко, Катерина Олександрівна. Класифікація та особливості політико-правового статусу територіальних автономій / К. О. Оніщенко. - С.755-763
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 - (свободен)

Найти похожие


2.
Шифр: П958060/2010/1
   Журнал

Право України [Текст] : юридичний журнал. - К. : Ін Юре. - ISSN 0132-1331. - Выходит ежемесячно
2010г. N 1
Содержание:
Тацій, В. Я. Українська держава і право на початку ХХІ століття / В. Я. Тацій. - С.6-14
Шемшученко, Ю. С. Наука конституційного права: сучасний стан та тенденції розвитку / Ю. С. Шемшученко, О. В. Скрипнюк. - С.15-24
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Рабінович, П. М. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства / П. М. Рабінович. - С.25-31
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Козюбра, М. Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи / М. Козюбра. - С.32-43
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Оборотов, Ю. Дослідження цінності держави як актуальний напрям сучасного правознавства / Ю. Оборотов. - С.44-51
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Пацурківський, П. Світоглядні проблеми науки фінансового права / П. Пацурківський. - С.52-61
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Рабінович, С. П. Поняття природного права - невід'ємна складова предмета юридичної науки / С. П. Рабінович. - С.62-67
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Тищик, Б. Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (XIV - XVIII ст.) / Б. Тищик, М. М. Бедрій. - С.68-75
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Шем’яков, О. Правове регулювання користування надрами для цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин / О. Шем’яков, І. Хохлова. - С.76-81
Кл.слова: ПРАВО НАДРОКОРИСТУВАННЯ, ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Панов, М. Відмежування незаконних дій з платіжними засобами (ст. 200 КК України) від суміжних суспільно небезпечних діянь та встановлення сукупності з іншими злочинами / М. Панов. - С.82-89
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ, ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ
Пашков, Сергій Миколайович. Завдання і функції судової міліції: проблеми теорії та практики / С. М. Пашков. - С.90-94
Кл.слова: ЕКСПЕРТИЗА СУДОВА
Берлач, А. Удосконалення адміністрування ПДВ як захід протидії податковим правопорушенням / А. Берлач, І. Пирога. - С.95-103
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Стефанчишена, Т. Релігія, політика і право: деякі аспекти взаємовпливів / Т. Стефанчишена. - С.105-109
Альонкін, О. Правове забезпечення економічних гарантій права людини на свободу світогляду і віросповідання / О. Альонкін. - С.110-115
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Венецька, О. Проблематика прав людини у відносинах Європейського Союзу з третіми державами / О. Венецька. - С.116-121
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, СОЮЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Козуб, І. Г. Права людини чи інваліда? / І. Г. Козуб. - С.122-127
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Полянський, Тарас Тарасович. Зловживання правом: (загальнотеоретичний аналіз) / Т. Т. Полянський. - С.128-133
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Бойко, Л. Політико-правова домінанта західного правового менталітету / Л. Бойко. - С.134-141
Кл.слова: ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Гончаров, В. Американська оригіналістична теорія тлумачення юридичних норм і сучасність / В. Гончаров. - С.142-147
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ
Хворостянкіна, А. Законодавчі дефініції у правовій теорії та законотворчій практиці: досвід Німеччини та можливості його використання / А. Хворостянкіна. - С.148-154
Кл.слова: ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Бабій, Л. Роль наднаціональності міжнародних економічних організацій у формуванні глобального економічного правопорядку / Л. Бабій. - С.155-162
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ
Гачкевич, А. До питання походження терміна "міжнародне право": (на основі поглядів Д.Ейрліха) / А. Гачкевич. - С.163-168
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Озель, В. Вплив норм канонічного права православної церкви на формування та розвиток українського сімейного права: (історико-правовий аспект) / В. Озель. - С.169-174
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО СІМЕЙНЕ, ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ
Співак, М. Щодо проблем правового регулювання народної медицини (цілительства) / М. Співак. - С.175-179
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО МЕДИЧНЕ
Самбор, М. Докази у справі про адміністративне правопорушення за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і появу в громадських місцях у п'яному вигляді: ( актуальні проблеми) / М. Самбор. - С.180-188
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Колісникова, Г. Загальна характеристика інституту "захисту прав споживачів" та його місце у системі права і в системі законодавства України / Г. Колісникова. - С.189-193
Кл.слова: ПРАВА СПОЖИВАЧІВ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Головчук, В. Предмет та суб'єкт незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації, потребують розширення / В. Головчук. - С.194-199
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Павленко, С. Проблемні аспекти звернення стягнення на заставлене майно / С. Павленко, Н. В. Загрішева. - С.200-203
Кл.слова: ПРОВАДЖЕННЯ ВИКОНАВЧЕ
Шовкопляс, І. В. Порівняння правових особливостей інвестування шляхом участі у пайовому інвестиційному фонді та фонді операцій з нерухомістю / І. В. Шовкопляс. - С.204-211
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Гальчинська, Н. Ю. Правовий режим земель індустріальних парків в Україні / Н. Ю. Гальчинська. - С.212-217
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Ріпенко, А. І. До питання правового регулювання забудови та благоустрою територій міст в Україні / А. І. Ріпенко. - С.218-222
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Алієва, Х. Реформування організаційно-правових форм сільськогосподарського виробництва в Україні та Російській Федерації: (порівняльно-правовий аналіз) / Х. Алієва. - С.223-229
Кл.слова: ПРАВО АГРАРНЕ, ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Коваленко, І. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування / І. Коваленко. - С.230-235
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Культенко, Олександр Володимирович. Статус та структура Інтерполу. Система Міжнародної організації кримінальної поліції, їх функції та специфіка професійної діяльності / О. В. Культенко. - С.236-240
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


3.
Шифр: Д223323/2010/47
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2010г. N 47
Содержание:
Оніщенко, Наталія Миколаївна. Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння / Н. М. Оніщенко. - С.3-9
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дудченко, Валентина Віталіївна. Природне право та історія: (За вченням Лео Штрауса) / В. В. Дудченко. - С.9-14
Кл.слова: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І, ПРАВО ПРИРОДНЕ, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Тимошенко, Віра Іванівна. Суб'єктивний фактор громадянського суспільства / В. І. Тимошенко. - С.14-21
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ПРАВОСВІДОМІСТЬ
Богініч, Олег Леонідович. Релігійні норми в системі нормативного регулювання суспільних відносин / О. Л. Богініч. - С.21-26
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Бігун, В'ячеслав Степанович. Правосуддя як форма здійснення судової влади народом. Анулювання закону судом присяжних / В. С. Бігун. - С.26-33
Кл.слова: СУД ПРИСЯЖНИХ
Ткаченко, Олександр Валерійович. Проблема порівняльно-правового неофункціоналізму. Підхід "порівняльне правознавство і економіка" / О. В. Ткаченко. - С.33-41
Кл.слова: ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ
Лазур, Ярослав Володимирович. Деякі аспекти розвитку правосвідомості в контексті забезпечення реалізації прав і свобод громадян в публічному управлінні / Я. В. Лазур. - С.41-45
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Заморська, Любов Ігорівна. Загальнонаукова концепція категорії "система права" / Л. І. Заморська. - С.46-50
Кл.слова: СИСТЕМА ПРАВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Зварич, Роман Васильович. Національний суверенітет як ознака національної держави / Р. В. Зварич. - С.50-55
Петлевич, Наталія Степанівна. "Особистість" - основоположне поняття філософії права / Н. С. Петлевич. - С.55-61
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Максимюк, Олександр Дмитрович. Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності / О. Д. Максимюк. - С.61-66
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Жукевич, Ігор Васильович. механізм взаємодії явних та неявних принципів права / І. В. Жукевич. - С.66-71
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Соловйов, Олексій Володимирович. Відсилка та трансформація як основні юридичні інструменти національної імплементації норм міжнародного права / О. В. Соловйов. - С.72-77
Кл.слова: НОРМИ ПРАВА, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Дзевелюк, Андрій Володимирович. Праворозуміння М.Ю.Чижова / А. В. Дзевелюк. - С.77-81
Кл.слова: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І
Шев'як, Оксана Василівна. Проблема дихотомії приватного і публічного права в сучасній юриспруденції: теоретико-методологічні аспекти / О. В. Шев'як. - С.81-88
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ПУБЛІЧНЕ, СИСТЕМА ПРАВА
Луцький, Іван Михайлович. Вплив християнської етики на перший і другий Литовські статути / І. М. Луцький. - С.89-94
Кл.слова: ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гладкий, Сергій Олександрович. Правовий статус кредитних кооперативів в УСРР 1920-років / С. О. Гладкий. - С.94-100
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО КООПЕРАТИВНЕ
Кармаліта, Марія Володимирівна. Теоретичні аспекти правової доктрини в історії римського права / М. В. Кармаліта. - С.100-107
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО РИМСЬКЕ
Бедрій, Мар'ян Миронович. Нормативно-правові акти як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях у XIV - XVIII ст. / М. М. Бедрій. - С.107-112
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ
Костецька, Тетяна Анатоліївна. Інформаційна функція держави: конституційні та інституційні аспекти / Т. А. Костецька. - С.113-119
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Куян, Ірина Анатоліївна. Регіоналізація і проблема забезпечення державного суверенітету / І. А. Куян. - С.120-126
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Делія, Юрій Володимирович. Участь органів державної влади у зебезпеченні реалізації актів місцевого самоврядування в Україні / Ю. В. Делія. - С.126-132
Кл.слова: ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Книш, Віталій Васильович. Проблеми формування юридичних дефініцій у процесі дослідження конституційно-правової відповідальності суб'єктів державно-політичних відносин / В. В. Книш. - С.132-138
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Ковальчук, Віталій Богданович . До легітимації державної влади через демократичні вибори: досвід вітчизняного конституціоналізму / В. Б. Ковальчук. - С.138-143
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Вітик, Ігор Романович. Неурядові організації: прихована загроза національній безпеці України / І. Р. Вітик. - С.143-148
Авдюгін, Руслан Григорович. Конституційно-правові засоби забезпечення прав людини в Україні / Р. Г. Авдюгін. - С.148-152
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Грідін, Олександр Володимирович. Становлення та розвиток органів Служби безпеки України: (Історико-правовий аналіз) / О. В. Грідін. - С.152-158
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гайовий, Василь Іванович. Проблеми правового регулювання інституту державних нагород / В. І. Гайовий. - С.158-163
Кл.слова: ПРАВО НАГОРОДНЕ
Алданова, Катерина Юріївна. Деякі питання правосуб'єктності суб'єктів права законодавчої ініціативи / К. Ю. Алданова. - С.163-170
Куненко, Ірина Сергіївна. Процедура внесення змін до Конституції: порівняльно-правовий аспект / І. С. Куненко. - С.170-176
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Беззубов, Дмитро Олександрович. Парадигма юридичного ризику в системі національної безпеки України: (прикладний аспект) / Д. О. Беззубов. - С.176-182
Кл.слова: БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА
Бойко, Юлія Вікторівна. Реформування місцевого самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції: теоретичні та прагматичні питання / Ю. В. Бойко. - С.182-188
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Курінний, Володимир Костянтинович. Політичні партії та їх роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування: (питання аксіології) / В. К. Курінний. - С.188-193
Мурадян, Рафаель Маратович. Становлення локальної системи торгівлі та побутового обслуговування в територіалній громаді / Р. М. Мурадян. - С.193-197
Провізіон, Тетяна Олександрівна. Конституційна юстиція в Україні: до визначення змісту поняття / Т. О. Провізіон. - С.198-204
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Тиріна, Марина Петрівна. Конституційно-правова природа біологічних прав людини: онтологічна характеристика / М. П. Тиріна. - С.205-209
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Пальчук, Петро Миколайович. Проблеми анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності за законодавством України / П. М. Пальчук. - С.210-216
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
Зьолка, Валентин Леонідович. Сучасні підходи до розуміння адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Державної прикордонної служби України / В. Л. Зьолка. - С.216-222
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Бевзенко, Володимир Михайлович. Інститут процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України: сутність та правове регулювання / В. М. Бевзенко. - С.222-227
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Гречанюк, Сергій Костянтинович. Основні методи реалізації управлінської діяльності начальника територіального органу Державної кримінально-виконавчої служби України / С. К. Гречанюк. - С.228-232
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Галунько, Валентин Васильович. Генеза адміністративного права України / В. В. Галунько. - С.232-238
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Шахман, Наталія Володимирівна. Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення / Н. В. Шахман. - С.238-243
Кл.слова: ЕКСПЕРТИЗА СУДОВА
Риженко, Ірина Миколаївна. Форми адміністративно-правового захисту права власності суб'єктів господарювання / І. М. Риженко. - С.243-246
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Черниш, Інна Анатоліївна. Внутрішня торгівля як об'єкт адміністративно-правового регулювання / І. А. Черниш. - С.246-250
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Юркова, Євгенія Валеріївна. Структура адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Є. В. Юркова. - С.250-255
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Єщук, Ольга Михайлівна. Механізм адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності / О. М. Єщук. - С.255-258
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Пуданс-Шушлебіна, Крістіна Юрісівна. Посадова особа як суб'єкт владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України / К. Ю. Пуданс-Шушлебіна. - С.258-265
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Дьоміна, Світлана Юріївна. Уточнення понятійного апарату митного законодавства / С. Ю. Дьоміна. - С.265-268
Кл.слова: ПРАВО МИТНЕ
Ніколаєнко, Катерина Володимирівна. Адміністративні послуги як різновид публічних послуг / К. В. Ніколаєнко. - С.269-274
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Лафазан, Юлія Олександрівна. Актуальні питання ефективного функціонування підрозділів зв'язків із громадськістю МВС України / Ю. О. Лафазан. - С.274-279
Дем'янчук, Юрій Григорович. Поняття та ознаки подвійного оподаткування / Ю. Г. Дем'янчук. - С.279-284
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Біла, Вікторія Русланівна. Особливості адміністративно-договірних відносин за участю Державної податкової служби / В. Р. Біла. - С.285-290
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Войтенко, Ірина Сергіївна. Співвідношення адміністративних та адміністративно-господарських санкцій / І. С. Войтенко. - С.290-295
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Микитенко, Євген Вікторович. Еволюційний розвиток захисту громадян українськими правоохоронними органами в процесі імміграційної діяльності / Є. В. Микитенко. - С.295-301
Кл.слова: МІГРАЦІЯ
Дьомін, Ігор Анатолійович. Адміністративна відповідальність як засіб адміністративної діяльності міліції щодо запобігання та протидії корупції / І. А. Дьомін. - С.301-304
Стадник, Микола Петрович. Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України / М. П. Стадник. - С.305-311
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ, ДОГОВІР КОЛЕКТИВНИЙ
Тимченко, Геннадій Петрович. Проблеми реалізації принципів судочинства на стадії перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами / Г. П. Тимченко. - С.312-318
Яцюк, Ольга Віталіївна. Статуси податкового боргу: теоретичне та практичне значення / О. В. Яцюк, М. П. Міщук. - С.318-323
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Чутчева, Ольга Геннадіївна. Дія соціально-забезпечувального законодавства: проблеми теорії та практики / О. Г. Чутчева. - С.323-330
Кл.слова: ПРАВО СОЦІАЛЬНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Лошицький, Михайло Васильович. Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М. В. Лошицький, С. О. Короєд. - С.330-337
Кл.слова: ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ, СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ
Звєрєва, Олена Володимирівна. Споживчий ринок: поняття та учасники / О. В. Звєрєва. - С.338-343
Кл.слова: РИНОК СПОЖИВЧИЙ, ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
Мирославський, Сергій Володимирович. Генеза векселя як боргового цінного папера / С. В. Мирославський. - С.343-347
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, ПАПЕРИ ЦІННІ
Шамшина, Ірина Іванівна. Місце суб'єкта в структурі правовідносин у трудовому праві / І. І. Шамшина. - С.347-354
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Ізарова, Ірина Олександрівна. До питання кодифікації законодавства в сфері містобудування / І. О. Ізарова. - С.354-360
Логвинчук, Роман Петрович. Стадії укладення договору лізингу / Р. П. Логвинчук. - С.360-364
Кл.слова: ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Нечипорук, Світлана Володимирівна. До питання про сутність і значення принципів змагальності та рівноправності сторін / С. В. Нечипорук. - С.365-372
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО
Кизименко, Катерина Олегівна. Підстави виникнення трудових відносин в органах прокуратури / К. О. Кизименко. - С.372-377
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Кернична, Софія Ярославівна. Правове регулювання спадкування та заповітів в європейському законодавстві / С. Я. Кернична. - С.378-382
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО СПАДКОВЕ
Беседіна, Тетяна Ігорівна. Проблема визначення сторін у договорі (контракті) поставки в зовнішньоекономічній діяльності / Т. І. Беседіна. - С.383-388
Кл.слова: ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Піляй, Альона Олександрівна. Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів та виписок з них підприємствами, установами та організаціями / А. О. Піляй. - С.388-395
Демиденко, Вікторія Петрівна. Щодо визначення поняття "залучення інвестицій в об'єкти нерухомості" / В. П. Демиденко. - С.395-400
Кл.слова: ПРАВО ІНВЕСТИЦІЙНЕ, ІНВЕСТУВАННЯ
Трач, Юрій Юрійович. Окремі аспекти доказування в груповому позові / Ю. Ю. Трач. - С.400-406
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ, ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ
Пархоменко, Марина Миколаївна. Історія розвитку правового регулювання якості в колишньому СРСР / М. М. Пархоменко. - С.406-412
Власюк, Ірина Іванівна. Інститут безвісної відсутності та визнання особи померлою в законодавстві зарубіжних країн / І. І. Власюк. - С.412-417
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Волохов, Олексій Сергійович. Аліментні обов'язки інших членів сім'ї та родичів / О. С. Волохов. - С.418-424
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Кириченко, Володимир Євгенович. Влаштування державного кредиту для дворянства в Російській імперії: (пореформений законотворчий досвід) / В. Є. Кириченко. - С.425-434
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІПОТЕКА
Корж, Тетяна Ігорівна. Кошти роботодавців - один із шляхів вирішення житлової проблеми молоді / Т. І. Корж. - С.434-440
Кл.слова: ПРАВО ЖИТЛОВЕ
Зискінд, Ігор Олександрович. Вимоги до капіталу як основа пруденційного нагляду за страховиком / І. О. Зискінд. - С.440-445
Кл.слова: СТРАХУВАННЯ, ПРАВО СТРАХОВЕ
Златіна, Ніна Едуардівна. Конституційне закріплення правового статусу центральних банків у країнах-членах Європейського Союзу та Україні / Н. Е. Златіна. - С.446-452
Кл.слова: ПРАВО БАНКІВСЬКЕ
Басай, Віктор Давидович. Окремі питання правового регулювання відшкодування моральної шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав / В. Д. Басай, В. О. Джуган. - С.453-458
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ШКОДА МОРАЛЬНА
Антонюк, Уляна Василівна. Етапи формування законодавства щодо охорони довкілля на залізничному транспорті на території України / У. В. Антонюк. - С.459-463
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Вівчаренко, Олег Антонович. Окремі проблеми захисту суб'єктивних прав на землю в світлі законодавчих новел примусового відчуження земель приватної власності / О. А. Вівчаренко. - С.464-468
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Малий, Валерій Юрійович. Іпотека землі за законодавством Російської Федерації: можливості застосування досвіду Україною / В. Ю. Малий, І. О. Панна. - С.468-474
Кл.слова: ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Кафарський, Олег Володимирович. Правове регулювання відносин власності в сільському туризмі України / О. В. Кафарський. - С.475-480
Ріпенко, Артем Ігорович. Правове регулювання зонування земель (територій) в сучасних умовах / А. І. Ріпенко. - С.480-486
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Полянський, Євген Юрійович. Доктрина призначення кримінальних покарань у США: імплементація провідного досвіду у вітчизняне законодавство / Є. Ю. Полянський. - С.487-492
Кл.слова: ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Рогатинська, Ніна Зіновіївна. Особливості кримінально-процесуального провадження в справах про злочини неповнолітніх / Н. З. Рогатинська. - С.492-498
Кл.слова: ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Старко, Оксана Леонтіївна. Деякі питання кваліфікації вбивств, учинених на грунті ревнощів / О. Л. Старко. - С.498-503
Кл.слова: КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Присяжнюк, Іван Іванович. Кримінально-правові санкції за порушення недоторканності житла (стаття 162 КК України) / І. І. Присяжнюк. - С.503-509
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ
Щасний, Андрій Володимирович. Поняття та ознаки завідомо неправосудного вироку як предмета злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу України / А. В. Щасний. - С.509-515
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Пастернак, Юрій Богданович. Логіко-правові основи кримінально-процесуального доказування / Ю. Б. Пастернак. - С.515-521
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Культенко, Олександр Володимирович. Історичні та соціально-правові витоки заснування Інтерполу / О. В. Культенко. - С.521-527
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Бердник, Інна Володимирівна. Особливості предмета фальсифікації виборчих документів та документів референдуму / І. В. Бердник. - С.527-533
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Логвиненко, Альона Миколаївна. Причинний комплекс вчинення розбійних нападів на банківські установи / А. М. Логвиненко. - С.534-539
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ
Аніщук, Вікторія Василівна. Розвиток законодавства про уявну оборону: історико-правовий аналіз / В. В. Аніщук. - С.539-544
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Цимбал, Микола Миколайович. Типова особа злочинця у структурі криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з посяганням на життя та здоров'я людей під приводом виконання релігійних обрядів / М. М. Цимбал. - С.544-547
Кл.слова: ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА
Макаруха, Зоряна Мар'янівна. Компетенція Європейського Союзу щодо забезпечення високого рівня безпеки громадян ЄС / З. М. Макаруха. - С.548-554
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Назаров, Віктор Володимирович. Судові системи європейських країн: історичні аспекти формування / В. В. Назаров. - С.555-560
Кл.слова: СУДОУСТРІЙ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Товт, Михайло Михайлович. Конституційний устрій Угорської Республіки - засоби і механізми формування та функціонування органів влади / М. М. Товт. - С.560-577
Кл.слова: ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Гіждіван, Любомир Юзефович. Про статус транскордонних природних ресурсів / Л. Ю. Гіждіван. - С.578-582
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Бурлак, Оксана Василівна. Специфіка співробітництва міжнародних неурядових організацій з національними установами із захисту і заохочення прав людини / О. В. Бурлак. - С.583-589
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Хоббі, Юлія Сергіївна. Правова природа Європейського Союзу: проблема визначення / Ю. С. Хоббі. - С.590-595
Кл.слова: СОЮЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Лініченко, Денис Володимирович. Особливості врегулювання міжнародно-торговельних спорів у окремих секторах міжнародної торгівлі на прикладі СОТ / Д. В. Лініченко. - С.595-601
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА, ПРАВО ТОРГОВЕЛЬНЕ
Кубієвич, Сергій Петрович. Правове положення Організації з безпеки і співробітництва в Європі як суб'єкта міжнародного права / С. П. Кубієвич. - С.601-611
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ОБСЄ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Водянніков, Олександр Юрійович. Заборона дискримінаційного оподаткування торгівлі в договорі про функціонування Європейського Союзу: поняття, цілі та зміст в світлі практики Суду ЄС / О. Ю. Водянніков. - С.611-622
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Аликадзе, Ильгар. Общий концептуальный подход к правам человека / И. Аликадзе. - С.623-628
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Гарат, Роман Михайлович. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав / Р. М. Гарат. - С.702-708
Кл.слова: СНД, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Пахолок, Василь Миколайович. Місцеве самоврядування у централізованій державі (на прикладі Франції) / В. М. Пахолок. - С.716-721
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Цирфа, Юлія Анатоліївна. Досвід регулювання міграційних процесів у межах ЄС: концептуальна основа / Ю. А. Цирфа. - С.721-726
Ціцуашвілі, Нодарі Ісакович. Етнотериторіальні претензії Румунії як загроза етнополітичній безпеці України / Н. І. Ціцуашвілі. - С.726-733
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА
Куціпак, Ольга Вікторівна. Правове життя та правова активність: співвідношення понять / О. В. Куціпак. - С.734-738
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017