На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БЕВЗЕНКО, ВОЛОДИМИР$<.>)
Найдено 9 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 9

1.
Шифр: А298861/2009/2
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2009г. N 2
Содержание:
Гаркуша, О. О. Спеціалізація судової діяльності як фактор оптимального функціонування судової влади / О. О. Гаркуша. - С.4-7
Кл.слова: СУДОУСТРІЙ, ВЛАДА СУДОВА
Пристінський, І. О. Адміністративно-правові аспекти реєстрації та припинення діяльності релігійних організацій в Україні / І. О. Пристінський. - С.8-12
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Бевзенко, Володимир. Сутність адміністративної процесуальної правосуб'єктності суб'єктів владних повноважень / В. М. Бевзенко. - С.13-17
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Кузьменко, Є. І. Міжнародно-правові основи нормативного забезпечення відповідальності за знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини / Є. І. Кузьменко. - С.18-21
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Вовк, В. М. Приватно-правова технологія стародавніх римлян як конструювання правової реальності / В. М. Вовк. - С.22-25
Кл.слова: ПРАВО РИМСЬКЕ
Расюк, А. О. Правове регулювання зняття судимості потребує вдосконалення / А. О. Расюк. - С.26-29
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Вдовичен, О. О. Законодавче закріплення категорії зловживання правом / О. О. Вдовичен. - С.30-33
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


2.
Шифр: А298861/2009/3
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2009г. N 3
Содержание:
Яворський, Богдан Іванович. Ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінальної справи як елемент в реалізації інституту сприяння захисту / Б. І. Яворський. - С.4-8
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, АДВОКАТУРА
Онищенко, Ю. М. Проблеми правової ідентифікації відносин з випуску та обігу державних цінних паперів / Ю. М. Онищенко. - С.9-13
Кл.слова: РИНОК ФОНДОВИЙ, ПАПЕРИ ЦІННІ, ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Бевзенко, Володимир. Правові засади участі суб'єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко. - С.14-18
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ, КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУД
Долгополова, Л. М. Правова природа відносин у сфері інновацій / Л. М. Долгополова. - С.19-22
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО
Кузьменко, Є. І. Предмет злочинного посягання на пам'ятки - об'єкти культурної спадщини / Є. І. Кузьменко. - С.23-25
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИН
Тарнавська, А. Н. До питання про юридичний статус особи / А. Н. Тарнавська. - С.26-29
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Молдован, А. В. Докази у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччини / А. В. Молдован. - С.30-33
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ
Момот, М. О. Концепції справедливості в античній філософії права та їх сучасна інтерпретація / М. О. Момот. - С.34-38
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І
Вовк, В. М. Промовляння і мовчання як конститутивні елементи римського права / В. М. Вовк. - С.39-42
Кл.слова: ПРАВО РИМСЬКЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


3.
Шифр: А298861/2009/6
   Журнал

Адвокат [Текст] : загальнодержавний професійний журнал. - К. : Прецедент. - Выходит ежемесячно
2009г. N 6
Содержание:
Бєлкін, М. Л. Актуальні питання оскарження постанов про порушення кримінальної справи в контексті рішень Європейського суду з прав людини (на прикладі ст. 212 КК України) / М. Л. Бєлкін. - С.4-10
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Бевзенко, Володимир. Правові засади участі суб'єктів владних повноважень в адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко. - С.11-15
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Мармаш, В. Я. Порушення вимог кримінально-процесуального закону щодо порядку, строків, форми та змісту апеляційного оскарження судових рішень як підстава повернення справи до суду першої інстанції / В. Я. Мармаш. - С.16-21
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Назимко, Є. С. Щодо статусу спеціальної конфіскації майна / Є. С. Назимко. - С.22-24
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Клевцов, А. В. Изменения в правовом статусе Российской адвокатуры в 1962 году / А. В. Клевцов. - С.25-28
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Вовк, В. М. Юридична рівність у римському приватному праві / В. М. Вовк. - С.29-32
Кл.слова: ПРАВО РИМСЬКЕ
Малярчук, Назар Вікторович. Скарга потерпілого та її значення в кримінальних справах приватного обвинувачення / Н. В. Малярчук. - С.33-35
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ
Ярошенко, С. В. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності / С. В. Ярошенко. - С.36-38
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


4.
Шифр: Ю461505/2009/8
   Журнал

Юридична Україна [Текст] : щомісячний науковий журнал. - К. : Юрінком Інтер. - Выходит ежемесячно
2009г. N 8
Содержание:
Гладкий, Сергій Олександрович. Система органів державного управління та контролю за кооперацією в УСРР 1920-х років / С. О. Гладкий. - С.4-9
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Ковальський, Віктор. Охоронна функція права: проблеми соціальної обумовленості / В. С. Ковальський. - С.10-15
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Краковська, Анжеліка Євгенівна. Реалізація соціальної функції держави і ставновлення соціального законодавства в Україні / А. Є. Краковська. - С.16-22
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Мельник, Володимир. Поняття та ознаки нормативно-правового акта: теоретичий аспект / В. Мельник. - С.23-27
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Полянський, Тарас Тарасович. Особливості зловживань окремими правами, гарантованими Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод / Т. Т. Полянський. - С.28-33
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Ященко, Роман Юрійович. Функції правотворчості в контексті дослідження перехідних суспільств / Р. Ю. Ященко. - С.34-40
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Бабенко, Костянтин Анатолійович. Конституційно-правове регулювання і розвиток виборчого права України / К. А. Бабенко. - С.41-46
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Бевзенко, Володимир. Підстави та форми участі об'єднань громадян в адміністративному судочинстві / В. М. Бевзенко. - С.47-50
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Черненко, Людмила. Процедури надання послуг у сфері реєстрації актів громадянського (цивільного) стану / Л. Черненко. - С.51-52
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Шевченко, Олена Олександрівна. Реалізація функції контролю в управлінні архівною справою / О. О. Шевченко. - С.53-56
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Майданик, Роман. Цивілістична школа в Імператорському Університеті Св.Володимира: (До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Р. Майданик. - С.57-60
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Багач, Едуард. Застосування принципів справедливості, добросовісності та розумності у цивільному праві України / Е. Багач. - С.61-65
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Яворська, Олександра. Новели правового регулювання за Законом України "Про акціонерні товариства" / О. С. Яворська. - С.66-70
Кл.слова: ПРАВО АКЦІОНЕРНЕ, ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ
Гетьманцева, Ніна. Закон України "Про зайнятість населення": проблеми застосування / Н. Гетьманцева, І. Г. Козуб. - С.71-74
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Логінов, Олександр. Перспективи удосконалення системи пенсійного забезпечення військовослужбовців / О. Логінов. - С.75-80
Кл.слова: ПРАВО СОЦІАЛЬНЕ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕНСІЙНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Кіндюк, Борис. Правові засади проведення реформ Петра І в лісовій галузі / Б. Кіндюк. - С.81-84
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО ЛІСОВЕ
Шараєвська, Тетяна. Право громадян на захист за надзвичайних екологічних ситуацій / Т. Шараєвська. - С.85-91
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, СТРАХУВАННЯ екологічне
Балюк, Ірина Анатоліївна. Державне управління та недосконалість методології законодавства про виробничі кооперативи / І. А. Балюк. - С.92-98
Кл.слова: ПРАВО КООПЕРАТИВНЕ
Кузьміна, Марина Миколаївна. Технічне регулювання, його співвідношення зі стандартизацією та оцінкою відповідності / М. М. Кузьміна. - С.99-102
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Масляєва, Катерина. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця на ринку фінансових послуг / К. Масляєва. - С.103-106
Кл.слова: РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Охріменко, Іван Миколайович. Порівняльний аналіз окремих положень законів України та країн СНД про оперативно-розшукову діяльність / І. М. Охріменко. - С.107-112
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ОРД
Палій, Максим. Помилки у визначенні міри покарання в кримінально-правових санкціях: (постановка проблеми) / М. Палій, Є. Назимко. - С.113-116
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


5.
Шифр: Ю461505/2009/9
   Журнал

Юридична Україна [Текст] : щомісячний науковий журнал. - К. : Юрінком Інтер. - Выходит ежемесячно
2009г. N 9
Содержание:
Зубачова, Ірина Сергіївна. Історія становлення судової влади та її роль у системі поділу державної влади / І. С. Зубачова. - С.4-8
Кл.слова: ВЛАДА СУДОВА, ВЛАДА ДЕРЖАВНА, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Середюк, Вікторія. Міжнародно-правові стандарти свободи масової інформації та їх національна імплементація / В. Середюк. - С.9-13
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА
Бевзенко, Володимир. Місцеве самоврядування в адміністративному судочинстві України: питання теорії та практики / В. М. Бевзенко. - С.14-18
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Мацькевич, Микола. Актуальні проблеми організаційно-правових засад управління в складних адміністративних системах на практиці європейського досвіду та України / М. Мацькевич. - С.19-24
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Афанасієв, Роман. Адміністративно-правова охорона права власності на природні ресурси / Р. Афанасієв. - С.25-30
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Луць, Володимир Васильович. Окремі питання спадкового договору в цивільному праві України / В. В. Луць, А. Гриняк. - С.31-36
Кл.слова: ПРАВО СПАДКОВЕ
Майданик, Роман. Київська цивілістична школа радянського періоду: (До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Р. Майданик. - С.37-43
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Шимон, Світлана. Поняття і юридичне значення "домовленості" як волевиявлення суб'єктів цивільного права / С. Шимон. - С.44-49
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Аляб'єва, Наталія. Договір про надання послуг електронної пошти: поняття, зміст, цивільно-правове регулювання / Н. Аляб'єва. - С.50-54
Кл.слова: ІНТЕРНЕТ, ПРАВО ДОГОВІРНЕ, ПРАВО ІНФОРМАЦІЙНЕ
Хіміч, Світлана. Право на житло відповідно до норм Конституції України / С. Хіміч. - С.55-59
Кл.слова: ПРАВО ЖИТЛОВЕ
Примак, Володимир Дмитрович. Концептуальні моделі визначення розміру відшкодування моральної шкоди / В. Д. Примак. - С.60-69
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ, ШКОДА МОРАЛЬНА
Козуб, Ірина Георгіївна. Працездатність і здатність до роботи: розмежування понять / І. Г. Козуб. - С.70-73
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Вівчаренко, Олег Антонович. Інститут правової охорони земель і соціально-економічна функція права / О. А. Вівчаренко. - С.74-79
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Лисенко, Ярослава. Поняття та особливості земельних юрисдикційних правовідносин / Я. Лисенко. - С.80-86
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Масляєва, Катерина. Організаційно-правова форма комерційних фінансових посередників у контексті захисту прав інвесторів / К. Масляєва. - С.87-90
Кл.слова: ПРАВО ІНВЕСТИЦІЙНЕ
Хорт, Юлія. Захист інтересів кредиторів під час неплатоспроможності акціонерного товариства: доктрини "справедливої субординації вимог" та "перекваліфікації" / Ю. В. Хорт. - С.91-96
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВО АКЦІОНЕРНЕ
Охріменко, Іван Миколайович. Поняття методу та заходу в оперативно-розшуковій діяльності: філософсько-прикладний аспект / І. М. Охріменко. - С.97-102
Кл.слова: ОРД
Маркін, Віктор. Вдосконалення законодавства про кримінально-правову охорону релігійних споруд, культових будинків та релігійних святинь / В. Маркін. - С.103-108
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Мудрак, Дарина. Роль Європейської конвенції про міжнародну дійсність кримінальних вироків 1970 р. та Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 р. у врегулюванні відносин щодо передачі засуджених осіб між державами-членами Ради Європи / Д. Мудрак. - С.109-113
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Терлецький, Дмитро. Міжнародні договори як складова національного законодавства України / Д. Терлецький. - С.114-121
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


6.
Шифр: Ю461505/2009/10
   Журнал

Юридична Україна [Текст] : щомісячний науковий журнал. - К. : Юрінком Інтер. - Выходит ежемесячно
2009г. N 10
Содержание:
Бігун, В'ячеслав. Правосуддя і самосуд: філософсько-правовий аналіз понять / В. Бігун. - С.4-9
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Луцький, Іван. Християнська етика як методологічний фундамент права в період відродження української державності / І. Луцький. - С.10-13
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Мацькевич, Микола. Національне відродження Галичини в контексті боротьби українців за національно-культурні права / М. Мацькевич. - С.14-20
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гладкий, Сергій Олександрович. Кодифікація кооперативного законодавства в УСРР 1920-х років / С. О. Гладкий. - С.21-27
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО КООПЕРАТИВНЕ
Бондарчук, Ілля. Особливості конституційно-правової відповідальності громадських організацій та політичних партій в Україні / І. Бондарчук. - С.28-34
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Бевзенко, Володимир. Загальнотеоретичні засади здійснення в адміністративному судочинстві України адміністративної процесуальної правосуб'єктності органів влади Автономної Республіки Крим / В. М. Бевзенко. - С.35-39
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Шемелинець, Іван. Адміністративна відповідальність за вчинення проступків у сфері соціального партнерства / І. Шемелинець. - С.40-46
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПАРТНЕРСТВО СОЦІАЛЬНЕ, ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ
Дорохін, Дмитро. Правові основи участі місцевих громад у бюджетному процесі: (порівняльно-правовий аспект на прикладі Федеративної Республіки Німеччина) / Д. Дорохін. - С.47-53
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВО БЮДЖЕТНЕ, ФІНАНСИ МІСЦЕВІ
Майданик, Роман. Київська цивілістична школа сучасного періоду: (До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Р. Майданик. - С.54-59
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Отраднова, Олеся Олександрівна. Реалізація принципу свободи договору у цивільно-правових деліктних відносинах / О. О. Отраднова. - С.60-64
Кл.слова: ПРАВО ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Бурлака, Ірина. Деякі особливості виникнення зобов'язання з відшкодування шкоди, завданої фізичній особі джерелом підвищеної небезпеки без вини / І. Бурлака. - С.65-69
Кл.слова: ПРАВО ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ
Носік, Юрій Володимирович. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю за КУпАП: матеріально-правовий аспект / Ю. В. Носік. - С.70-76
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ
Пилипюк, Ліна. Суб'єкти підприємництва недержавного сектору економіки, їх створення та реєстрація / Л. Пилипюк. - С.77-82
Кл.слова: ПРАВО ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
Солтис, Ніна. Вплив юридичної класифікації речей на особливості спадкування житла / Н. Солтис. - С.83-88
Кл.слова: ПРАВО СПАДКОВЕ
Стасів, Оксана. Конституційні положення, що визначають засади регулювання трудових відносин / О. Стасів. - С.89-93
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Вівчаренко, Олег Антонович. Окремі аспекти правової охорони земель в Україні / О. А. Вівчаренко. - С.94-102
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Сушик, Ольга. Система органів державної влади у сфері забезпечення радіаційної безпеки за законодавством України / О. Сушик. - С.103-111
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Крижанівська, Тетяна. Суб'єктивна сторона незаконного виготовлення, підроблення, використання або збуту марок акцизного збору, контрольних марок чи голографічних захисних елементів (ст. 216 КК України) / Т. Крижанівська. - С.112-118
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ, ЗЛОЧИН
Письменний, Євген. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: проблеми тлумачення і вдосконалення законодавства / Є. Письменний, А. Ряжський. - С.119-126
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ, СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА
Калакура, Віктор. Колізійне регулювання укладення шлюбу з участю іноземного елемента / В. Калакура. - С.127-134
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ПРАВО СІМЕЙНЕ
Нестеренко, Світлана. Судовий розгляд справ in absentia та захист прав особи в механізмі екстрадиції / С. Нестеренко. - С.135-139
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


7.
Шифр: В401507/2009/2
   Журнал

Вісник Вищого адміністративного суду України [Текст]. - К. : "Юрінком Інтер". - Выходит ежеквартально
2009г. N 2
Содержание:
Цуркан, Михайло. Французький досвід побудови адміністративних судів / М. Цуркан, К. Миронченко. - С.6-13
Кл.слова: КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ЮСТИЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНА
Конюшко, Костянтин. Застосування положень про нікчемні правочини в практиці розгляду адміністративними судами справ, що виникають з податкових відносин / К. Конюшко, А. Поляничко. - С.14-24
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Весельська, Тетяна. Адміністративні процедури та їх індивідуально-регламентуючий характер / Т. Весельська. - С.25-30
Кл.слова: ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС
Сергейчук, Олег. Проблеми вдосконалення законодавчих основ захисту прав людини і громадянина органами адміністративної юстиції / О. Сергейчук. - С.31-42
Кл.слова: КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУД, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС
Ємельянова, Валентина. Автоматизована система електронного документообігу "Діловодство суду" - ще один крок до відкритості судів для громадян / В. Ємельянова. - С.43-48
Кл.слова: ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНІ, СУДОЧИНСТВО
Тимощук, Віктор. Основи адміністративної процедури та їх значимість при здійсненні адміністративного судочинства / В. Тимощук. - С.49-58
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС
Мельник, Роман. Адміністративне судочинство Німеччини та України через призму соціологічного дослідження / Р. Мельник, В. М. Бевзенко. - С.59-69
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ЮСТИЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНА
Романюк, Лілія. Передумови формування адміністративного судочинства: становлення та розвиток / Л. Романюк. - С.70-77
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Юровська, Галина. Цивільно-правове регулювання договору простого товариства / Г. Юровська. - С.78-91
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Блажівська, Наталія. Розвиток суддівського самоврядування як передумова забезпечення незалежності суддів / Н. Блажівська. - С.92-94
Кл.слова: ВЛАДА СУДОВА
Про деякі питання практики вирішення спорів у справах за участю органів державної податкової служби (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим адміністративним судом України) : Оглядовий лист. - С.109-126
Кл.слова: ПРАКТИКА СУДОВА, СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


8.
Шифр: Н414701/2010/2
   Журнал

Київський національний університет внутрішніх справ.
Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ [Текст] : науково-теоретичний журнал/ Киівський національний університет внутрішніх справ. - К. - Выходит раз в два месяца
2010г. N 2
Содержание:
Колпаков, Валерій Костянтинович. Становлення і розвиток законодавства про адміністративну відповідальність / В. К. Колпаков. - С.8-16
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Колотун, Ігор Миколайович. Порушення громадського порядку: кримінально-правовий аспект / І. М. Колотун. - С.17-23
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Боднар, Василь Євгенович. Правосвідомість як детермінанта суспільного буття та функціонування правової держави / В. Є. Боднар. - С.24-28
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Красницька, Анжела Віталіївна. Проблеми формування поняття юридичної техніки в пострадянські часи / А. В. Красницька. - С.29-36
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Магновський, Ігор Йосипович. Реформування нижчих елементів адміністративно-територіального поділу України: завдання та перспективи / І. Й. Магновський. - С.37-44
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Сальман, Ізяслав Юрійович. Набувальна давність - інструмент реформування аграрних та земельних правовідносин / І. Ю. Сальман. - С.45-48
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Рамазанова, Уляна Василівна. Адміністративно-правовий статус підприємств в Україні / У. В. Рамазанова. - С.59-67
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
Лецик, Олег Петрович. Митні правопорушення в системі адміністративних деліктів / О. П. Лецик, О. К. Волох. - С.68-75
Кл.слова: ПРАВО МИТНЕ
Комарницький, Віталій Мар'янович. Розвиток системи органів державного управління у сфері природокористування / В. М. Комарницький. - С.76-82
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Білас, Юлія Юліанівна. Вітчизняне правозастосування: методологія дослідження / Ю. Ю. Білас. - С.83-90
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Бевзенко, Володимир Михайлович. Провадження адміністративного процесу: поняття та види / В. М. Бевзенко. - С.91-97
Кл.слова: ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС
Хуторянський, Олександр Васильович. Розмежування складів злочинів, передбачених статтями 135 та 136 Кримінального кодексу України / О. В. Хуторянський. - С.98-104
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Сабадош, В. І. Особливості й відмінності наукового дослідження конституційного контролю та нагляду / В. І. Сабадош. - С.105-113
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Яцишин, Михайло Михайлович. Правовий та соціальний захист осіб, звільнених з місць позбавлення волі / М. М. Яцишин. - С.121-127
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА
Суббот, Олеся Михайлівна. Оскарження нормативно-правових актів суб'єктів владних повноважень / О. М. Суббот. - С.128-135
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Левченко, Вікторія Олексіївна. Правове регулювання ювенальної юстиції в Україні / В. О. Левченко. - С.136-144
Кл.слова: ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Хараджа, Наталя Вікторівна. Питання галузевої належності договору про сурогатне материнство / Н. В. Хараджа. - С.145-152
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Чернявський, Сергій Сергійович. Корупція як чинник відтворення організованої економічної злочинності в Україні / С. С. Чернявський. - С.153-162
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ, ЕКОНОМІКА ТІНЬОВА
Чичиркіна, Світлана Павлівна. Проблеми визначення приховування злочину в криміналістиці / С. П. Чичиркіна, В. В. Юсупов. - С.171-176
Шевчук, Олександр Олександрович. Способи використання процесу банкрутства при вчиненні злочинів у сфері господарської діяльності / О. О. Шевчук, Л. В. Герасименко. - С.177-183
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ ЕКОНОМІЧНІ
Джужа, Анастасія Олександрівна. Алкогольне сп'яніння як віктимогенний фактор, що сприяє вчиненню сексуальних злочинів / А. О. Джужа. - С.184-186
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ
Акімов, Михайло Олександрович. Піратство: сучасний стан, проблеми кримінально-правової кваліфікації / М. О. Акімов. - С.187-192
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ
Печерський, Олег Віталійович. Характеристика злочинів, пов'язаних із примушуванням до виконання майнових зобов'язань / О. В. Печерський. - С.193-201
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Сакун, Анна Вікторівна. Об'єкт умисного знищення або пошкодження майна / А. В. Сакун. - С.202-209
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Чубенко, Ірина Василівна. Сучасний стан і тенденції корупційної злочинності в Україні / І. В. Чубенко. - С.210-216
Цибульський, Антон Сергійович. Стан, структура, динаміка дорожньо-транспортних злочинів в Україні / А. С. Цибульський. - С.217-224
Кл.слова: ДТП
Стригун, Денис Юрійович. Проблеми протидії легалізації (відмиванню) доходів від контрабанди наркотичних засобів / Д. Ю. Стригун. - С.225-231
Кл.слова: МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВИЙ
Маркуш, Марія Андріївна. Актуальні проблеми реформування досудового слідства: конституційний аспект / М. А. Маркуш. - С.232-242
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Вовк, Вікторія Миколаївна. Знаково-символічний характер одягу в межах римського права / В. М. Вовк. - С.267-274
Кл.слова: ПРАВО РИМСЬКЕ
Бортник, Сергій Миколайович. Засади функціонування місцевого самоврядування в європейських країнах / С. М. Бортник. - С.275-280
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


9.
Шифр: Д223323/2010/47
   Продолжающееся издание

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України.
Держава і право [Текст] : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки/ Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - ISSN 1563-3349
2010г. N 47
Содержание:
Оніщенко, Наталія Миколаївна. Монізм у праві в контексті сучасного праворозуміння / Н. М. Оніщенко. - С.3-9
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Дудченко, Валентина Віталіївна. Природне право та історія: (За вченням Лео Штрауса) / В. В. Дудченко. - С.9-14
Кл.слова: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І, ПРАВО ПРИРОДНЕ, ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Тимошенко, Віра Іванівна. Суб'єктивний фактор громадянського суспільства / В. І. Тимошенко. - С.14-21
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, ПРАВОСВІДОМІСТЬ
Богініч, Олег Леонідович. Релігійні норми в системі нормативного регулювання суспільних відносин / О. Л. Богініч. - С.21-26
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Бігун, В'ячеслав Степанович. Правосуддя як форма здійснення судової влади народом. Анулювання закону судом присяжних / В. С. Бігун. - С.26-33
Кл.слова: СУД ПРИСЯЖНИХ
Ткаченко, Олександр Валерійович. Проблема порівняльно-правового неофункціоналізму. Підхід "порівняльне правознавство і економіка" / О. В. Ткаченко. - С.33-41
Кл.слова: ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ
Лазур, Ярослав Володимирович. Деякі аспекти розвитку правосвідомості в контексті забезпечення реалізації прав і свобод громадян в публічному управлінні / Я. В. Лазур. - С.41-45
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Заморська, Любов Ігорівна. Загальнонаукова концепція категорії "система права" / Л. І. Заморська. - С.46-50
Кл.слова: СИСТЕМА ПРАВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Зварич, Роман Васильович. Національний суверенітет як ознака національної держави / Р. В. Зварич. - С.50-55
Петлевич, Наталія Степанівна. "Особистість" - основоположне поняття філософії права / Н. С. Петлевич. - С.55-61
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Максимюк, Олександр Дмитрович. Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності / О. Д. Максимюк. - С.61-66
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Жукевич, Ігор Васильович. механізм взаємодії явних та неявних принципів права / І. В. Жукевич. - С.66-71
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Соловйов, Олексій Володимирович. Відсилка та трансформація як основні юридичні інструменти національної імплементації норм міжнародного права / О. В. Соловйов. - С.72-77
Кл.слова: НОРМИ ПРАВА, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Дзевелюк, Андрій Володимирович. Праворозуміння М.Ю.Чижова / А. В. Дзевелюк. - С.77-81
Кл.слова: ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І
Шев'як, Оксана Василівна. Проблема дихотомії приватного і публічного права в сучасній юриспруденції: теоретико-методологічні аспекти / О. В. Шев'як. - С.81-88
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ПУБЛІЧНЕ, СИСТЕМА ПРАВА
Луцький, Іван Михайлович. Вплив християнської етики на перший і другий Литовські статути / І. М. Луцький. - С.89-94
Кл.слова: ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гладкий, Сергій Олександрович. Правовий статус кредитних кооперативів в УСРР 1920-років / С. О. Гладкий. - С.94-100
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО КООПЕРАТИВНЕ
Кармаліта, Марія Володимирівна. Теоретичні аспекти правової доктрини в історії римського права / М. В. Кармаліта. - С.100-107
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО РИМСЬКЕ
Бедрій, Мар'ян Миронович. Нормативно-правові акти як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях у XIV - XVIII ст. / М. М. Бедрій. - С.107-112
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО ЗВИЧАЄВЕ
Костецька, Тетяна Анатоліївна. Інформаційна функція держави: конституційні та інституційні аспекти / Т. А. Костецька. - С.113-119
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Куян, Ірина Анатоліївна. Регіоналізація і проблема забезпечення державного суверенітету / І. А. Куян. - С.120-126
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Делія, Юрій Володимирович. Участь органів державної влади у зебезпеченні реалізації актів місцевого самоврядування в Україні / Ю. В. Делія. - С.126-132
Кл.слова: ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Книш, Віталій Васильович. Проблеми формування юридичних дефініцій у процесі дослідження конституційно-правової відповідальності суб'єктів державно-політичних відносин / В. В. Книш. - С.132-138
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Ковальчук, Віталій Богданович . До легітимації державної влади через демократичні вибори: досвід вітчизняного конституціоналізму / В. Б. Ковальчук. - С.138-143
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Вітик, Ігор Романович. Неурядові організації: прихована загроза національній безпеці України / І. Р. Вітик. - С.143-148
Авдюгін, Руслан Григорович. Конституційно-правові засоби забезпечення прав людини в Україні / Р. Г. Авдюгін. - С.148-152
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Грідін, Олександр Володимирович. Становлення та розвиток органів Служби безпеки України: (Історико-правовий аналіз) / О. В. Грідін. - С.152-158
Кл.слова: ОРГАНИ ПРАВООХОРОННІ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гайовий, Василь Іванович. Проблеми правового регулювання інституту державних нагород / В. І. Гайовий. - С.158-163
Кл.слова: ПРАВО НАГОРОДНЕ
Алданова, Катерина Юріївна. Деякі питання правосуб'єктності суб'єктів права законодавчої ініціативи / К. Ю. Алданова. - С.163-170
Куненко, Ірина Сергіївна. Процедура внесення змін до Конституції: порівняльно-правовий аспект / І. С. Куненко. - С.170-176
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Беззубов, Дмитро Олександрович. Парадигма юридичного ризику в системі національної безпеки України: (прикладний аспект) / Д. О. Беззубов. - С.176-182
Кл.слова: БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА
Бойко, Юлія Вікторівна. Реформування місцевого самоврядування в Україні в контексті європейської інтеграції: теоретичні та прагматичні питання / Ю. В. Бойко. - С.182-188
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Курінний, Володимир Костянтинович. Політичні партії та їх роль у становленні та розвитку місцевого самоврядування: (питання аксіології) / В. К. Курінний. - С.188-193
Мурадян, Рафаель Маратович. Становлення локальної системи торгівлі та побутового обслуговування в територіалній громаді / Р. М. Мурадян. - С.193-197
Провізіон, Тетяна Олександрівна. Конституційна юстиція в Україні: до визначення змісту поняття / Т. О. Провізіон. - С.198-204
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Тиріна, Марина Петрівна. Конституційно-правова природа біологічних прав людини: онтологічна характеристика / М. П. Тиріна. - С.205-209
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Пальчук, Петро Миколайович. Проблеми анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності за законодавством України / П. М. Пальчук. - С.210-216
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ
Зьолка, Валентин Леонідович. Сучасні підходи до розуміння адміністративно-юрисдикційної діяльності органів Державної прикордонної служби України / В. Л. Зьолка. - С.216-222
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Бевзенко, Володимир Михайлович. Інститут процесуальної співучасті в адміністративному судочинстві України: сутність та правове регулювання / В. М. Бевзенко. - С.222-227
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Гречанюк, Сергій Костянтинович. Основні методи реалізації управлінської діяльності начальника територіального органу Державної кримінально-виконавчої служби України / С. К. Гречанюк. - С.228-232
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Галунько, Валентин Васильович. Генеза адміністративного права України / В. В. Галунько. - С.232-238
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Шахман, Наталія Володимирівна. Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення / Н. В. Шахман. - С.238-243
Кл.слова: ЕКСПЕРТИЗА СУДОВА
Риженко, Ірина Миколаївна. Форми адміністративно-правового захисту права власності суб'єктів господарювання / І. М. Риженко. - С.243-246
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Черниш, Інна Анатоліївна. Внутрішня торгівля як об'єкт адміністративно-правового регулювання / І. А. Черниш. - С.246-250
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Юркова, Євгенія Валеріївна. Структура адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності в Україні / Є. В. Юркова. - С.250-255
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Єщук, Ольга Михайлівна. Механізм адміністративно-правового регулювання охоронної діяльності / О. М. Єщук. - С.255-258
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Пуданс-Шушлебіна, Крістіна Юрісівна. Посадова особа як суб'єкт владних повноважень за Кодексом адміністративного судочинства України / К. Ю. Пуданс-Шушлебіна. - С.258-265
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Дьоміна, Світлана Юріївна. Уточнення понятійного апарату митного законодавства / С. Ю. Дьоміна. - С.265-268
Кл.слова: ПРАВО МИТНЕ
Ніколаєнко, Катерина Володимирівна. Адміністративні послуги як різновид публічних послуг / К. В. Ніколаєнко. - С.269-274
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Лафазан, Юлія Олександрівна. Актуальні питання ефективного функціонування підрозділів зв'язків із громадськістю МВС України / Ю. О. Лафазан. - С.274-279
Дем'янчук, Юрій Григорович. Поняття та ознаки подвійного оподаткування / Ю. Г. Дем'янчук. - С.279-284
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Біла, Вікторія Русланівна. Особливості адміністративно-договірних відносин за участю Державної податкової служби / В. Р. Біла. - С.285-290
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Войтенко, Ірина Сергіївна. Співвідношення адміністративних та адміністративно-господарських санкцій / І. С. Войтенко. - С.290-295
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Микитенко, Євген Вікторович. Еволюційний розвиток захисту громадян українськими правоохоронними органами в процесі імміграційної діяльності / Є. В. Микитенко. - С.295-301
Кл.слова: МІГРАЦІЯ
Дьомін, Ігор Анатолійович. Адміністративна відповідальність як засіб адміністративної діяльності міліції щодо запобігання та протидії корупції / І. А. Дьомін. - С.301-304
Стадник, Микола Петрович. Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України / М. П. Стадник. - С.305-311
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ, ДОГОВІР КОЛЕКТИВНИЙ
Тимченко, Геннадій Петрович. Проблеми реалізації принципів судочинства на стадії перегляду судових рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами / Г. П. Тимченко. - С.312-318
Яцюк, Ольга Віталіївна. Статуси податкового боргу: теоретичне та практичне значення / О. В. Яцюк, М. П. Міщук. - С.318-323
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Чутчева, Ольга Геннадіївна. Дія соціально-забезпечувального законодавства: проблеми теорії та практики / О. Г. Чутчева. - С.323-330
Кл.слова: ПРАВО СОЦІАЛЬНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Лошицький, Михайло Васильович. Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М. В. Лошицький, С. О. Короєд. - С.330-337
Кл.слова: ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ, СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ
Звєрєва, Олена Володимирівна. Споживчий ринок: поняття та учасники / О. В. Звєрєва. - С.338-343
Кл.слова: РИНОК СПОЖИВЧИЙ, ПРАВА СПОЖИВАЧІВ
Мирославський, Сергій Володимирович. Генеза векселя як боргового цінного папера / С. В. Мирославський. - С.343-347
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, ПАПЕРИ ЦІННІ
Шамшина, Ірина Іванівна. Місце суб'єкта в структурі правовідносин у трудовому праві / І. І. Шамшина. - С.347-354
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Ізарова, Ірина Олександрівна. До питання кодифікації законодавства в сфері містобудування / І. О. Ізарова. - С.354-360
Логвинчук, Роман Петрович. Стадії укладення договору лізингу / Р. П. Логвинчук. - С.360-364
Кл.слова: ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Нечипорук, Світлана Володимирівна. До питання про сутність і значення принципів змагальності та рівноправності сторін / С. В. Нечипорук. - С.365-372
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО
Кизименко, Катерина Олегівна. Підстави виникнення трудових відносин в органах прокуратури / К. О. Кизименко. - С.372-377
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Кернична, Софія Ярославівна. Правове регулювання спадкування та заповітів в європейському законодавстві / С. Я. Кернична. - С.378-382
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО СПАДКОВЕ
Беседіна, Тетяна Ігорівна. Проблема визначення сторін у договорі (контракті) поставки в зовнішньоекономічній діяльності / Т. І. Беседіна. - С.383-388
Кл.слова: ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Піляй, Альона Олександрівна. Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів та виписок з них підприємствами, установами та організаціями / А. О. Піляй. - С.388-395
Демиденко, Вікторія Петрівна. Щодо визначення поняття "залучення інвестицій в об'єкти нерухомості" / В. П. Демиденко. - С.395-400
Кл.слова: ПРАВО ІНВЕСТИЦІЙНЕ, ІНВЕСТУВАННЯ
Трач, Юрій Юрійович. Окремі аспекти доказування в груповому позові / Ю. Ю. Трач. - С.400-406
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ, ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ
Пархоменко, Марина Миколаївна. Історія розвитку правового регулювання якості в колишньому СРСР / М. М. Пархоменко. - С.406-412
Власюк, Ірина Іванівна. Інститут безвісної відсутності та визнання особи померлою в законодавстві зарубіжних країн / І. І. Власюк. - С.412-417
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Волохов, Олексій Сергійович. Аліментні обов'язки інших членів сім'ї та родичів / О. С. Волохов. - С.418-424
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ
Кириченко, Володимир Євгенович. Влаштування державного кредиту для дворянства в Російській імперії: (пореформений законотворчий досвід) / В. Є. Кириченко. - С.425-434
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ІПОТЕКА
Корж, Тетяна Ігорівна. Кошти роботодавців - один із шляхів вирішення житлової проблеми молоді / Т. І. Корж. - С.434-440
Кл.слова: ПРАВО ЖИТЛОВЕ
Зискінд, Ігор Олександрович. Вимоги до капіталу як основа пруденційного нагляду за страховиком / І. О. Зискінд. - С.440-445
Кл.слова: СТРАХУВАННЯ, ПРАВО СТРАХОВЕ
Златіна, Ніна Едуардівна. Конституційне закріплення правового статусу центральних банків у країнах-членах Європейського Союзу та Україні / Н. Е. Златіна. - С.446-452
Кл.слова: ПРАВО БАНКІВСЬКЕ
Басай, Віктор Давидович. Окремі питання правового регулювання відшкодування моральної шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав / В. Д. Басай, В. О. Джуган. - С.453-458
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ШКОДА МОРАЛЬНА
Антонюк, Уляна Василівна. Етапи формування законодавства щодо охорони довкілля на залізничному транспорті на території України / У. В. Антонюк. - С.459-463
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Вівчаренко, Олег Антонович. Окремі проблеми захисту суб'єктивних прав на землю в світлі законодавчих новел примусового відчуження земель приватної власності / О. А. Вівчаренко. - С.464-468
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Малий, Валерій Юрійович. Іпотека землі за законодавством Російської Федерації: можливості застосування досвіду Україною / В. Ю. Малий, І. О. Панна. - С.468-474
Кл.слова: ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Кафарський, Олег Володимирович. Правове регулювання відносин власності в сільському туризмі України / О. В. Кафарський. - С.475-480
Ріпенко, Артем Ігорович. Правове регулювання зонування земель (територій) в сучасних умовах / А. І. Ріпенко. - С.480-486
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Полянський, Євген Юрійович. Доктрина призначення кримінальних покарань у США: імплементація провідного досвіду у вітчизняне законодавство / Є. Ю. Полянський. - С.487-492
Кл.слова: ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Рогатинська, Ніна Зіновіївна. Особливості кримінально-процесуального провадження в справах про злочини неповнолітніх / Н. З. Рогатинська. - С.492-498
Кл.слова: ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА, СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Старко, Оксана Леонтіївна. Деякі питання кваліфікації вбивств, учинених на грунті ревнощів / О. Л. Старко. - С.498-503
Кл.слова: КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Присяжнюк, Іван Іванович. Кримінально-правові санкції за порушення недоторканності житла (стаття 162 КК України) / І. І. Присяжнюк. - С.503-509
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ
Щасний, Андрій Володимирович. Поняття та ознаки завідомо неправосудного вироку як предмета злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу України / А. В. Щасний. - С.509-515
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Пастернак, Юрій Богданович. Логіко-правові основи кримінально-процесуального доказування / Ю. Б. Пастернак. - С.515-521
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Культенко, Олександр Володимирович. Історичні та соціально-правові витоки заснування Інтерполу / О. В. Культенко. - С.521-527
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Бердник, Інна Володимирівна. Особливості предмета фальсифікації виборчих документів та документів референдуму / І. В. Бердник. - С.527-533
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Логвиненко, Альона Миколаївна. Причинний комплекс вчинення розбійних нападів на банківські установи / А. М. Логвиненко. - С.534-539
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ
Аніщук, Вікторія Василівна. Розвиток законодавства про уявну оборону: історико-правовий аналіз / В. В. Аніщук. - С.539-544
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Цимбал, Микола Миколайович. Типова особа злочинця у структурі криміналістичної характеристики злочинів, пов'язаних з посяганням на життя та здоров'я людей під приводом виконання релігійних обрядів / М. М. Цимбал. - С.544-547
Кл.слова: ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА
Макаруха, Зоряна Мар'янівна. Компетенція Європейського Союзу щодо забезпечення високого рівня безпеки громадян ЄС / З. М. Макаруха. - С.548-554
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Назаров, Віктор Володимирович. Судові системи європейських країн: історичні аспекти формування / В. В. Назаров. - С.555-560
Кл.слова: СУДОУСТРІЙ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Товт, Михайло Михайлович. Конституційний устрій Угорської Республіки - засоби і механізми формування та функціонування органів влади / М. М. Товт. - С.560-577
Кл.слова: ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Гіждіван, Любомир Юзефович. Про статус транскордонних природних ресурсів / Л. Ю. Гіждіван. - С.578-582
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Бурлак, Оксана Василівна. Специфіка співробітництва міжнародних неурядових організацій з національними установами із захисту і заохочення прав людини / О. В. Бурлак. - С.583-589
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Хоббі, Юлія Сергіївна. Правова природа Європейського Союзу: проблема визначення / Ю. С. Хоббі. - С.590-595
Кл.слова: СОЮЗ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Лініченко, Денис Володимирович. Особливості врегулювання міжнародно-торговельних спорів у окремих секторах міжнародної торгівлі на прикладі СОТ / Д. В. Лініченко. - С.595-601
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА, ПРАВО ТОРГОВЕЛЬНЕ
Кубієвич, Сергій Петрович. Правове положення Організації з безпеки і співробітництва в Європі як суб'єкта міжнародного права / С. П. Кубієвич. - С.601-611
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, ОБСЄ, ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНІ
Водянніков, Олександр Юрійович. Заборона дискримінаційного оподаткування торгівлі в договорі про функціонування Європейського Союзу: поняття, цілі та зміст в світлі практики Суду ЄС / О. Ю. Водянніков. - С.611-622
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
Аликадзе, Ильгар. Общий концептуальный подход к правам человека / И. Аликадзе. - С.623-628
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ
Гарат, Роман Михайлович. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав / Р. М. Гарат. - С.702-708
Кл.слова: СНД, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Пахолок, Василь Миколайович. Місцеве самоврядування у централізованій державі (на прикладі Франції) / В. М. Пахолок. - С.716-721
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Цирфа, Юлія Анатоліївна. Досвід регулювання міграційних процесів у межах ЄС: концептуальна основа / Ю. А. Цирфа. - С.721-726
Ціцуашвілі, Нодарі Ісакович. Етнотериторіальні претензії Румунії як загроза етнополітичній безпеці України / Н. І. Ціцуашвілі. - С.726-733
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ, БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА
Куціпак, Ольга Вікторівна. Правове життя та правова активність: співвідношення понять / О. В. Куціпак. - С.734-738
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017