На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БАУЕР, Л$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
65
А-65


    Андрійчук, В.Г..
    Менеджмент: прийняття рішень і ризик [Текст] : навчальний посібник / В.Г. Андрійчук, Л. Бауер. - К. : КНЕУ, 1998. - 316 с. - ISBN 966-574-051-2 : 12.00 р.
    Содержание:
Про авторів . - С
Вступ . - С .5
ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ
ПРОДУКЦІЮ В УМОВАХ РИНКУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ . - С .7
Попит споживачів продукції і пропозиція товару виробниками . - С .7
Ціна рівноваги і крива попиту та пропозиції з погляду окремого споживача і виробника . - С .І О
Зміна попиту і пропозиції та її наслідки..., . - С .І З
Цінова еластичність попиту на сільськогосподарську продукцію . - С .17
Втручання у механізм урівноваження попиту і пропозиції . - С .21
АЛЬТЕРНАТИВНІ РІШЕННЯ ЩОДО ПРИДБАННЯ
ТЕХНІКИ . - С .25
Рішення про доцільність залучення позичкового капіталу . - С .25
Рішення про доцільність інвестицій у техніку для заміни живої праці . - С .29
Рішення: придбання техніки чи її використання на умовах підряду . - С .З І
Основні підходи до прийняття рішення щодо заміни старої техніки новою аналогічного зразка . - С .35
Рішення; купівля нової чи потриманої техніки . - С .36
Рішення: придбання техніки чи її оренда . - С .38
РІШЕННЯ «РЕСУРС-ПРОДУКТ» ТА ЙОГО
ОБГРУНТУВАННЯ . - С .41
Види рішень, що приймаються при використанні ресурсів . - С .41
Суть і технічний аспект обгрунтування рішення
ресурс-продукт . - С .42
Економічний аспект обгрунтування рішення
ресурс—продукт . - С .46
РІШЕННЯ «РЕСУРС-РЕСУРС» ТА ЙОГО
ОБГРУНТУВАННЯ . - С .54
Суть рішення «ресурс-ресурс» та опис вихідних даних для його прийняття . - С .54
Технічний аспект рішення «ресурс-ресурс . - С .57
Економічний аспект рішення «ресурс-ресурс . - С .60
Сукупні витрати на взаємозамінні ресурси і вибір раціонального варіанта їх поєднання при зміні економічних чинників . - С .64
РІШЕННЯ «ПРОДУКТ-ПРОДУКТ» ТА ЙОГО
ОБГРУНТУВАННЯ ЗА ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ . - С .69
Суть рішення «продукт-продукт» і його технічний аспект безвідносно до спожитих ресурсів . - С .69
Технічний аспект рішення «продукт-продукт» за обмежених ресурсів . - С .77
Економічний аспект обгрунтування рішення
продукт-продукт» за обмежених ресурсів . - С .79
Методичні підходи до прийняття рішення
продукт-продукт» при зміні цін на конкуруючі продукти . - С .83
ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕННЯ «ПРОДУКТ-ПРОДУКТ» ЗА
РІЗНИХ РІВНІВ ВИТРАЧАННЯ РЕСУРСІВ . - С .88
Обгрунтування рішення «продукт-продукт» на основі експериментальних даних про вплив різних рівнів витрачання ресурсу на вихід продукції . - С .88
Обгрунтування рішення «продукт-продукт» за фактичними даними функціонування конкуруючих галузей . - С .95
Методика визначення «чутливості» прибутку до зміни ціни і урожайності конкуруючих культур . - С .98
РІШЕННЯ «ПРОДУКТ-РЕСУРС» ТА ЙОГО
ОБГРУНТУВАННЯ . - С .101
Суть рішення «продукт-ресурс . - С .101
7,2. Економічний аспект обгрунтування рішення
продукт-ресурс . - С .104
Визначення найбільш прибуткового рівня виробництва при зміні ціни на кінцеву продукцію . - С .111
ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕННЯ ПРО ЕКСПОРТНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА . - С .117
Причини, що спонукають підприємства до експорту, і фактори, які ускладнюють його . - С .117
Передумови експортної діяльності . - С .119
Визначення пріоритетних експортних продуктів сільського господарства на підприємстві . - С .123
Вибір географічного району для експорту і вивчення експортних ринків . - С .127
Вибір каналів дистриб'юції за кордоном . - С .І ЗО
Ціна на експортний товар і складання пропозиції-оферти . - С .134
Вибір форми розрахунків при експорті . - С .140
Факторингу рішенні про укладення експортної угоди . - С .145
РІШЕННЯ ПРО ВИБІР ІНОЗЕМНОГО ПАРТНЕРА ДЛЯ
ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . - С .150
Види зовнішньоекономічної діяльності, здійснення яких вимагає ретельного вибору іноземного партнера . - С .150
Загальні підходи до вибору іноземного партнера та характеристика фідансової звітності інофірм . - С .154
Вибір іноземного партнера за фінансово-економічними показниками його діяльності . - С .162
Правовий статус інофірм та організація пошуку потенційних партнерів для здійснення ЗЕД . - С .172
Державна реєстрація іноземних інвестицій в
Україні і залучення вітчизняними учасниками ЗЕД коштів для здійснення спільного підприємництва . - С .177
РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ БАРТЕРНОЇ ОПЕРАЦІЇ В
ГАЛУЗІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . - С .182
Суть бартерних угод та причини прийняття підприємствами рішення про їх укладання . - С .182
Умови здійснення бартерних операцій та методика визначення їх прибутковості . - С .185
Контракт у галузі ЗЕД: суть, характеристика умов і особливості при ідійсненні бартерних операцій . - С .191
Інформаційне забезпечення бартерних операцій та облік зовнішньоекономічних договорів . - С .206
•ОЗДІЛ XI. МЕНЕДЖМЕНТ ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ . - С .211
Економічна суть лізингу, його об'єкти і суб'єкти.
Причини, що споіукають підприємства укладати лізингові угоди . - С .211
Види і форми лізингу . - С .216
Організація здійснення лізингових операцій . - С .223
Економічне обгрунтування лізингових платежів . - С .227
Започаткування лізингу в сільському господарстві
України . - С .232
РИЗИК І СТАВЛЕННЯ ДО НЬОГО МЕНЕДЖЕРІВ . - С .238
Прийняття рішень і ризик . - С .238
Визначення ставлення менеджера до ризику . - С .239
Контролювання ризику . - С .245
Ставлення до ризику та альтернативи дій менеджера . - С .248
ЮЗДІЛ XIII. РИЗИК ТА ЙОГО СКЛАДОВІ . - С .255
Види ризику та його джерела. Об'єкт дослідження . - С .255
Перша складова ризику — ймовірність настання несприятливих для бізнесу подій . - С .258
Друга складова ризику — наслідки від несприятливої для підприємства події . - С .263
Фінансовий ризик . - С .266
МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ РИЗИКУ . - С .274
Перший етап: визначення ймовірностей настання відповідних рівнів урожайності і ціни . - С .274
Другий етап: визначення рівня ризику за показниками прибутковості — норми прибутку на авансований (активи) і власний капітал . - С .280
СТРАТЕГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ РИЗИКУ . - С .288
Окреслення профілю ризику . - С .288
Ефективність ризику та принципи менеджменту ризику . - С .290
Передача ризику іншим . - С .292
Контролювання ризику через диверсифікацію виробництва . - С .298
Список використаної літератури . - С .309
УДК
ББК 65.32.2

Кл.слова (ненормированные):
Менеджмент -- Management -- Менеджмент -- Ризик -- Risk -- Риск -- Діяльність зовнішньоекономічна -- Foreign-economic activity -- Деятельность внешнеэкономичес. -- Лізинг -- Leasing -- Лизинг -- Населення -- Population -- Население
Аннотация: Посібник присвячений розробці актуальних проблем менеджменту, які до цього часу недостатньо або зовсім не висвітлювалися у вітчизняній науковій та навчальній літературі.
Автори зосереджують увагу на обгрунтуванні механізму прийняття важливих для аграрних пшприємств рішень щодо використання ресурсів, придбання техніки і залучення позичкового капіталу, здійснення експорту товару, проведення бартерних і лізингових операцій тощо. Всебічно досліджується проблема ризику при прийнятті рішень, визначаються джерела ризику, його рівні, доцільність контролювання, пермачі іншим або прийняття на себе.


Доп.точки доступа:
Бауер, Л.
Экземпляры всего: 15
АБ (15)
Свободны: АБ (15)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017