На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БАТЧЕНКО, ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
Шифр: А335329/2010/6
   Журнал

Актуальні проблеми економіки [Текст]. - К. : Національна академія управління. - ISSN 1993-6788. - Выходит ежемесячно
2010г. N 6
Содержание:
Благодєтєлєва-Вовк, Світлана Леонідівна. Вербальна модель культурної людини для потреб застосування в економічній науці / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк. - С.4-10
Кл.слова: ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА, КУЛЬТОРОЛОГІЯ
Гарбарчук, Володимир Іванович. Кібернетичний підхід до моделювання процесу управління державою / В. І. Гарбарчук. - С.11-25
Кл.слова: ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Князевич, Анна Олександрівна . Інноваційний лаг і його роль в інноваційному процесі / А. О. Князевич. - С.26-30
Кл.слова: ДІЯЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНА, ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА
Маслов, Анатолій Олександрович . Сучасна економічна криза в Україні і світі у контексті інформаційної економічної теорії / А. О. Маслов. - С.31-40
Кл.слова: ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА, КРИЗА
Мельник, Леонид Григорьевич . Закономерности функционирования и развития социально-экономических систем / Л. Г. Мельник. - С.41-46
Кл.слова: СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНА, ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА, СИНЕРГІЯ
Резнікова, Наталія Володимирівна . Сучасна глобальна криза як трансформаційна ознака цивілізаційних змін / Н. В. Резнікова, О. А. Іващенко. - С.47-52
Кл.слова: ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНА
Ситник, Йосиф Степанович . Методологічний підхід до оцінювання ефективності систем управління підприємствами в умовах конкурентного середовища / Й. С. Ситник. - С.53-60
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Азаренкова, Галина Михайлівна . Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків / Г. М. Азаренкова, М. В. Іванова. - С.61-71
Кл.слова: РИНОК ФОНДОВИЙ, ПАПЕРИ ЦІННІ, ВВП
Прощаликіна, Аліна Миколаївна . Формування національних інноваційних систем у країнах із трансформаційною економікою / А. М. Прощаликіна. - С.72-77
Кл.слова: ДІЯЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНА, РОЗВИТОК ЕКОНОМІЧНИЙ
Коваль, Петро Федорович. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України / П. Ф. Коваль, Н. О. Алєшугіна, Г. П. Андрєєва. - С.78-83
Кл.слова: ТУРИЗМ
Бабій, Ірина Віталіївна . Методи і моделі реструктуризації і стабілізації діяльності підприємств / І. В. Бабій. - С.84-90
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Брінцева, Олена Григорівна . Рівні та показники оцінки ефективності консалтингової діяльності з управління персоналом / О. Г. Брінцева. - С.91-95
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ
Галушко, Ольга Сергіївна . Карта потоку створення цінності та методика її формування / О. С. Галушко. - С.96-104
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Євменькова, Катерина Миколаївна . Особливості функціонування приватних ВНЗ на ринку освітніх послуг України / К. М. Євменькова. - С.105-109
Кл.слова: ОСВІТА
Єфіменко, Надія Анатоліївна . Особливості відтворення якості основного капіталу як об'єкту управління / Н. А. Єфіменко. - С.110-117
Кл.слова: КАПІТАЛ ОСНОВНИЙ, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, КРУГООБІГ
Котенко, Тетяна Юріївна . Аналіз витрат як складова управління на підприємствах будівельної галузі / Т. Ю. Котенко. - С.118-121
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ, СОБІВАРТІСТЬ
Курташова, Ірина Валеріївна . Бюджетування в системі управління операційною діяльністю Інтернет-представництв / І. В. Курташова. - С.122-126
Кл.слова: БЮДЖЕТ ОПЕРАЦІЙНИЙ
Мазнєва, Марина Вікторівна. Сучасні проблеми адаптації інновацій в аграрних підприємствах / М. В. Мазнєва. - С.127-131
Кл.слова: АПК, ІНВЕСТИЦІЇ, ДІЯЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙНА
Матвєєв, Вячеслав Васильович . Управління власністю в інтегрованих корпоративних структурах / В. В. Матвєєв, М. В. Новикова. - С.132-143
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНЕ, СПІВРОБІТНИЦТВО
Проскура, Катерина Петрівна . Вплив амортизації на фінансування вітчизняних підприємств / К. П. Проскура, Г. О. Зінов'єв, О. М. Капустян. - С.144-150
Кл.слова: КАПІТАЛ ОСНОВНИЙ, ПОДАТКИ, ОПОДАТКУВАННЯ
Пузирьова, Поліна Володимирівна . Матриця ключових стратегій в управлінні фінансовим потенціалом промислових підприємств / П. В. Пузирьова. - С.151-156
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНЕ
Шаманська, Олена Ігорівна. Алгоритм інвестування розвитку ресурсного потенціалу підприємства / О. І. Шаманська. - С.157-161
Кл.слова: РЕСУРСИ ЕКОНОМІЧНІ, УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Гордієнко, Тетяна Миколаївна . Розвиток регіональної економіки в контексті економічної кризи / Т. М. Гордієнко. - С.162-166
Кл.слова: ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА, ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНА, КРИЗА ЕКОНОМІЧНА
Гукалюк, Андрій Федорович . Інвестиційна привабливість як чинник підвищення конкурентоспроможності території / А. Ф. Гукалюк, І. М. Іванович. - С.167-173
Кл.слова: ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА, МАРКЕТИНГ
Третяк, Вікторія Павлівна. Ефективність регіональних програм розвитку соціальної сфери / В. П. Третяк. - С.174-181
Кл.слова: СФЕРА СОЦІАЛЬНА, ПРОГРАМА РОЗВИТКУ, ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНА
Попова, Ольга Юріївна . Концептуальні засади управління екологічною спрямованістю розвитку підприємств / О. Ю. Попова. - С.182-187
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ЕКОЛОГІЯ
Батченко, Людмила Вікторівна. Розвиток реформованої пенсійної системи України та її вплив на формування механізму соціального самозахисту населення / Л. В. Батченко, М. М. Дєліні. - С.188-193
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНСІЙНА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕНСІЙНЕ, ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИЙ
Гордей, Оксана Дмитрівна. Соціальний аспект бюджетної політики / О. Д. Гордей. - С.194-198
Кл.слова: ПОЛІТИКА БЮДЖЕТНА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНЕ, НЕРІВНІСТЬ
Панюк, Тетяна Петрівна . Характеристика ринку праці в сучасних умовах / Т. П. Панюк. - С.204-208
Кл.слова: КРИЗА, РИНОК ПРАЦІ
Глінський, Євген Георгійович . Критерії конкурентних позицій банків у контексті забезпечення конкурентоспроможності банківських продуктів / Є. Г. Глінський. - С.209-214
Кл.слова: БАНК КОМЕРЦІЙНИЙ, ПРОДУКТИ ФІНАНСОВІ
Жулінська, Катерина Миколаївна . Сутнісно-структурне визначення грошово-кредитного механізму / К. М. Жулінська. - С.215-220
Кл.слова: ПОЛІТИКА ГРОШОВО-КРЕДИТНА, ПОЛІТИКА МОНЕТАРНА, БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ
Іванишина, Ольга Степанівна . Удосконалення адміністрування прямих податків як чинник підвищення їхньої фіскальної ефективності / О. С. Іванишина. - С.221-225
Кл.слова: ПОЛІТИКА ФІСКАЛЬНА, ОПОДАТКУВАННЯ, СИСТЕМА ПОДАТКОВА
Конарівська, Оксана Богданівна . Удосконалення класифікації фінансової діяльності небанківських фінансових посередників / О. Б. Конарівська. - С.226-230
Кл.слова: ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВА
Лесик, Леся Миколаївна . Досвід застосування в Україні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів / Л. М. Лесик. - С.231-234
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, РИНОК СТРАХОВИЙ, РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНЕ
Москаленко, Наталія Віталіївна . Соціально-економічне і політичне значення фінансового моніторингу / Н. В. Москаленко. - С.235-238
Кл.слова: МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВИЙ, БЕЗПЕКА ФІНАНСОВА, ЕКОНОМІКА ТІНЬОВА
Паєнтко, Тетяна Василівна . Фіскальне регулювання фінансових потоків у державі / Т. В. Паєнтко, І. А. Безугла. - С.239-244
Кл.слова: ПОТІК ФІНАНСОВИЙ, ПОЛІТИКА ФІСКАЛЬНА
Перехрест, Лілія Миколаївна . Антикризове управління як чинник підвищення рівня фінансової безпеки банків / Л. М. Перехрест, В. В. Бриштіна. - С.245-249
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ АНТИКРИЗОВЕ, СИСТЕМА БАНКІВСЬКА, БЕЗПЕКА ФІНАНСОВА
Позднякова, Людмила Олексіївна . Проблеми розвитку страхового ринку України і шляхи їх розв'язання в сучасних умовах / Л. О. Позднякова. - С.250-254
Кл.слова: РИНОК СТРАХОВИЙ, КРИЗА
Унинець, Олександр Миколайович . Фінансовий маркетинг: теоретичні аспекти / О. М. Унинець. - С.255-259
Кл.слова: РИНОК ФІНАНСОВИЙ, МАРКЕТИНГ ФІНАНСОВИЙ
Унинець-Ходаківська, Валентина Павлівна. Концептуальні засади корпоративного податкового планування у сфері фінансових послуг / В. П. Унинець-Ходаківська. - С.260-265
Кл.слова: ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВА, ПЛАНУВАННЯ ФІНАНСОВЕ, ЕКОНОМІКА ТІНЬОВА
Шкляр, Андрій Ігорович. Платіжний баланс України: чинники кризи і механізми відновлення рівноваги / А. І. Шкляр. - С.266-271
Кл.слова: БАЛАНС ПЛАТІЖНИЙ, КРИЗА ФІНАНСОВА
Сльозенок, Наталія Миколаївна. Кредити в іноземній валюті: проблеми обліку і оподаткування / Н. М. Сльозенок. - С.272-276
Кл.слова: ОБЛІК ПОДАТКОВИЙ, ОБЛІК ФІНАНСОВИЙ
Твердохліб, Іван Петрович. Імітаційне моделювання процесу вибору найціннішого пакета акцій за умов конкуренції / І. П. Твердохліб. - С.277-283
Кл.слова: РИНОК АКЦІЙ, МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОН.-МАТЕМАТИЧНЕ
Твердохліб, Мар'яна Іванівна . Класифікація математичних моделей технологічних укладів економіки / М. І. Твердохліб. - С.284-289
Кл.слова: ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ, МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОН.-МАТЕМАТИЧНЕ
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 (свободен)
ЧЗ Экз. 2 (свободен)
ЧЗ Экз. 3 (свободен)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017