На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БАТИРГАРЕЄВА, В$<.>)
Найдено 13 книг(а)/журнал(ов)
Показаны книги/журналы с 1 по 13

1.
Шифр: Ю461505/2009/11/12
   Журнал

Юридична Україна [Текст] : щомісячний науковий журнал. - К. : Юрінком Інтер. - Выходит ежемесячно
2009г. N 11/12
Содержание:
Бігун, В'ячеслав. Філософія правосуддя як критерій розмежування неправового та правового законодавства: (прикладна філософія Г.Радбруха) / В. Бігун. - С.4-9
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Жукевич, Ігор. Явні та неявні принципи права: поняття, ознаки та особливості / І. Жукевич. - С.10-16
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Почтовий, Максим. Про співвідношення понять "правова свідомість" та "правова культура" / М. Почтовий. - С.17-20
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА, КУЛЬТУРА ПРАВОВА
Редько, Андрій Григорович. Номенклатурний принцип організації сталінської системи влади та управління на прикладі Станіславської області УРСР / А. Г. Редько. - С.21-25
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Процишен, Марія. Гарантії реалізації права на страйк та можливості їх удосконалення / М. Процишен. - С.26-31
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Костюк, Юлія. Окремі питання законодавчого регулювання виконання постнов про накладення адміністративних стягнень / Ю. Костюк. - С.32-36
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Перепелюк, Володимир. Ефективність способів захисту прав особи як показник якості матеріального закону / В. Перепелюк. - С.37-40
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Пасічник, Андрій. Щодо визначення поняття адміністративної деліктоздатності / А. Пасічник. - С.41-46
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Майданик, Роман. Принцип пропорційності (співрозмірності) в цивільному праві України: поняття, межі, умови застосування / Р. Майданик. - С.47-55
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Нижний, Андрій. Правове регулювання конклюдентних дій за законодавством України / А. Нижний. - С.56-61
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Носік, Юрій Володимирович. Проблеми адміністративної відповідальності за порушення прав на комерційну таємницю за КУпАП: процесуально-павовий аспект / Ю. В. Носік. - С.62-65
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВ
Панталієнко, Ярослава Петрівна. Процесуальні особливості оголошення секретного заповіту / Я. П. Панталієнко. - С.66-70
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО СПАДКОВЕ
Барабаш, Наталія. Землі, надані для потреб, пов'язаних з користуванням надрами, як об'єкт правового регулювання / Н. Барабаш. - С.71-76
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Матвійчук, Олександр. Підвищення частки нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі країни - важливий фактор зниження антропогенного впливу на навколишнє середовище: (законодавчі аспекти) / О. Матвійчук. - С.77-83
Кл.слова: ПЕК, БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА, ЕНЕРГЕТИКА
Щербина, Валентин Степанович. Державний нагляд (контроль) у сфері господарювання: удосконалення правового регулювання / В. С. Щербина. - С.84-87
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Семенова, Марина. Господарсько-правове регулювання діяльності суб'єктів, що надають екскурсійні послуги / М. Семенова. - С.88-93
Кл.слова: ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ, ТУРИЗМ
Батиргареєва, Владислава. Соціальна адаптація осіб, звільнених із місць позбавлення волі, - найважливіша умова запобігання рецидивній злочинності / В. Батиргареєва. - С.94-101
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Гумін, Олексій. Особливості кримінологічної характеристики особи у злочинах насильницького характеру / О. Гумін. - С.102-108
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ЗЛОЧИННІСТЬ
Митрофанов, Ігор. Сучасні підходи до розв'язання проблем реалізації кримінальної відповідальності / І. Митрофанов. - С.109-115
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА
Яцишин, Михайло Михайлович. Теоретико-методологічні проблеми сучасного кримінально-виконавчого процесу / М. М. Яцишин. - С.116-121
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Брацук, Іван. Дія директив ЄС у національних правопорядках держав-членів: (концепції прямої та непрямої дії) / І. Брацук. - С.122-126
Кл.слова: ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Король, Володимир. Застосування правових механізмів СОТ та acquis communautaire у сфері захисту економічних інтересів Європейського Союзу / В. Король. - С.127-132
Кл.слова: ПРАВО МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ, ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА
Скрипнюк, Олександр. Адміністративно-територіальна реформа та проблеми вдосконалення державного управління / О. Скрипнюк. - С.136-
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ
Бистрик, Ганна. Поняття правових форм діяльності держави: теоретико-методологічні аспекти аналізу / Г. Бистрик. - С.142-149
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Бутенко, Вадим. Правовий статус висновку правової експертизи юридичних документів / В. Бутенко. - С.150-155
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Глущенко, Світлана Василівна. Становлення касації в Україні під владою двох імперій (XVIII - XIX століття) / C. В. Глущенко. - С.156-160
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Гребенюк, Максим. Правове регулювання створення та діяльності оптових продовольчих ринків як елемент системи забезпечення продовольчої безпеки держави / М. Гребенюк. - С.161-166
Кл.слова: БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНА, БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА, РИНОК ТОВАРНИЙ
Євграфова, Єлизавета. Питання сучасного розуміння права і держави / Є. Євграфова. - С.167-173
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Тарнавська, Мар'яна. До питання про класифікацію морально-оцінювальних понять українського законодавства / М. Тарнавська. - С.174-179
Кл.слова: ЕТИКА ПРАВА, ТЕОРІЯ ПРАВА
Демський, Едуард Францович. Методологія формування адміністративного процесуального права як галузі науки: теорія конфліктів / Е. Ф. Демський. - С.180-185
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕС, ПРОЦЕС АДМІНІСТРАТИВНИЙ
Мацелик, Тетяна. Адміністративно-договірні форми в діяльності органів державної податкової служби: питання теорії / Т. Мацелик, В. Біла. - С.186-189
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Бурлака, Ірина. Деякі питання відшкодування шкоди, завданої актами органів публічної влади, за відсутності їхньої вини / І. Бурлака. - С.190-195
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Пікалюк, Світлана. Теоретико-правові основи соціального партнерства / С. Пікалюк. - С.196-199
Кл.слова: ПАРТНЕРСТВО СОЦІАЛЬНЕ, ПРАВО ТРУДОВЕ
Бевз, Олена. Юридична природа поняття "історичні ареали населених місць" та їх значення у складі земель історико-культурного призначення / О. Бевз. - С.200-207
Кл.слова: ПРАВО ЗЕМЕЛЬНЕ
Позняк, Еліна. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності в Україні: (соціально-правовий аспект) / Е. Позняк. - С.208-215
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Вінник, Оксана Мар'янівна. Договори акціонерного товариства / О. М. Вінник. - С.216-227
Кл.слова: ПРАВО АКЦІОНЕРНЕ, ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ
Буткевич, Сергій Анатолійович. Запобігання та протидія використанню коштів, здобутих від наркобізнесу / С. А. Буткевич. - С.228-233
Кл.слова: ЛЕГАЛІЗАЦІЯ, ВІДМИВАННЯ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Яновська, Олександра. Окремі питання доказування в змагальному кримінальному процесі / О. Яновська. - С.234-240
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие


2.


    Батиргареєва, В.
    Рецидив злочинів за кримінальним законодавством України і зарубіжних країн: порівняльний аналіз [Текст] / В. Батиргареєва // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - №1. - С. 147-158
Рубрики: КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО
   ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


3.


    Батиргареєва, В.
    Жіноча рецидивна злочинність в Україні: кримінологічний аналіз сучасного стану [Текст] / В. Батиргареєва // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - №3(42). - С. 200-211
Рубрики: ЗЛОЧИННІСТЬ

Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


4.


    Батиргареєва, В.
    Розвиток поняття рецидиву злочинів: концептуальний аналіз [Текст] / В. Батиргареєва // Право України : Юридичний журнал. - 2004. - N5. - С. 158-163 . - ISSN 0132-1331
Рубрики: ЗЛОЧИННІСТЬ
   КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО


Нет сведений об экземплярах (Источник в БД не найден)

Найти похожие


5.
Шифр: П958060/2010/9
   Журнал

Право України [Текст] : юридичний журнал. - К. : Ін Юре. - ISSN 0132-1331. - Выходит ежемесячно
2010г. N 9
Содержание:
Тацій, В. Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права України / В. Тацій, В. Борисов, В. Тютюгін. - С.4-15
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Сташис, В. Актуальні питання системи покарань за Кримінальним кодексом України 2001 року / В. Сташис. - С.16-24
Кл.слова: СИСТЕМА ПЕНІТЕНЦІАРНА, ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА
Тихий, В. Актуальні питання застосування і вдосконалення кримінально-правових норм про відповідальність за злочини проти громадської безпеки / В. Тихий. - С.25-30
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ
Костенко, О. Злочин і відповідальність за нього у світлі соціального натуралізму (щодо соціально-натуралістичної доктрини кримінального правознавства) / О. Костенко. - С.31-39
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Туляков, В. Кримінальне право сучасності: криза доктрини чи криза юрисдикцій? / В. Туляков. - С.40-46
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Панов, М. Кваліфікація злочинів при бланкетній диспозиції закону про кримінальну відповідальність / М. Панов, Н. Квасневська. - С.47-55
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Гуторова, Н. Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи / Н. Гуторова, О. Шаповалова. - С.56-65
Кл.слова: ПОКАРАННЯ КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Фесенко, Є. В. Сучасні завдання кримінально-правової науки (Загальна частина) / Є. В. Фесенко. - С.66-72
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Фріс, П. Питання кримінального права в контексті кримінально-правової політики / П. Фріс. - С.73-80
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИН
Музика, А. Міжнародна кримінально-правова політика як новий науковий напрям / А. Музика, Є. Лащук. - С.81-89
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Андрушко, П. П. Корупційні правопорушення та корупційні злочини як їх різновид: співвідношення і диференціація відповідальності за їх вчинення / П. П. Андрушко. - С.90-101
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Стрельцов, Є. Деякі роздуми про правову сутність та соціальні завдання кримінального права / Є. Стрельцов. - С.102-109
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КРИМІНАЛІЗАЦІЯ, ЗЛОЧИННІСТЬ
Грищук, В. Еутаназія: суспільна та кримінально-правова оцінка / В. Грищук. - С.110-119
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Хавронюк, М. До питання про кримінальні проступки в контексті спеціалізації органів досудового розслідування / М. Хавронюк. - С.120-131
Кл.слова: ЗЛОЧИНИ, ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРАВОПОРУШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНІ
Мельник, О. Сфера правового регулювання: поняття, ознаки, види / О. Мельник. - С.132-138
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Тімуш, І. Гуманістичний зміст права та його переосмислення в умовах демократизації суспільства / І. Тімуш. - С.139-145
Кл.слова: ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Маловичко, С. До питання правового регулювання роботи за сумісництвом / С. Маловичко. - С.146-152
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Кулик, Д. До проблеми законодавчого регулювання переведення на іншу роботу працівників органів внутрішніх справ України / Д. Кулик. - С.153-161
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Монаєнко, А. Фінансова діяльність держави як категорія фінансового права / А. Монаєнко. - С.162-171
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВА, САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Карпенко, М. Деякі проблемні питання застосування статей 125, 126 КПК України під час досудового провадження / М. Карпенко, О. Верхогляд. - С.172-179
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ПРАВО ВЛАСНОСТІ, МАЙНО
Шило, О. До питання щодо диференціації кримінально-процесуальної форми / О. Шило. - С.180-186
Кл.слова: ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ, ЗАХИСТ ПРАВОВИЙ
Корнякова, Т. Запобігання злочинним проявам у сфері навколишнього природного середовища як складова системи попередження злочинності у суспільстві / Т. Корнякова. - С.187-196
Кл.слова: КРИМІНОЛОГІЯ, ЗЛОЧИННІСТЬ, ЕКОЛОГІЯ
Борисов, В. До проблеми соціальної адаптації та ресоціалізації засуджених і осіб, звільнених з місць позбавлення або обмеження волі / В. Борисов, В. Батиргареєва, І. С. Яковець. - С.197-206
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Коваленко, В. Кримінально-правові засоби боротьби зі злісною непокорою засуджених законним вимогам адміністрації виправної колоніїї / В. Коваленко, О. Колб. - С.207-212
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ
Мельничок, В. Криміналістична характеристика психологічних особливостей суб'єкта та їх вплив на його поведінку / В. Мельничок, А. Смирнова. - С.213-220
Кл.слова: КРИМІНАЛІСТИКА, ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА
Голосніченко, І. Управління в судах: український і зарубіжний досвід (на матеріалах Українсько-канадського проекту судової співпраці) / І. Голосніченко, П. Соломон. - С.221-226
Кл.слова: СПРАВА СУДОВА, ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ
Гребенюк, М. Система забезпечення продовольчої безпеки в законодавстві Європейського Союзу / М. Гребенюк. - С.227-233
Кл.слова: ПОЛІТИКА АГРАРНА, ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ
Прокопенко, О. Законні підстави для обмеження права особи на справедливий суд: pro et contra / О. Прокопенко. - С.234-244
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, СПРАВА СУДОВА, ЗАХИСТ ПРАВОВИЙ
Олійник, О. Місце юридичної риторики у колі гуманітарних наук, їх взаємозв'язок та взаємодія / О. Олійник. - С.245-251
Кл.слова: РИТОРИКА ЮРИДИЧНА
Сапожнікова, О. Деякі питання щодо встановлення віку особи, з якого може наставати кримінальна відповідальність / О. Сапожнікова. - С.252-255
Кл.слова: ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНА, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Костенко, О. Деякі проблеми кримінально-правової охорони законної діяльності журналістів та прав авторів в Україні / О. Костенко. - С.256-262
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО АВТОРСЬКЕ
Кінаш, О. Адміністративно-правова діяльність слідчого з профілактики злочинів / О. Кінаш. - С.263-267
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ, СПРАВА КРИМІНАЛЬНА
Файєр, О. Правові засади здійснення страхування професійної відповідальності лікарів / О. Файєр. - С.268-274
Кл.слова: ПРАВО СТРАХОВЕ, ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Козуб, І. Г. Особливості трудової дієздатності осіб зі зниженою працездатністю / І. Г. Козуб. - С.275-280
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Віхрова, І. Правове регулювання господарської діяльності у сфері ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС / І. Віхрова. - С.281-287
Кл.слова: РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ, ДІЯЛЬНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКА, БЕЗПЕКА ЕКОЛОГІЧНА
Дозорець, П. Підакцизні товари як предмет оподаткування акцизним збором у законодавстві України / П. Дозорець. - С.288-293
Кл.слова: ЗБІР АКЦИЗНИЙ, РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВЕ
Имеются экземпляры в отделах:
ЧЗ Экз. 1 (свободен)

Найти похожие


6.


    Батиргареєва, Владислава .
    Застосування монографічного методу в дослідженні особи рецидивістів: можливості та результати [Текст] / В. С. Батиргареєва // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - 03(38). - С. 180-189
Кл.слова (ненормированные):
Злочин -- Crime -- Преступление -- Кримінологія -- Criminology -- Криминология -- Соціологія права -- Legal sociology -- Социология права -- Психологія юридична -- Judicial pscychology -- Психология юридическая


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


7.


    Батиргареєва, Владислава .
    Розвиток поняття рецидиву злочинів: концептуальний аналіз [Текст] / В. С. Батиргареєва // Право України. - 2004. - 05. - С. 158-162
Кл.слова (ненормированные):
Злочин -- Crime -- Преступление -- Кримінологія -- Criminology -- Криминология -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


8.


    Батиргареєва, Владислава .
    Щодо підстав формування нового поняття рецидиву злочинів [Текст] / В. С. Батиргареєва // Вісник Академії правових наук України. - 2003. - 04. - С. 187-198
Кл.слова (ненормированные):
Злочинність -- Criminality -- Преступность -- Злочин -- Crime -- Преступление -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Кримінологія -- Criminology -- Криминология


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


9.


    Батиргареєва, Владислава .
    Рецидив злочинів за кримінальним законодавством України і зарубіжних країн: порівняльний аналіз [Текст] / В. С. Батиргареєва // Вісник Академії правових наук України. - 2004. - 01(36). - С. 147-157
Кл.слова (ненормированные):
Правознавство порівняльне -- Comparative law -- Правоведение сравнительное -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное -- Злочин -- Crime -- Преступление


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


10.


    Батиргареєва, Владислава .
    Особливості детермінації рецидивної злочинності [Текст] / В. С. Батиргареєва // Право України. - 2005. - 02. - С. 63-66
Кл.слова (ненормированные):
Злочинність -- Criminality -- Преступность -- Кримінологія -- Criminology -- Криминология


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


11.


    Батиргареєва, Владислава .
    Жіноча рецидивна злочинність в Україні: кримінологічний аналіз сучасного стану [Текст] / В. С. Батиргареєва // Вісник Академії правових наук України. - 2005. - 03(42). - С. 200-211
Кл.слова (ненормированные):
Злочинність -- Criminality -- Преступность -- Кримінологія -- Criminology -- Криминология


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


12.


    Батиргареєва, Владислава .
    До постановки проблеми "злочинної кар''єри" рецидивістів [Текст] / В. С. Батиргареєва // Юридична Україна. - 2005. - 10. - С. 64-70
Кл.слова (ненормированные):
Кримінологія -- Criminology -- Криминология -- Злочинність -- Criminality -- Преступность


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие


13.


    Батиргареєва, Владислава .
    Про підвищену суспільну небезпечність рецидивної злочинності [Текст] / В. С. Батиргареєва // Юридична Україна. - 2006. - 02. - С. 84-90
Кл.слова (ненормированные):
Злочинність -- Criminality -- Преступность -- Кримінологія -- Criminology -- Криминология -- Право кримінальне -- Criminal law -- Право уголовное


Нет сведений об экземплярах
Найти похожие
 1-10    11-13 
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017