На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БАРЧУК, І. В$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
Шифр: У240103/2008/3(27)
   Журнал

Університетські наукові записки [Текст] : часопис Хмельницького університету управління та права. - Выходит ежеквартально
2008г. N 3(27)
Содержание:
Гладкий, Сергій Олександрович. Трансформація кооперативного законодавства УСРР під впливом політики "воєнного комунізму" / С. О. Гладкий. - С.6-12
Кл.слова: ПРАВО КООПЕРАТИВНЕ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Кісіль, Зоряна Романівна. Фактори протидії професійно-психологічної деформації працівників оганів внутрішніх справ / З. Р. Кісіль. - С.13-17
Кл.слова: КОРУПЦІЯ, ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Рабінович, С. П. Проблемні аспекти співвідношення ius naturale та ius gentium у римському праві / С. П. Рабінович. - С.18-21
Кл.слова: ПРАВО РИМСЬКЕ
Подорожна, Тетяна Станіславівна. Формально-логічні підстави для формування законодавчих дефініцій / Т. С. Подорожна. - С.22-25
Кл.слова: ТЕОРІЯ ПРАВА
Панич, Н. Ю. Участь у справах приватного обвинувачення органів прокуратури в Галичині (1849 - 1918 рр.) / Н. Ю. Панич. - С.26-30
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
Барабаш, Ю. Г. Про причини конституційної кризи в Україні / Ю. Г. Барабаш. - С.36-41
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Заяць, Наталія Володимирівна. До питання про участь громадян у формуванні складу органів влади / Н. В. Заяць. - С.42-44
Кл.слова: ВИБОРИ, ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ
Древаль, Ю. Д. До питання про структуру та сутність парламентського права / Ю. Д. Древаль. - С.45-48
Кл.слова: ПРАВО КОНСТИТУЦІЙНЕ, ПАРЛАМЕНТ
Гетьман, А. Б. Принципи адміністративно-територіального устрою України / А. Б. Гетьман. - С.49-54
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Кучеренко, І. М. Громадські товариства як вид організаційно-правової форми юридичних осіб / І. М. Кучеренко. - С.55-60
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Труба, В. І. До питання про необхідність законодавчого регулювання державної реєстрації шлюбних договорів / В. І. Труба. - С.61-64
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ, ДОГОВІР ШЛЮБНИЙ
Гринько, С. Д. Поняття та підстави виникнення зобов'язань із відшкодування шкоди, завданої правомірними діями / С. Д. Гринько. - С.65-73
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Амангельды, А. А. Лицензионный договор / А. А. Амангельды. - С.74-81
Кл.слова: ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО, ПРАВО ПАТЕНТНЕ
Гусаров, К. В. До питання визначення суду касаційної інстанції у цивільному судочинстві / К. В. Гусаров. - С.82-86
Кл.слова: ПРОЦЕС ЦИВІЛЬНИЙ, СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ
Слома, В. М. Види гарантій у цивільному праві / В. М. Слома. - С.87-89
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Ясинок, М. М. Особливості судового розгляду справ щодо надання неповнолітнім особам права на шлюб / М. М. Ясинок. - С.90-93
Кл.слова: ПРАВО СІМЕЙНЕ, СУДОЧИНСТВО ЦИВІЛЬНЕ
Гоголь, Богдан Миколайович. Юридичні гарантії здійснення права на інформацію / Б. М. Гоголь. - С.94-97
Кл.слова: ПРАВО ІНФОРМАЦІЙНЕ
Гупаловська, О. Б. Правові засоби захисту права власності / О. Б. Гупаловська. - С.98-100
Кл.слова: ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Феннич, В. П. Елементи структури фактичної основи доказових презумпцій / В. П. Феннич. - С.101-105
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Молявко, О. М. Правове регулювання відповідальності акціонерів за несплату емісійних акцій / О. М. Молявко. - С.106-110
Кл.слова: ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ, ПРАВО АКЦІОНЕРНЕ
Морозова, С. Є. Проблеми правового регулювання актів цивільного стану / С. Є. Морозова. - С.111-118
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Гуменюк, О. І. Класифікація особистих немайнових прав учасників цивільних правовідносин / О. І. Гуменюк. - С.119-123
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Посикалюк, Олег. Захист особистих немайнових прав фізичної особи Європейським судом з прав людини / О. О. Посикалюк. - С.124-128
Кл.слова: ПРАКТИКА СУДОВА, СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Воронюк, О. О. Критерії класифікації юридичних осіб / О. О. Воронюк. - С.129-135
Кл.слова: ПРАВО ПРИВАТНЕ, ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Морозова, О. В. Виды договора консигнации / О. В. Морозова. - С.136-144
Кл.слова: ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Нижний, Андрій. Категорія "форма цивільно-правового договору" у цивільному праві / А. В. Нижний. - С.145-150
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Стецюк, Л. Л. Самозахист як форма захист цивільних прав / Л. Л. Стецюк. - С.151-158
Кл.слова: ПРАВО ЦИВІЛЬНЕ
Андрейцев, В. В. Організаційно-правові передумови виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт / В. В. Андрейцев. - С.159-171
Кл.слова: ПРАВО ДОГОВІРНЕ
Губіна, Г. Л. Договір страхування в Україні щодо перевезень вантажів на морському транспорті / Г. Л. Губіна. - С.172-179
Кл.слова: ПРАВО ДОГОВІРНЕ, ПРАВО ТРАНСПОРТНЕ, ПРАВО СТРАХОВЕ
Шкрум, А. І. Окремі питання виконання рішень Європейського суду з прав людини / А. І. Шкрум. - С.180-185
Кл.слова: СУД ЄВРОПЕЙСЬКИЙ, ПРАВА ЛЮДИНИ
Коритко, Л. Я. Класифікація суб'єктів господарювання в австро-угорський період / Л. Я. Коритко. - С.186-190
Кл.слова: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА, ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ
Андрушко, А. В. Деякі особливості регулювання трудових відносин за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аспект / А. В. Андрушко. - С.191-194
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ, ПРАВОЗНАВСТВО ПОРІВНЯЛЬНЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Дріжчана, С. В. Дотримання принципу гендерної рівності при реалізації громадянами права на працю / С. В. Дріжчана. - С.195-200
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Мельницька, Н. В. Питання доцільності запровадження штрафів у трудове законодавство України / Н. В. Мельницька. - С.201-204
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ, ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАЦЮ
Ситницька, О. А. До питання посилення юридичних гарантій права на працю при виникненні трудових правовідносин / О. А. Ситницька. - С.205-208
Кл.слова: ПРАВО ТРУДОВЕ
Барчук, І. В. Окремі аспекти здійснення контролю органами прокуратури у сфері охорони водних ресурсів / І. В. Барчук. - С.209-211
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Чопко, Х. І. Екологічна функція держави / Х. І. Чопко. - С.212-215
Кл.слова: ПРАВО ЕКОЛОГІЧНЕ
Мота, А. Ф. Повноваження Державної прикордонної служби України в протидії правопорушенням: процесуальні аспекти / А. Ф. Мота. - С.216-219
Кл.слова: ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Тополь, Ю. О. Правове регулювання оподаткування кредитних спілок / Ю. О. Тополь, В. П. Новак. - С.220-225
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Ящищак, О. Р. Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами Світової Організації Торгівлі / О. Р. Ящищак. - С.226-229
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ СВІТОВА, СОТ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Зайцева, Н. А. До питання щодо публічно-правової природи відносин державного кредиту / Н. А. Зайцева. - С.230-232
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ
Шевчик, О. С. Про деякі проблеми правового режиму обігу цінних паперів як складової категорії "валютні цінності" / О. С. Шевчик. - С.233-236
Кл.слова: ПРАВО ФІНАНСОВЕ, ПАПЕРИ ЦІННІ, РИНОК ФОНДОВИЙ
Ковальова, Н. Ю. Співвідношення об'єктивного та суб'єктивного податкового обов'язку / Н. Ю. Ковальова. - С.237-241
Кл.слова: ПРАВО ПОДАТКОВЕ
Бурдін, В. М. До питання про тлумачення медичної ознаки неосудності / В. М. Бурдін. - С.242-249
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА
Василаш, В. М. Підстави призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, та деякі проблеми встановлення їх у судовій практиці / В. М. Василаш. - С.250-257
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Нікіфорова, Т. І. Призначення покарання за наявності обставин, що пом'якшують покарання / Т. І. Нікіфорова. - С.258-261
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ
Парасюк, Н. М. Юридичний аналіз підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів за Кримінальним кодексом України / Н. М. Парасюк. - С.262-268
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КОДЕКС КРИМІНАЛЬНИЙ
Головко, І. А. Відмежування жорстокого поводження з тваринами від незаконного полювання / І. А. Головко. - С.269-271
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, ЗЛОЧИН
Крих, Т. Я. Суб'єкт незаконної приватизації державного, комунального майна / Т. Я. Крих. - С.272-275
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНЕ, КВАЛІФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ
Грошевой, Ю. М. Проблеми підвищення ефективності застосування норм кримінально-процесуального права / Ю. М. Грошевой. - С.276-281
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Капліна, О. В. Правовий зміст принципів правозастосовного тлумачення норм кримінально-процесуального права / О. В. Капліна. - С.282-288
Кл.слова: ПРАВО КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Андрушко, О. В. Незаконна міграція як предмет криміналістичного вивчення / О. В. Андрушко. - С.289-291
Кл.слова: КРИМІНАЛІСТИКА
Кицан, Юрій Іванович. Актуальність визначення підслідності кримінальних справ / Ю. І. Кицан. - С.292-295
Кл.слова: СУДОЧИНСТВО КРИМІНАЛЬНЕ, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Луцький, А. І. Застосування спеціальних психологічних знань при розслідуванні злочинів вчинених неповнолітніми особами / А. І. Луцький. - С.296-298
Кл.слова: ЮСТИЦІЯ ЮВЕНАЛЬНА, ПСИХОЛОГІЯ ЮРИДИЧНА, ПРОЦЕС КРИМІНАЛЬНИЙ
Тиндик, Н. П. Інститут притулку як правова гарантія дотримання прав людини / Н. П. Тиндик. - С.299-303
Кл.слова: ПРАВА ЛЮДИНИ, ПРАВО МІЖНАРОДНЕ
Дрешпак, В. М. Соціокультурний підхід як елемент методології досліджень символів державного управління / В. М. Дрешпак. - С.304-308
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Вавринчук, М. П. Охорона здоров'я як складова розвитку державної національної безпеки / М. П. Вавринчук. - С.328-332
Кл.слова: ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА НАЦІОНАЛЬНА
Кравченко, Т. А. Інституціональні засади становлення сільськогосподарського дорадництва в Україні / Т. А. Кравченко. - С.333-337
Кл.слова: АПК, СЕКТОР АГРАРНИЙ
Осадчук, С. В. Бюджетні механізми управління соціальним розвитком території / С. В. Осадчук. - С.338-341
Кл.слова: ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНА, БЮДЖЕТ ДЕРЖАВНИЙ
Алексєєв, В. М. Передумови створення дієздатного господарства територіальних громад / В. М. Алексєєв. - С.342-346
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Бугай, С. М. Про невідкладну необхідність запровадження моніторингу роботи регіональних органів виконавчої влади / С. М. Бугай, С. О. Пашкевич. - С.347-352
Кл.слова: ВЛАДА ВИКОНАВЧА, ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНА
Логвиненко, В. І. Механізми державного управління розвитком житлово-комунального господарства (на прикладі формування ринку теплової енергії) / В. І. Логвиненко. - С.353-357
Кл.слова: ГОСПОДАРСТВО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛ
Усаченко, Л. М. Органи державної влади та неурядові організації регіонів України: сучасні форми та методи взаємодії / Л. М. Усаченко. - С.358-363
Кл.слова: ВЛАДА ДЕРЖАВНА
Бойко, О. П. Місцевий референдум як громадська ініціатива / О. П. Бойко. - С.364-369
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, ПРАВО МУНІЦИПАЛЬНЕ
Осійчук, М. С. Державний контроль за додержанням трудового законодавства як інструмент реалізації соціально політики держави / М. С. Осійчук. - С.370-375
Кл.слова: ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНА, ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ПРАЦЮ
Орел, М. Г. Концепція адміністративної реформи та стратегія її реалізації: мотодологічні й практичні аспекти / М. Г. Орел. - С.376-381
Кл.слова: УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ, ПРАВО АДМІНІСТРАТИВНЕ
Мельников, О. Г. Міжнародне співробітництво Державної прикордонної служби в аспекті інтеграції України до колективної системи європейської безпеки / О. Г. Мельников. - С.382-387
Гарбут, А. А. Специфіка кадрової політики місцевого самоврядування Автономної Республіки Крим / А. А. Гарбут. - С.405-408
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Молодожен, Ю. Б. Проблеми комплексної оцінки розвитку сільських територіальних громад: управлінський аспект / Ю. Б. Молодожен. - С.409-415
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Моргун, О. Ю. Реформування системи місцевого самоврядування: польський досвід / О. Ю. Моргун. - С.416-420
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ, КРАЇНИ ЗАРУБІЖНІ
Мариненко, В. О. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері охорони навколишнього природного середовища / В. О. Мариненко. - С.421-425
Кл.слова: САМОВРЯДУВАННЯ МІСЦЕВЕ
Карлова, Ірина Олександрівна . Сталий розвиток міського господарського комплексу та системи життєзебезпечення міст / О. А. Карлова, Р. Е. Гуляк. - С.426-430
Кл.слова: ЕКОНОМІКА МІСТА, ПОЛІТИКА РЕГІОНАЛЬНА
Мельник, А. О. Кластерний союз як механізм адаптації вітчизняних підприємств до конкурентного середовища / А. О. Мельник. - С.431-434
Кл.слова: СОЮЗ КЛАСТЕРНИЙ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ
Чернишева, С. В. Діагностика управління інформаційним портфелем підприємства в області маркетингу відносин / С. В. Чернишева. - С.435-438
Кл.слова: МЕНЕДЖМЕНТ МАРКЕТИНГОВИЙ
Римаренко, М. В. Концепція класифікації офісного сектору ринку комерційної нерухомості / М. В. Римаренко. - С.439-444
Кл.слова: РИНОК НЕРУХОМОСТІ
Чмир, Олена Сергіївна. Системний підхід до прогнозування розвитку регіонів / О. С. Чмир, Я. В. Хоменко. - С.445-450
Кл.слова: ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА
Арзянцева, Д. А. Наукові підходи до комплексної оцінки медико-демографічної ситуації в регіоні / Д. А. Арзянцева. - С.451-455
Кл.слова: ЕКОНОМІКА РЕГІОНАЛЬНА, ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНА
Баланда, А. Л. Соціальні ризики бідності в Україні / А. Л. Баланда. - С.456-464
Кл.слова: ПОЛІТИКА СОЦІАЛЬНА
Томнюк, Т. Л. Оцінка стану існування та погашення податкового боргу в Україні / Т. Л. Томнюк. - С.465-469
Кл.слова: СИСТЕМА ПОДАТКОВА
Грозава, К. С. Експрес-діагностика фінансового стану страхових компаній на базі класичної дискримінантної моделі / К. С. Грозава. - С.470-475
Кл.слова: ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАХОВА, АНАЛІЗ ФІНАНСОВИЙ
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1)
Свободны: ЧЗ (1)

Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017