На главную Библиотеки США

Библиотеки


Киев НАУ - Результаты поиска

Критерии поиска
в найденном

Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий

Поисковый запрос: (<.>A=БАРВІНСЬКА, Є. С$<.>)
Найдено 1 книг(а)/журнал(ов)
1.
658
К-77


    Крайник, О.П..
    Економіка підприємства: Навчальний посібник [Текст] : за ред. Крайник О.П. / О.П. Крайник, Є. С. Барвінська. - Львів : НУ "Львівська політехніка", 2003. - 208 с. - ISBN 966-7597-32-6 : Б. ц.
    Содержание:
Передмова . - С .3
Підприємство - суб'єкт господарювання в ринковій системі . - С .5
Суть ринкової системи, її загальна характеристика . - С .5
Види та статус підприємств у підприємницькій діяльності . - С .12
Цілі та завдання виробничої діяльності підприємства . - С .24
Виробництво. Форми організації . - С .28
Банкрутство та фінансове оздоровлення підприємства: реструктуризація та санація . - С .39
Висновки . - С .43
Управління підприємством . - С .45
Завдання управління підприємством . - С .45
Організаційні структури управління підприємством . - С .48
Ефективність управління підприємством . - С .51
Планування діяльності підприємства . - С .52
Висновки . - С .58
Необоротні активи підприємства . - С .59
Поняття необоротних активів. Суть та склад матеріальних та нематеріальних активів підприємства . - С .59
Основні засоби підприємства: склад, структура . - С .61
Методи обліку і оцінки необоротних активів . - С .62
Зміна вартості основних засобів внаслідок зношування та зміни ринкових умов . - С .64
Амортизація необоротних активів підприємства . - С .66
Аналіз і оцінка ефективності використання основних засобів . - С .75
Оренда основних засобів (лізинг) . - С .78
Висновки . - С .82
Ооборотні активи підприємства . - С .83
Поняття оборотних активів підприємства та їх структура . - С .83
Нормування запасів промислових підприємств . - С .86
Ефективність використання оборотних активів . - С .95
Висновки . - С .100
Система матеріально-технічного забезпечення підприємства . - С .101
Завдання системи матеріально-технічного постачання на підприємстві . - С .101
Висновки . - С .108
Виробнича потужність та виробнича програма підприємства . - С .109
Економіка формування виробничої потужності підприємства . - С .109
Виробнича програма підприємства . - С .113
Висновки . - С .117
Персонал підприємства, заробітна плата і продуктивність праці . - С .119
Персонал підприємства, склад і структура . - С .119
Мотивація та оплата праці . - С .122
Мотивація праці, структура та система організації заробітної плати . - С .122
Основна заробітна плата . - С .126
Додаткова заробітня плата . - С .130
Розрахунок середньої заробітної плати . - С .133
Робота за сумісництвом . - С .138
Оплата праці жінок . - С .139
Документування розрахунків з оплати праці . - С .140
Нормування праці . - С .143
Преміювання . - С .144
Регулювання оплати праці . - С .145
Продуктивність праці . - С .146
Висновки . - С .152
Витрати підприємства . - С .153
Витрати підприємства, їх визнання та класифікація . - С .153
Собівартість продукції, її структура . - С .158
Калькулювання собівартості продукції . - С .161
Резерви і фактори зниження собівартості продукції . - С .164
Висновки . - С .168
Ціна продукції. Ціноутворення в ринкових умовах . - С .169
Ціни та фактори, що їх формують . - С .169
Види цін на продукцію і послуги . - С .170
Методи встановлення цін на нові вироби . - С .172
Формування ціни підприємства в різних ринкових структурах . - С .172
Метод встановлення ціни (за принципом беззбитковості, поточні витрати + прибуток) . - С .174
Метод цільового прибутку . - С .175
Метод встановлення ціни з урахуванням попиту . - С .175
Метод середніх цін . - С .176
Висновки . - С .178
Дохід, прибуток і рентабельність підприємства . - С .179
Дохід і прибуток на підприємстві . - С .179
Визначення доходу і прибутку підприємства . - С .179
Класифікація доходів підприємства . - С .180
Розрахунок прибутку підприємства . - С .184
Рентабельність підприємства . - С .188
Планування прибутку та рентабельності . - С .189
Висновки . - С .192
Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства . - С .193
Інвестиційна діяльність підприємства . - С .193
Інноваційна діяльність підприємства . - С .196
Поняття та види інноваційної діяльності підприємств . - С .196
Результати інноваційної діяльності підприємств . - С .198
Висновки . - С .199
Література . - С .200
УДК
ББК 65.29я73

Кл.слова (ненормированные):
Економіка підприємства -- Enterprise economy -- Экономика предприятия -- Виробництво -- Production -- Производство -- Банкрутство -- Bankruptcy -- Банкротство -- Персонал -- Personnel -- Персонал -- Менеджмент персоналу -- Personnel management -- Менеджмент персонала -- Ціна -- Price -- Цена -- Рентабельність -- Profitability -- Рентабельность -- Інвестиції -- Investments -- Инвестиции -- Інновації -- Innovations -- Инновации


Доп.точки доступа:
Барвінська, Є.С.
Экземпляры всего: 2
АБ (2)
Свободны: АБ (2)
Найти похожие
 


Всё содержание, включая идеи оформления и стиль, являются объектом авторского права.
Библиографические записи - собственность библиотек и размещены на сайте для ознакомления.
Доступ к ним предоставляется бесплатно. Никаких платных услуг, в т.ч. по ЭДД, сайт не оказывает.
Копирование и размещение материалов на других сайтах без письменного разрешения запрещено.
© e-catalog.name, 2007-2017